Духовно искуство во врска со Светиот пепел (Вибути) добиен од SSRF миризливите стапчиња

Отсуство на умор после миењето на садови со детергент за миење садови кој е помешан со Свет пепел добиен од SSRF миризливите стапчиња

MKD-RKulkarni

Имав прочитано, а исто така и ја имав доживеано придобивката на Божествената свесност (Чаитанија) од Светиот пепел кој се добива од SSRF миризливите стапчиња. Со оглед на тоа дека после миењето садови воглавном се чувствував уморно, решив да го помешам Светиот пепел добиен од SSRF миризливите стапчиња со детергентот за миење садови, со цел Божествената свесност која се емитува од Светиот пепел да би го ублажила мојот умор. Тој ден не осетив никаков умор откако завршив со миењето садови. Од тогаш, редовно мешам Свет пепел со детергентот за миење садови. Како резултат на тоа, повеќе не осеќам умор за време на миењето садови. Освен тоа, садовите се некако почисти и по блажени од порано.

– Г-ѓа Раџашри Кулкарни, Индија