Bereiding van Heilig water middels opladen door chanten

1. Inleiding over hoe we  Heilig water (wijwater) kunnen maken

Er zijn veel manieren om Heilig water (Thirthā) te maken:

  • door toevoegen van Heilig as (Vibhūti) aan het water
  • door het opladen van het water middels het chanten van de naam van God
  • door toevoegen van Heilige aarde (met Heilige aarde wordt aarde bedoeld van plaatsen waar Heiligen van de hoogste orde hebben geleefd)
  • door het te zegenen (Dit kan alleen door een persoon met een spiritueel niveau van boven de 50%. Personen met een lager spiritueel niveau hebben weining tot geen vermogen het Goddelijke Bewustzijn (Chaitanya) in het water te verhogen)
  • door aanraking (d.w.z. wanneer een Heilige het water aanraakt)

In dit gedeelte zullen we uitleggen hoe  Heilig water gemaakt kan worden door het met behulp van chanten van de naam van God op te laden. Wijwater kan ook door de spirituele kracht van het reciteren van mantras worden gemaakt, echter ligt dat buiten de strekking van dit artikel. Het gebruik van wijwater verkregen door het op te laden met de positieve energie van het chanten van de naam van God is een handige en effectieve methode voor spirituele heling.

2. Hoe U water kunt opladen om Heilig water te maken

Hiervoor heeft U een glas water nodig. Begin met een gebed dat uw chanten van de naam van God met de maximale concentratie en toewijding gebeurd en dat positieve energie van het chanten het  water verrijkt met Goddelijk bewustzijn. Plaats vervolgens uw rechter handpalm over de rand van het glas. Sluit uw ogen en chant de naam van God voor 3-6 minuten met de hoogst mogelijke concentratie en toewijding. Hierna is het water klaar om gebruikt te worden als Heilig water.

De onderstaande tekening, gebaseerd op fijnstoffelijke kennis laat zien wat er gebeurd wanneer een persoon met een spiritueel niveau van ten minste 50 % het water door chanten van de naam van God oplaad.

1-DUTCH_Charging-subtle-pic

Het Goddelijke bewustzijn dat gegenereerd wordt door het chanten van de naam van God komt via de hand die op de rand van het glas geplaatst is het water binnen. Het Goddelijk bewustzijn gaat het water binnen in golven en op de bodem van het glas water wordt hiervan een spiraal gegenereerd. Dit alles is omgeven door Spirituele energie (Shakti). Op deze manier wordt het water in het glas met Goddelijk bewustzijn verrijkt dat zich dan in alle richtingen uitspreidt.

De effectiviteit van het Heilige water is afhankelijk van hoe veel Goddelijk Bewustzijn er gegenereerd werd. De potentie, oftewel de spirituele kracht in het Heilige water (gemaakt op de hierboven beschreven manier) is hoofdzakelijk afhankelijk van het spiritueel niveau van de persoon die het oplaadt. Hoe hoger het spiritueel niveau van de persoon, des te hoger de potentie van het opgeladen Heilige water.

Wanneer het spiritueel niveau van de persoon die het water oplaadt lager dan 50 % is, is het Heilige water verkregen door het op te laden middels chanten niet voldoende spiritueel effectief. In zulke gevallen is het beter om Heilig water te maken door het te Mengen met Heilig as verkregen van SSRF wierookstokjes. Aangezien meer dan 80% van de wereldbevolking een spiritueel niveau heeft dat onder de 50% ligt, is Heilig water gemaakt van Heilig as de meest aanbevolen methode voor het maken van Heilig water.

Invloed van het spiritueel niveau op de potentie van het Heilige Water verkregen door de methode van oplading

Spiritueel niveau in % Gegenereerd Goddelijk Bewustzijn (Chaitanya) in het water in %
20% 0.5%
30% 1.0%
40% 2.0%**
50% 2.5%
60% 3.0%
70% 3.5%
80% 4.0%
90% 4.5%
100% 5.0%

Notes :

  • Het maximum aan Goddelijk Bewustzijn (Chaitanya) in levenloze objecten is 6%, zoals de uiteindelijke rustplaats (Samādhi) van een Heilige.
  • **2% van het Goddelijk Bewustzijn (Chaitanya) bij het maken van Heilig water is eveneens haalbaar voor personen met een spiritueel niveau onder de 40%, wanneer zij Heilig as gebruiken voor het maken van Heilig water.

Dit opgeladen Heilig water kan gebruikt worden als een spirituele helingsmethode door het aan te brengen, te sprenkelen en te drinken.

Lees ook ‘Hoe Heilig water gebruiken?’