Wat zijn voorvaderlijke problemen?

Volgens de wetenschap van Spiritualiteit en onbekend voor de moderne wetenschappen, wordt 50% van de moeilijkheden in onze levens volledig veroorzaakt door spirituele factoren en een andere 30% vanwege een combinatie van spirituele en psychologische en/of lichamelijke factoren.

breakdown of the root cause of difficulties in a person's life

Zie het artikel over, “De uiteenzetting van spirituele hoofdredenen van moeilijkheden in het leven”.

Een aspect van deze spirituele kernoorzaken van problemen in onze levens is het leed dat de subtiele lichamen van voorvaderen die overleden zijn aan hun nakomelingen bezorgen. Het is ook een van de meer veelvoorkomende spirituele factoren dat de gehele mensheid op een of andere manier wel beïnvloedt. Voordat we een gedetailleerde verklaring geven over waarom onze voorvaderen ons zouden willen pijnigen, laten we eerst de verschillende soorten van moeilijkheden examineren die mensen kunnen ervaren door overleden voorvaderen.

Het leed dat aan ons als nakomelingen wordt bezorgd door de subtiele lichamen van onze voorvaderen, manifesteert zich op veel manieren in onze dagelijkse leven. Het creëert obstakels in zowel, onze wereldse levens als in onze spirituele oefening. In een aantal gevallen, kan het zo lijken dat de gehele familie een donkere wolk over zich heen heeft en dat verschillende familieleden verschillende problemen ondergaan ondanks alle inspanningen om deze moeilijkheden te kunnen overmeesteren. De moeilijkheden die gecreëerd worden door onze overleden voorvaderen uiten zich op veel verschillende wijzen zoals aangegeven hieronder:

 • Onvermogen om te kunnen trouwento

 • Huwelijksproblemen

 • Verslavingen (ongeveer 70% van verslavingen komen door overleden voorvaderen)

 • Black-outs krijgen in examens ondanks er goed voor te hebben voorbereid

 • Verliezen van werk

 • Moeilijkheid in zwanger kunnen worden

 • Miskramen

 • Geboorte geven aan mentaal verstoorde kinderen of kinderen met speciale benodigdheden
 • Sterfgeval tijdens kindertijd of jeugd

Miskramen, komen te overlijden in de jeugd, etc. gebeuren als het leed dat veroorzaakt wordt door voorvaderen gekoppeld is met andere grootschalige spirituele oorzaken zoals mogelijke voorbestemde dood. Het kan niet uitsluitend gebeuren op basis van het leed dat door voorvaderen veroorzaakt wordt. Terwijl de bovenstaande type problemen een sterke indicatie kunnen zijn van wat voorvaderlijke problemen daadwerkelijk omvatten, kan alleen een Heilige of een Guru (een spiritueel ontwikkelde gids) met zekerheid vertellen wat de hoofdoorzaak van een probleem is.

Op een intellectuele level, kunnen we twee vuistregels gebruiken om te bepalen of de oorzaak van het leed spiritueel in aard is:

 • Alle ressources om het probleem op te kunnen lossen hebben gefaald. Dit is vooral zo als het probleem gemakkelijk te behandelen is door de moderne wetenschappen zoals een huiduitslag, pijn in de borstkas, etc.

 • Een aantal familieleden (bijvoorbeeld 4 uit alle 5) lijden aan iedere van de bovengenoemde kwesties tegelijk. (De reden dat al de familieleden aangetast worden is omdat ze allemaal dezelfde voorvaderen hebben).