Belang van bidden

Een van de belangrijkste criteria in het standvastig worden in onze spirituele vooruitgang is de hoeveelheid van de ontbinding ofwel opheffing van onze geest, intellect en ego. (Zie voetnoot 2 beneden.)

Spiritual evolution with spiritual practice

Onze vijf zintuigen, geest en intellect worden vanaf onze geboorte al meteen gevoed en dus versterkt. In het hedendaags wordt de nadruk erg gelegd op dingen die gerelateerd zijn aan de vijf zintuigen, geest en intellect, zoals externe schoonheid, onze inkomen, onze netwerk van vrienden en zo gaat de lijst maar door. Voor de meeste van ons, worden we op geen enkele punt verteld dat het doel van onze leven is om één te worden met God door te werken aan de opheffing van onze vijf zintuigen, geest en intellect.

Dus op het moment dat we starten met spirituele oefening zijn we genoodzaakt om de instrumenten die onze vijf zintuigen, geest en intellect alleen maar versterken of georiënteerd houden op de wereld. Bidden is een erg belangrijke instrument om onze afhankelijkheid van onze vijf zintuigen, geest en intellect te verminderen en om onze focus meer naar binnen te richten naar de Ziel toe.

Bidden houdt in dat de persoon die aan het bidden is overweegt dat de kracht van degene tot wie hij bidt krachtiger is dan die van zichzelf. Aldus door te bidden uit een persoon zijn hopeloosheid en geeft zich over aan de hogere kracht en vraagt dus om hulp. Dit is een klap voor de individu’s ego omdat bidden betekent dat we op zoek gaan naar hulp van een hogere geest en intellect dan die van onszelf. Dus door regelmatig te bidden komen we onze beperkte geest en intellect te boven en krijgen we toegang tot de hogere Universele Geest en Intellect. Over een bepaalde periode van tijd resulteert dit in de ontbinding van onze geest en intellect. Dus, regelmatige en oprechte gebeden voor spirituele groei helpt voor de opheffing van geest, intellect en ego.