Welke percentage van de wereldbevolking is aangetast door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)?

1. Percentage van de wereldbevolking dat aangetast is door spoken

De wereldbevolking in het jaar 2006 was ingeschat op een hoeveelheid van meer dan 6,5 miljard mensen (Ref: census.gov).

 

De populatie van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) in het huidige tijdperk is tien keer zoveel dan de totale mensheid, oftewel spoken zijn aanwezig in aantallen van meer dan 60 miljard. Met de populatie van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) die de totale mensheid tot zo een ernstige grote mate overtreffen, tasten ze 100% van de wereldbevolking negatief aan in het huidige tijdperk. Deze percentage fluctureert over de jaren. Het aangetast zijn door spoken op deze massieve schaal is makkelijker te begrijpen als het bekeken wordt in de context van het effect van vervuiling, erosie van de ozonlaag of opwarming van de Aarde op de mensheid. De gehele mensheid is aangetast, sommige lijden ernstiger dan anderen. Alleen, moeten we begrijpen dat de bedreiging van het aangetast zijn door spoken veel subtieler en derhalve oneindig keer zo gevaarlijker is dan de milieuvervuiling waar we ons zo druk over maken.

Zie het artikel over het verschil tussen aantasting en bezetenheid door een spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.).

In de opvolgende secties, hebben we statistieken gepresenteerd voor de gehele mensheid, over de aantasting en bezetenheid door spoken.

2. Soort spoken die de mensheid aantasten  

 

 

Van de gehele mensheid in het huidige tijdperk, wordt 70% gemarteld door inferieure level spoken en de overige 30% wordt gemarteld door hogere level spoken, oftewel spoken met meer kracht.

3. Aangetast versus bezeten door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)

 

 

In 2006, was 30% (+/-5%) van de gehele wereldbevolking bezeten. Dit is een van de redenen waarom de wereld zich in een conditie van vernieling bevindt met oorlogen en vreeswekkende woeste terrorisme. Deze percentage is niet statisch en verandert met verloop van tijd.

Deze figuren zijn zorgwekkend, maar de waarheid is dat we allemal aangetast zijn tot zekere hoogtes maar we kunnen het niet waarnemen of begrijpen. Sommige mensen kunnen wellicht denken, “Ik voel me beslist niet bezeten”. Het woord “bezeten” kan Hollywood beelden van bezetenheid opwekken zoals in films als “The Exorcist” en “The Exorcism of Emily Rose”. In feite, is het in bijna alle gevallen zo dat de bezeten persoon niet weet dat hij of zij bezeten is, totdat het zich op een dramatische manier manifesteert zoals het gebeurde in Emily Rose’s geval. Dit is omdat in de meeste gevallen het proces van bezetenheid geleidelijk over een periode van vele jaren gebeurt. Ook vernietigt de spook, met progressieve bezetenheid, de geest en intellect van de bezeten persoon zo volledig dat hij of zij zich begint te identificeren met de gedachten en instinkten van de regerende spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.).

4. Populatie naar gelang het level van bezetenheid

Lees het artikel over de levels van bezetenheid.

 

Uit de 30% van bezeten mensen zoals aangetoond in het diagram hierboven:

  • Kan 14% van de bezeten populatie (categorie van milde bezetenheid) gemakkelijk geïdentificeerd worden als bezeten, door slechts het intellect. Dit is gebaseerd op duidelijke onverklaarbare veranderingen op een fysieke, psychologische, intellectuele en spirituele level welke deze bezeten mensen uitzenden. In deze gevallen, is de spirituele kracht van de regerende spook en de controle ervan op de bezeten persoon minimaal in vergelijking tot de andere levels.

  • De 8% van mensen die in de categorie van ‘gestreng’ vallen, zijn de meest gevaarlijke personen voor de gehele mensheid, omdat de controlerende spook van een erg hoge spirituele level is en voornamelijk interesse heeft in het massaal beschadigen van de gehele samenleving. Het bemachtigt daarom mensen die soortgelijke karakteristieken beschikken.

5. Spirituele level en de bekwaamheid om mensen die aangetast of bezeten zijn door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) te diagnoseren

Het is onmogelijk voor een persoon zonder een geactiveerde zesde zintuig, die niet onderricht is over verovering of bezetenheid door spoken, om de kernoorzaak van een nadelige voorval te diagnoseren en of het fysiek, psychologisch of spiritueel in aard is.

Bovendien, met de stijgende spirituele kracht van de regerende spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.) wordt het des te moeilijker om de rol ervan achter het voorval waar te kunnen nemen. Hogere level spoken controleren lagere level spoken net als mafia-heersers de gewone dief in hun macht hebben. Het is relatief makkelijker om de alledaagse dief te grijpen maar erg moeilijk om de mafia-baas te grazen te nemen. Dus ook, afhankelijk van onze spirituele level en de corresponderende zesde zintuig bekwaamheid alleen, kunnen we identificeren of het een kwestie betreft van aantasting of bezetenheid door een spook en de zone van de aanvallende spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Als vuistregel, kunnen we alleen een aanval identificeren van een spook van hetzelfde spirituele level. Bijvoorbeeld, als een persoon op de 50% spirituele level is en een actieve zesde zintuig heeft, kan hij of zij alleen een spook identificeren van de 50% spirituele level.

Zie de verschillende zones van bestaan, met uitzondering van de Aarde.

Zie het artikel over de diepgang van de capaciteit om paranormale activiteit waar te kunnen nemen met onze zesde zintuig.

6. Aangetaste percentage van de wereldbevolking over de tijdperken

Het volgende staafdiagram laat zien hoe de mensheid sinds het begin van het Universum aangetast werd en is door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).

De reden voor het stijgende effect van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) op de wereldbevolking is doordat het gemiddelde spirituele level met verloop van tijd is gezakt. Zoals u kunt zien, was de mode spirituele level in het tijdperk van Waarheid of Satyayuga 70%, dat de mensen van toen der tijd de benodigde bescherming bood tegen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Aan de andere kant, in het huidige tijdperk is de mode spirituele level 20%, dat betekent dat de meerderheid van de bevolking niet de adequate spirituele kracht beschikt om beschermt te kunnen worden tegen de invloeden van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.).

Opmerking: Alhoewel we gezegd hebben dat 100% van de mensheid in het Tijdperk van Conflict (Kaliyuga) aangetast is door spoken, de figuren fluctureren. De kracht van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) dalen en stijgen tijdens het verloop van een tijdperk. Overeenkomstig, fluctureert hun effect op de mensheid. Maar, als we kijken naar het algehele totaalbeeld van het Tijdperk van Conflict (Kaliyuga), is het effect van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) 100% op de mensheid. In het jaar 2006, was de kracht van spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) op het toppunt.

Zie ons artikel over het belang van onze tijden en de oorlog van goed versus kwaad.