Uiteenzetting van hoofdoorzaken van moeilijkheden in het leven

Teneinde om een moeilijkheid volledig te overmeesteren, moeten we eerst goed begrijpen wat de hoofdoorzaak ervan is. Alleen wanneer de correcte en volledige diagnose gemaakt is, kan de juiste geneeswijze gegeven worden door de bron van de moeilijkheid aan te pakken.

Moderne wetenschappen verwijzen in het definiëren van de oorzaak van een probleem naar het natuurkundige of psychologische platform van bestaan. Deswege zoeken we de oorzaak en geneeswijze alleen op deze twee gebieden.

Bijvoorbeeld:

  • Jeukerigheid wordt begrepen als iets dat een natuurkundige oorzaak heeft en wordt dus met natuurkundige medicijnen behandelt.

  • Slaapwekkende misbruik wordt benadert als een psychisch probleem en wordt voornamelijk behandelt met psychotherapy.

 

Maar er is een derde oorzaak van onze moeilijkheden in het leven en dat is Spiritueel. Spirituele hoofdoorzaken van moeilijkheden beïnvloeden onze levens in feite tot een grote mate. Maar spirituele oorzaken worden niet zo gemakkelijk begrepen, omdat ze zich buiten het inzicht van de moderne wetenschappen bevinden. In feite, ‘the World Health Organisation (WHO) heeft gesuggereerd in een uitwerking van haar definitie van gezondheid dat het ‘een conditie is van positieve gezondheid in de natuurkundige, mentale, sociale en spirituele dimensies’. Het is dus officieel vastgesteld dat spirituele welzijn ook een component is dat bijdraagt aan onze gezondheid. Echter spirituele onderzoek verzorgd door SSRF ontsluiert de daadwerkelijke mate tot welke spirituele factoren bijdragen aan onze totale welzijn.

Door spirituele onderzoek, hebben we de uiteenzetting vastgesteld gebaseerd op een gemiddelde tussen de 3 hoofdoorzaken die verantwoordelijk zijn voor problemen in onze levens. Het cirkeldiagram hierbeneden geeft een gemiddelde uiteenzetting van de hoofdoorzaken van problemen en moeilijkheden in onze levens.

 

Zoals u kunt zien vanuit het circkeldiagram hebben tot aan 80% van onze problemen hun hoofdoorzaak in de spirituele rijk.

Deze type van problemen kunnen alleen overmeesterd worden door spirituele methoden oftewel of door

  • Spirituele oefening dat helpt om onze totale spirituele energie op te laden om deze problemen te bevechten of er geïsoleerd van te worden of

  • Een specifieke spirituele heling geneeswijze toegepast om een specifieke symptoom te overmeesteren dat veroorzaakt wordt door een bepaalde factor in het spirituele rijk.

Zodoende, kunnen problemen waarvan de hoofdoorzaak in de spirituele dimensie ligt of verplaatst worden of we krijgen de kracht om ze te verdragen.

Het is belangrijk om te noteren dat iedere lichamelijke symptoom een proportie kan hebben van de hoofdoorzaak in de natuurkundige, psychologische of spirituele dimensie en dat ze niet onsamenhanged zijn. In simpele termen, het fysieke symptoom kan mogelijk bijdragende factoren hebben vanuit niet alleen de natuurkundige dimensie maar het kan een combinatie zijn van fysieke en spirituele of zelfs fysieke, spirituele en psychologische factoren.

Bijvoorbeeld, het diagram hierbeneden geeft weer hoe een vrouw gestrenge pijn in de onderbuik ervaart en de hoofdoorzaak ervan bevindt zich in alle drie dimensies.