Consequenties van zondigen

 

1. Inleiding

In het artikel over Wat zijn verdienstelijkheden en zonden, hebben we uitgelegd dat een zonde het gevolg is van een handeling dat verantwoordelijk is voor iemand ander’s val of instorting.

In dit artikel verklaren we de gevolgen of bestraffing die ondergaan moeten worden door diegenen die een zonde begaan.

2. Waarom worden mensen die zondigen niet gestraft?

We zien criminelen, corrupte mensen of ambtenaren en politici etc. die veel zondige handelingen begaan en toch de weelderigheid van het leven genieten. Waarom worden deze mensen niet gestraft voor hun zonden, is een vraag dat vele mensen verstoord.

Deze mensen zijn gelukkig vanwege de verdienstelijkheden vanuit hun vorige geboorte. Zelfs God kan niets doen totdat de voorraad van hun verdienstelijkheden op is. Echter, als hun voorraad van verdienstelijkheden eenmaal op is, moeten ze de gevolge van hun zondige handelingen ondergaan in de vorm van ziekten, armoede, leed in de Hel na de dood etc. In het kort, niemand kan zonden ontvluchten.

Ondanks de verdienstelijkheden vanuit de vorige levens, verkrijgen negatieve energieen controle over hun geest en intellect en versterken persoonlijkheidsdefecten in hen omdat hun neigingen kwaadaardig zijn. Als gevolg begaan ze meer en meer zonden, waarmee ze hun verdienstelijkheden erg snel uitputten. Als eenmaal hun verdienstelijkheden uitgeput zijn, omringen negatieve energieen hen vanuit alle kanten, nemen ze in hun controle en brengen ze hen verschillende vormen van leed toe. Zelfs na de dood, lijden zulke individuen in de Hel voor vele jaren.

3. Leed in de Hel

Informatie over het leed ervaren in de verschillende zones van de Hel in het hiernamaals worden weergegeven in onze artikel over Na de dood.

4. Lijden na de dood en in het hiernamaals

Als eenmaal het leed van de zondenaren in de Hel over is, betekent het dan het einde van hun smarten?

Het antwoord is dat de reis van zulke zondenaren op twee manieren voortzetten, zoals verderop weergeven in dit artikel.

4.1 Als mindere zonden begaan zijn

Na meerdere jaren van leed en nijpende armoede, ondergaat de houding van de zondenaar verandering. Ze worden sympathiek naar de armen. Hun geweten is gevuld met liefde voor anderen. Na verschillende geboortes, vermindert hun egoïsme en worden ze erg liefdevol. Derhalve, beginnen zulke individuen daadwerkelijk spiritueel te ontwikkelen, op de kracht van de eerbaarheid van beschaafdheid en menselijkheid.

Hier heeft het leed dat de mensen ondergaan uiteindelijk als doel om voor het betere te veranderen.

4.2 Als vele zonden begaan zijn

Extreme zondenaren die hun mensenleven hebben misbruikt krijgen niet geen mensenleven meer voor een paar duizend jaar. Na het ondergaan van bestraffing in de Hel, krijgen sommige individuen geboorte als hierna genoemd.

  1. Het moeten leven als een boom of stenen
  2. Geboorte als insekten
  3. Geboorte in soorten zoals vissen, gieren, vleermuizen, etc.
  4. Geboorte als beesten gebruikt voor het dragen van opzadelingen (als de hoeveelheid van zonden erg hoog is, zijn ze vereist om geboorte te nemen in rassen van zulke dieren tot 30-40 keer, en dan een geboorte in een arme familie, waarin iedereen moet zwoegen voor te overleven)
  5. Geboorte als een lelijke, gehandicapte of zieke persoon
  6. Lijdend aan een zeldzame ongeneeslijke ziekte zoals enkele vormen van kanker
  7. Het worden van een bedelaar

Vanuit het bovenstaande kunnen we begrijpen dat individuen die misdaad plgen als mensen ongetwijfeld gestraft worden, en het ondergaan van bestraffing is de enige manier van de zondenaar uit te putten. Middels dit proces krijgen ze ook een kans om te veranderen en, uitgaande dat ze niet nog meer zonden begaan, en zichzelf verlossen van de cyclus van bestraffing. 

5. Geconfronteerde ziekten en moeilijkheden als een gevolg van zondige handelingen

Het bovenstaande tabel geeft een selectie van verschillende zonden en hun gevolgen in toekomstige geboortes of in het hiernamaals.

What are the consequences of sins

Als een meer gedetailleerde voorbeeld, geeft het onderstaande tabel inzicht in de gevolgen van zonden begaan door te stelen.

What are the consequences of stealing

6. In het kort – gevolgen van zondigen

De consequenties van zondigen moeten ondergaan worden door het individu die de zonde begaan heeft. Als we ze niet ondergaan in dit leven, moeten we ze wel in het hiernamaals ondergaan of in een van onze volgende levens. Als we een positieve perspectief houden op de sterke moeilijkheden waar we doorheen gaan als een gevolg van zondigen, kunnen we voor het betere veranderen en spiritueel ontwikkelen. Boetedoening voor zonden kan ons ook helpen in dit proces.