Boetedoening voor het overtreffen van zonden

 

Om dit artikel te kunnen begrijpen, raden wij u aan om uzelf bekend te maken met de volgende artikelen:

1. Inleiding

Spijt hebben voor een gemaakte fout en het maken van inspanningen om de euveldaad goed te maken is een natuurlijke neiging in mensen. Zelfs een kleine kind die fouten heeft gemaakt begrijpt dit en leert om zich te verontschuldigen.

Een persoon die fouten maakt of een kwaadaardige daad begaat loopt zonden op. Een ieder van ons is gebonden om op het een of andere moment zonden te begaan. In dit artikel verklaren we wat we kunnen doen om de effecten van zonde te vernietigen.

2. Hoe zondigen te overmeesteren?

Het is mogelijk om zelfs de grootste zonde te vernietigen door strikt Gerechtigheid te aanvaarden met vertrouwen en moed.What is Righteousness

Afhankelijk van onze basis-temperament, fase in het leven en andere factoren, kan het aanhouden van Gerechtigheid het volgende omvatten:

 • Boetedoening (bijvoorbeeld voor diegenen die het pad van Hathayoga volgen kan dit het blootstellen van het lichaam aan verlengde perioden van ongemak omvatten)

 • Controle over de geest, zintuigelijke organen en motor-organen (bijvoorbeeld alleen zoveel spreken zoveel noodzakelijk is, controle over seksuele verlangen, etc.)

 • Controle over het lichaam (bijvoorbeeld de snelheid van ademen, etc.)

 • Opoffering

 • Zuiverheid van gedragingen, etc.

Het inzetten van al onze inspanningen om Gerechtigheid te beschermen vrijwaart ons ook van alle zonden.

Maar vanwege de RajaTama overheersende levensstijl in het huidige tijdperk van Kaliyuga, is het leiden van zo een rechtvaardige levensstijl voor de meeste mensen alleen een afgelegen mogelijkheid.

Een andere manier om de gevolgen van zonden te vernietigen is door middel van boetedoening.

3. Wat is boetedoening?

Boetedoening is het ervaren van spijt voor fouten of begane kwaadaardige daden en het toepassen van de geschikte bestraffing om de resulterende zonde te verwijderen. Boetedoening omvat penitentie en standvastigheid.

Enkele voordelen van boetedoening zijn:

 • Boetedoening ontheft een individu van het gevoel van schuld dat voortkomt uit de euveldaad.

 • Boetedoening ontheft een individu van de gevolgen van zonde en als resultaat wordt de zonde niet overgedragen naar het volgende leven. Dus vernietigt het obstakels in wereldse en spirituele ontwikkeling.

 • Boetedoening helpt om een gevoel van voldaanheid te ontwikkelen in het individu, zowel als in diegenen rondom hem of haar heen.

 • Doordat het slachtoffer de verantwoordelijke persoon die onrechtvaardig heeft gehandeld ziet boeten voor zijn of haar fouten, neemt de haat in het verstand van het slachtoffer af of raakt erdoor verminderd.

4. Soorten boetedoeningent

Afhankelijk van de gravitatie van de zonde, kunnen boetedoeningen variëren van mild to gestreng.

Zonden die onbewust zijn gemaakt kunnen gewoonlijk vernietigd worden door middel van berouw of middels publiekelijke gemoedsuiting van de zonde. Aan de andere kant, wordt gestrenge boetedoening aangeraden voor zonden die bewust zijn gemaakt.

Enkele voorbeelden van boetedoeningen zijn:

 • Op pelgrimstocht gaan

 • Doneren

 • Vasten

Meer details over de specifieke boetedoening voor iedere type van zonde zijn verkrijgbaar in verschillende Heilige teksten.

5. Verschil tussen bestraffing en boetedoening – belang van bezinning

Het verschil tussen bestraffing en boetedoening is de penitentie van de persoon die voor zijn of haar zonde boet. De persoon die de boetedoening ondergaat wordt gebonden aan een belofte. Hij of zij aanvaardt de belofte rigoreus en verandert later, in een eerzaam persoon.

Aan de andere kant, het louter toegeven van de misdaad of het uitzitten van bestraffing houdt een individu niet tegen in herhalend dezelfde fouten te begaan. Criminelen die bestraffing uitzitten voor hun misdaden worden meestal geen betere personen aan het einde van hun bestraffing, omdat ze noch enige berouw ervaren en zich ook niet bewust zijn van de verschrikkelijke gevolgen van hun criminele daden.

Rechtvaardigheid onderricht over verdienstelijkheden, zonden en het aanvaarden van Gerechtigheid in het dagelijkse leven. Door Gerechtigheid te aanvaarden, geraakt een persoon’s temperament hetzelf sattvik. Zo een persoon denkt nooit aan het verrichten van een verkeerde handeling en vermijdt enige handeling dat zonden zal activeren. Deswege, waar Rechtvaardigheid heerst is er geen noodzaak voor wetten. Het was zo in de het tijdperk van Satyayuga. Er was geen heerser en er waren geen wetten, omdat iedereen sattvik was en daarom was er geen behoefte aan heersers of wetten. – Zijne Heiligheid Dr. Jayant Athavale

Het is waardig om te noteren dat het voelen van berouw of het opbiechten van onze fouten ook beperkingen heeft, omdat een individu gewend raakt aan iedere dag te zondigen en zijn of haar zonden te bekennen.

Een vraag werd eens gesteld aan een Heilige: ‘Welke persoon is beter – hij die zijn fouten opbiecht of de andere die zijn zonden verscholen houdt?’ Het antwoord was: “Ze zijn min of meer hetzelfde. Degene die verandert en de fouten niet herhaalt is de betere persoon.”

6. Belang van chanten en devotie

In onze artikelen over chanten, hebben we uitgelegd hoe chanten een center van devotie ontwikkelt in het onderbewustzijn en gedachten die eruit voortkomen afweert.

Onze voorraad van verdienstelijkheden en zonden vanuit vorige geboortes vestigt zich ook in het onderbewustzijn. Net als de zon de mist vernietigt of het sneeuw doet smelten, benevens om de onnodige gedachten van de geest te vernietigen. Op dezelfde manier vernietigt chanten onze zonden ook.

In feite, als chanten gebeurt met devotie, worden de zeerste verlangens die ons aansporen om te zondigen uiteindelijk ook vernietigd.

Boetedoening vernietigt louter de zonde maar niet het verlangen om te zondigen. Als eenmaal het verlangen voor de Ultieme Verlossing zich heeft gevestigd in het individu, zorgt chanten voor zowel de vernietiging van verlangens als de zonden. – Zijne Heiligheid Kane Maharaj, Narayangaon, Pune, Maharashtra, India

7. Boetedoening in de context van persoonlijkheidsverwijdering

Het process van het verwijderen van persoonlijkheidsdefecten is een integraal deel van spirituele oefeing op het Pad van de Guru’s genade. Boetedoeningen zijn een van de beschikbare tools in dit proces dat zoekers helpt om het negatieve effect van hun individuele en collectieve fouten tegen te gaan.

8. In het kort – boetedoeningen om zonden te overtreffen en spirituele oefening

Verlangen, haat, gehechtheid, verlangen, woede, hebzucht, ego, jaloezie, etc. zijn de fundamentele redenen die leiden tot zondigen. Een persoon te weerhouden van zondigen zal alleen effectief zijn als de persoon de regels met betrekking tot zondigen en de gevolgen ervan heeft begrepen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat bestraffing en boetedoening niet de ‘wortel’ van onze verlangen om te zondigen vernietigen. Echter, het vernietigen van persoonlijkheidsdefecten en verlangens die leiden tot zondigen is mogelijk door regelmatige spirituele oefening.