Духовно исцелувачка сесија со употреба на SSRF миризливи стапичња

  • Во ова видео претставивме неколку начини на духовно исцелување со употреба на SSRF миризливи стапчиња и нивниот ефект врз едно лице.
  • Лицето во ова видео е трагач по Вистината, кој практикува умерена до интензивна духовна пракса според шесте основни принципи на духовна пракса.
  • Тој е опседнат од духови (демони, ѓаволи, негативни енергии, итн.).
  • Овие техники на исцелување можеме да ги примениме врз нас, кога сме под влијание од духовите, така што идентично ќе го спроведеме сето она што духовниот исцелител го прави во ова видео.