Aanbrengen van Heilig as gemaakt van SSRF wierookstokjes – spirituele heling

SSRF adviseert voortzetting van de conventionele medische behandeling in combinatie met spirituele helingsmethoden voor de behandeling van lichamelijke en of psychische aandoeningen.

Lezers worden geadviseerd de spirituele helingsmethoden naar eigen believen toe te passen.

1. Inleiding over Heilig as (Vibhūti) als een hulpmiddel voor spirituele heling

Het gebruik van Heilig as (Vibhūti) verkregen van SSRF wierookstokjes is een erg goed en handig hulpmiddel voor spirituele zelfheling. Het kan routinematig gebruikt worden voor het verkrijgen van positieve energie alsook voor het verlichten van leed dat veroorzaakt wordt door overleden voorvaderen en spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.

Leesook:

  • Sectie: Waarom is as verkregen van SSRF wierookstokjes Heilig?
  • Artikel: Waarom zouden overleden voorvaderen het ons moeilijk willen maken?

2. Video over hoe Heilig as (Vibhūti) aan te brengen

Hier ziet u een demonstratie van hoe Heilig as aangebracht kan worden op huidproblemen zoals droog eczeem.

3. Hoe werkt het aanbrengen van Heilig as (Vibhūti) verkregen van SSRF wierookstokjes?

Het Goddelijke Bewustzijn (Chaitanya) in het Heilige as verkregen van SSRF wierookstokjes functioneert op het niveau van het Absolute Vuur Principe (Tējtattva).

1. Het toepassen van Heilig as verkregen uit SSRF wierookstokjes verleend positieve energie aan diegenen die geen leed ondervinden van overleden voorouders of geesten.

2. Spiritueel onderzoek heeft laten zien dat 100% van de wereldpopulatie gedurende hun leven geaffecteerd blijkt door overleden voorouders of geesten/spoken. De meeste mensen in de wereld zijn aangetast of bezeten door voorvaderen of spoken uit de eerste regio van de Hel (Pātāl). In zulke gevallen, waarbij de aanval veroorzaakt wordt door entiteiten met een relatief laag niveau, vernietigt het Heilige as de versluiering van zwarte energie die de entiteit rondom de persoon vormde. Dus de persoon die Heilig as op zichzelf aanbrengt wordt verlost van deze vorm van leed.

3. In het geval dat er bij mensen leed wordt veroorzaakt door spoken van de tweede tot de zevende regionen van de Hel: door het aanbrengen van Heilig as, wordt de versluiering van zwarte energie die door deze type spoken gecreëerd is verdreven. De persoon ervaart dus een tijdelijke opluchting van het leed veroorzaakt door de zwarte energie van het spook. Het regelmatig toepassen van Heilig as met een tijdsinterval van 30 minuten heeft een afschrikkende werking op spoken die zwarte energie stoppen in de persoon die wordt behandeld.

Lees ook ‘Wat is de specialiteit van SSRF wierookstokjes in het verlenen van spirituele heling?

4. Verschillende manieren van het aanbrengen van Heilig as (Vibhūti) gemaakt van SSRF wierookstokjes

4.1 Aanbrengen van Heilig as (Vibhūti) op spiritueel sensitieve delen van het lichaam als beschermende maatregel

Het gebied tussen de wenkbrauwen, de handpalmen, voetzolen en hielen en de voorzijde van de kruin van het hoofd zijn erg gevoelig voor het absorberen van positieve en negatieve vibraties. Wanneer deze lichaamsdelen dus negatieve vibraties of vibraties van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) absorberen, ervaren we een hoop ongemak zoals hoofdpijn, verwarring, rusteloosheid, zwakheid, etc. Door het aanbrengen van Heilig as op deze plekken, beschermen we deze gevoelige en kwetsbare gebieden tegen aanvallen door zwarte energie van spoken.

De volgende tekening is gebaseerd op subtiele kennis en laat zien wat er gebeurt wanneer we Heilig as aanbrengen verkregen van SSRF wierookstokjes op de Ādnyā-chakra, het gebied tussen onze wenkbrauwen.

DUTCH_applying-vibhuti-on-forehead

De volgende video laat zien hoe een spook (dat zich gemanifesteerd heeft in een bezeten persoon) reageert op de aanbrenging van Heilig as, verkregen van SSRF wierookstokjes, op de Adnya-chakra van de persoon.

4.2 Aanbrengen van Heilig as (Vibhūti) aan de wortelen en puntjes van haren

Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) absorberen zwarte energie uit de haarpuntjes van de aangevallen persoon en slaan deze op in de haarwortels en sturen dan de zwarte energie door de haarpuntjes om zo ongemak bij de persoon te veroorzaken. Door het aanbrengen van Heilig as verkregen van SSRF wierookstokjes op de haarwortels en –puntjes kan dit worden voorkomen.

4.3 Aanbrengen van Heilig as (Vibhūti) op delen van het lichaam die pijn doen

Het aanbrengen van Heilig as op lichaamsdelen die pijn doen zoals het hoofd, enkels, etc. vermindert de pijn met een spirituele oorzaak. Bijvoorbeeld, wanneer het volume van pijn bijvoorbeeld 5 eenheden is en 2 eenheden ervan door een spirituele oorzaak veroorzaakt worden zoals door de zwarte energie van een spook, dan zal de aanbrenging van Heilig as op dat gebied de pijn met 2 eenheden verminderen.

4.4 Aanbrengen van Heilig as (Vibhūti) op oogleden, gezicht, haar en handpalmen

Het aanbrengen van Heilig as op oogleden, gezicht, haar en handpalmen verlicht slaperigheid en apathie veroorzaakt door overleden voorvaderen en spoken.

4.5 Toepassen en ruiken van Heilig as (Vibhūti) bij verzwakking door afname van vitale energie

Verzwakking die niet weggaat ondanks het toepassen van de beste fysieke maatregelen zoals rust en medicatie wordt overwegend veroorzaakt door een afname in de vitale energie (prāṇa-shakti). Door het ruiken aan Heilig as dat aangebracht is op de handpalmen kan dit worden verlicht. Tevens is er een chant tegen vermoeidheid die gelijktijdig gebruikt kan worden chanten voor vernietiging van vermoeidheid als spoken de oorzaak zijn.

4.6 Aanbrengen van Heilig as (Vibhūti) op kleding en andere objecten

De meesten van ons kennen de vieze lichaamsgeur afkomstig van onze kleding die ontstaan is door transpireren of veelvuldig dragen van de kleding. Hier is de oorzaak fysiek van aard.

Soms kunnen overeenkomstige vieze geuren uit onze kleding komen zonder dat we hebben getranspireerd of zonder de kleding lange tijd gedragen te hebben. Dit wordt gewoonlijk veroorzaakt door stank genererende centra ontstaan uit zwarte energie die daar geplaatst werden door overleden voorouders of spoken om ongemak te veroorzaken.

De stank met een fysieke oorsprong zoals transpiratie e.d. kan met fysieke middelen worden tegengegaan zoals wassen e.d.. Echter, stank van spirituele origine zoals veroorzaakt door spoken kunnen alleen met spirituele middelen worden verwijderd, zoals door het toepassen van Heilig as. Door het toevoegen van een snufje Heilig as aan de aangetaste kleding wanneer deze in de wasmachine gewassen wordt helpt deze spiritueel te reinigen. Het regelmatig aanbrengen van Heilig as op kleding en ornamenten etc. helpt bij het reduceren van de zwarte energie die erin zit.

4.7 Aanbrengen van Heilig as (Vibhūti) op vingers voor het doen van nyas

Aanbrengen van Heilig as op de vingers voor het doen van nyas vergroot de effectiviteit van nyas als spirituele behandeling enorm.