Миризливи стапчиња, Свет пепел и Света вода

Поглавие 1 – Миризливи стапчиња

Како стапчињата помагаат во духовното исцелување?

Практични совети за тоа како да се користат SSRF стапчињата за најдобри резултати во духовното исцеливње

Као треба да ги користиме и да се однесуваме кон стапчињата?

Порачајте SSRF стапчиња

Поглавие 2: Свет пепел (Вибути)

Како се добива и собира Светиот пепел (Вибути) од SSRF миризливите стапчиња?

Како треба да се однесуваме со Светиот пепел добиен од стапчињата?

Применување Свет пепел (Вибути) како мерка за духовно исцелување

Дување Свет пепел добиен од SSRF миризливте стапчиња како мерка за духовно исцелување

Поглавие 3: Света вода

Света вода од Светиот пепел

Како да направиме Света вода со енергитезирање?

Како да ја користиме Светата вода добиена од Светиот пепел од SSRF стапчињата?

Поглавие 4: Духовно исцелување со SSRF стапчињата

Видео – духовно исцелување со помош на SSRF стапчињата

Поглавие 5: Духовни искуства во врска со SSRF стапчињата

Духовно искуство за Светиот пепел добиен од SSRF стапчињата