Besąlygiškai mylėti taip sunku praktikuoti, o ką jau kalbėti apie meistriškumą. Tačiau kai kas nors tai sugeba, tai rodo jo Dieviškąją prigimtį. Tiems iš mūsų, kurie siekia Dievo, Paratparas Guru Dr. Athavale yra besąlygiškos meilės įsikūnijimas, iš kurio galime mokytis.

1. Įvadas – besąlygiška Paratparo Guru Dr. Athavale meilė

Kartkartėmis mūsų pasaulio istorijoje gimsta ypatingas dvasiškai išsivystęs šventasis, turintis dvasinių gebėjimų, galinčių visą žmoniją vesti į priekį dvasinės pažangos link Dievo suvokimo.

Paratpar Guru Dr. Athavale yra vienas iš tokių retų ir gerbiamų šventųjų.

Jis yra palietęs tūkstančius siekiančiųjų gyvenimų ir padėjo jiems dvasiškai augti taip tiksliai, jautriai, švelniai ir meistriškai, kaip tai sugeba tik didis šventasis. Jo dvasinės praktikos patarimų dėka daugiau nei 100 ieškotojų pasiekė Šventumą, o dar šimtai yra pakeliui į Šventumą. Tai unikalus pasiekimas pasaulio dvasinėje istorijoje.

Paklauskite siekiančiųjų, ir jie galės jums papasakoti įvairių anekdotų ir patirčių iš savo dvasinių kelionių, kurios įsirėžė į jų širdis ir yra susijusios su Paratpar Guru Dr. Athavale. Siekiantieji jį mielai vadina Param Pudžja Daktaru. Param Pudžja Daktaras yra jų mintyse ir lūpose dvasinės gerovės ir dvasinės kančios metu, nes jie šaukiasi Jo taip, kaip vaikai šaukiasi savo tėvų, kurie yra vienintelis jų stiprybės ramstis.

Tačiau jei ir yra viena bendra mūsų Param Pudžja Daktarui būdinga Dieviškoji savybė, kurią visi siekiantieji brangiai prisimena ir kuri suteikia jiems stiprybės įveikti visas gyvenimo kliūtis, tai yra Jo Priti (t. y. Jo Dieviškoji besąlygiška meilė). Kaip bites traukia gėlės, taip Param Puodžos Daktaro Priti yra jo žaviausia Dieviškoji savybė, traukianti siekiančiuosius iš visų pasaulio kampelių ir įkvepianti juos ryžtis atkakliai tęsti dvasinę praktiką.

Šiame straipsnyje Jo gimtadienio proga nuolankiai reiškiame pagarbą Paratpar Guru Dr. Athavalei, dalydamiesi vinjetėmis iš Jo Priti ir paaiškindami, kodėl tūkstančiams siekiančiųjų Jis yra Dievo meilės žmonijai įsikūnijimas.

2. Dvasinė meilė nuo pirmųjų dienų

Paratparo Guru Dr. Athavale tapo gydytoju ir labai greitai suprato, kad žmogaus protas yra priežastis, dėl kurios jis kenčia, ir kad protas daro didžiulę įtaką fizinei sveikatai. Todėl, norėdamas padėti žmonėms visapusiškiau, jis pradėjo tyrinėti protą, ypač pasąmonę. Vėliau, atliekant praktiką, kartais Jo pacientai neturėdavo pinigų susimokėti už konsultaciją. Tokiais atvejais Jis ne tik neimdavo mokesčio už gydymą, bet ir nemokamai duodavo vaistų, taip pat duodavo pinigų autobuso bilietui grįžti namo.

Kai kurių pacientų nepavykdavo išgydyti įprastiniais vaistais. Tie patys pacientai išbandydavo alternatyvias dvasines galimybes – lankydavosi pas dvasinius gydytojus ir šventuosius, ir jų suteikto dvasinio gydymo dėka išgydavo. Kai jie vėl susitikdavo su Paratparu Guru Dr. Athavale, dalydavosi su juo, kaip pasveiko dvasinių priemonių dėka. Nors Paratpar Guru Dr. Athavale tuo metu buvo ateistas, iš noro padėti žmonėms jis nusprendė atidėti į šalį savo asmeninius įsitikinimus ir ėmėsi tyrinėti dvasines praktikas ir gydymą, apie kuriuos jie kalbėjo. Jis atrado pasaulį, pranokstantį šiuolaikinio mokslo pasaulėžiūrą, ir nuo tos akimirkos prasidėjo Jo Dieviškoji dvasinė misija, o visa kita, kaip sakoma, yra istorija.

3. Dvasinė kelionė prasideda

Kai žmogus pradeda dvasinę praktiką, jis dažniausiai galvoja apie save. Tačiau Paratparo Guru Dr. Athavale atveju buvo kitaip. Nuo pat pradžių jis ėmėsi dvasinės praktikos kaip misijos ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Dvasingumas Jam buvo nežinoma teritorija (dėl jo mokslinio išsilavinimo). Iš pradžių Jam buvo nelengva. Kiekvieną savaitgalį Jis važiuodavo didelius atstumus, kad susitiktų su įvairiais šventaisiais ir užduotų jiems daugybę klausimų apie dvasingumą bei mokytųsi iš jų. Savo užrašus kruopščiai fiksuodavo rašomąja mašinėle, nes tais laikais asmeninių kompiuterių nebuvo. Vėliau jis šiuos užrašus spausdino ciklostile, kad jie būtų naudingi kitiems.

Netrukus jis sutiko savo Guru Jo Šventenybę Bhaktaradžą Maharadžą (aukščiausio rango šventąjį).

Neilgai trukus Jo Guru, patenkintas Jo dvasine praktika ir tarnyste, palaimino Jį ir paprašė parašyti dvasines knygas, kurios padėtų žmonėms sužinoti, kaip atlikti dvasinę praktiką dabartiniame amžiuje.

4. Paratparo Guru Dr. Athavale besąlygiška meilė (Priti) žmonijai

Paratparo Guru Dr. Athavale besąlygiška meilė žmonijai pasireiškia jo nenuilstamomis pastangomis padėti kiekvienai jivai (įsikūnijusiai sielai) daryti dvasinę pažangą. Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, liudijantys Jo troškimą sekti savo Guru nurodymais ir dvasiškai tobulinti visuomenę.

1. Pasišventęs rašyti dvasines šventąsias knygas

Remdamasis šiuo vienu savo Guru sakiniu (paminėtu 3 skyriaus apačioje), nuo tos akimirkos Paratpar Guru Dr. Athavale visą savo gyvenimą paskyrė rašyti paprastam žmogui suprantamas dvasines šventąsias knygas. Iki šiol parašyta daugiau kaip 300 dvasinių šventųjų knygų. Knygose pateikiamos Žinios nėra tiesiog kitų šventųjų tekstų citavimas. Tai unikalios Žinios, kuriose bent 50-70 % Žinių yra Dieviškosios Žinios, gautos išlavintu šeštuoju pojūčiu, kurio neturi niekas kitas pasaulyje. Šios knygos vadovaus žmonijai visą likusį Kalijugą (Kaliyug). Net ir sirgdamas, Jis toliau atkakliai tęsia satsevą (tarnystę Dievui) – rašo knygas. Šias knygas galima įsigyti už labai simbolinę kainą.

2. Guru malonės kelio (Gurukrupayoga) davimas žmonijai

Guru mokinių tradicija yra senovės Indijos dvasinis palikimas. Jis remiasi mokinio pastangomis atlikti dvasinę praktiką pagal savo Guru nurodymus. Ankstesnėse epochose mokiniai, siekdami dvasinės pažangos, darydavo didelę atgailą ir pasiaukojimą. Tik tada tikrieji Guru juos priimdavo ir vesdavo toliau iki pat Dievo suvokimo.

Tačiau Paratpar Guru Dr. Athavale, labai norėdamas, kad visa žmonija tobulėtų, ir su savo Guru palaiminimu įkūrė Guru malonės kelią (Gurukrupayoga). Šis kelias susideda iš visa, kas geriausia iš visų kitų dvasinių kelių į Dievą. Išskirtinis šio kelio privalumas yra tas, kad bet kuris siekiantysis iš bet kurio pasaulio krašto gali padaryti sparčią dvasinę pažangą per vienintelį gyvenimą ir suvokti Dievą. Tokiu būdu Jis suteikė galimybę dvasiškai tobulėti kiekvienai jivai (ne tik dvasiškai išsivysčiusiems). Tai tikra dvasinė meilė.

Atlikęs sąmoningo ir pasąmoningo proto tyrimus, jis pirmasis pradėjo asmenybės defektų šalinimo (ADP) procesą. Šis procesas padeda išgryninti protą ir sukuria pagrindą sparčiam dvasiniam augimui. Šio proceso vadovavimas teikiamas nemokamai. Jis padėjo daugeliui žmonių įgyti proto stabilumą, taip pat pagerinti jų asmenybę ir požiūrį į gyvenimą.

3. Vadovauja žmonėms dvasiniame lygmenyje, kad jie galėtų sparčiau žengti į priekį.

Labai lengva vadovauti psichologiniu lygmeniu, pataikaujant kiekvieno žmogaus pomėgiams ir taip užtikrinant, kad visi būtų laimingi. Taip elgiantis galima įgyti daug sekėjų. Tačiau tokio požiūrio problema yra ta, kad dvasinė pažanga nevyksta taip, kaip turėtų vykti. Paratparo Guru Dr. Athavale’s požiūris visuomet buvo toks, kad siekiantiesiems būtų vadovaujama tik dvasiniu lygmeniu. Laikas yra brangus ir negalima prarasti nė akimirkos, todėl tik vadovavimas dvasiniu lygmeniu gali padėti žmogui sparčiausiai daryti pažangą. Dėl šios priežasties jo vedimas yra paprastas ir tiesioginis, kad siekintysis negaištų laiko. Jis rekomenduoja visiems praktikuoti Asmenybės defektų pašalinimo procesą, nors tai ir sunkesnis kelias.

4. Dvasiniai tyrimai žmonijos labui

Mes visi esame švietimo sistemos, pagrįstos šiuolaikine moksline perspektyva, produktai. Deja, toks ugdymas visiškai ignoruoja dvasinį gyvenimo aspektą. Tačiau dauguma žmonių nežino, kad dvasinis gyvenimo aspektas mus veikia labiausiai ir lemia, ar mūsų gyvenimas bus laimingas, ar kankinantis. Šiuo tikslu Paratpar Guru Dr. Athavale sukūrė ištisą tyrimų skyrių, kuris atlieka dvasinius tyrimus visais gyvenimo aspektais.

Šie dvasiniai tyrimai atliekami naudojant auros ir energijos skenerius, o dvasinių tyrimų grupės nariai naudojasi siekiančiųjų išlavintu siekiančiųjų šeštuoju pojūčiu. Paratpar Guru Dr. Athavale vadovauja dvasinių tyrimų komandai ir taip pat prisideda prie rezultatų patikrinimo. Būtent dėl jo gilios dvasinės dimensijos įžvalgos mums tampa aišku, kokius eksperimentus pirmiausia reikia atlikti. Pavyzdžiui, šiuolaikiniam tyrėjui niekada nekiltų mintis tirti, ar juodą spalvą reikėtų dėvėti per laidotuves, ir ar apskritai ją dėvėti. Taip yra todėl, kad vien mintis, jog juoda spalva turi neigiamų dvasinių pasekmių, jam neateitų į galvą kaip tyrimo tema, kadangi šiais laikais ji tokia populiari.

Pagrindinis šio tyrimų tikslas – padėti žmonėms suprasti, kaip jų veiksmai ir papročiai veikia juos dvasiniu lygmeniu. Pavyzdžiui, “Kaip spalvos, muzika, menas, maistas ir t. t. veikia mus dvasiniu lygmeniu?”. Žmonės dažnai nustemba sužinoję, kiek daug dalykų, kuriuos jie daro kasdien, iš tikrųjų skleidžia neigiamas vibracijas, kurios galiausiai baigiasi problemomis ir kančiomis.

Be to, atlikti dvasiniai tyrimai leido pažinti dvasinę dimensiją ir tai, kad neigiamos energijos gali labai trukdyti mūsų gyvenimui, o teigiamos energijos ir dievybės (įvairūs Dievo principo aspektai) gali suteikti dvasinę gerovę. Jis labai prisidėjo prie to, kad pasaulis suprastų, jog nuo 1999 iki 2023 m. dvasinėje dimensijoje vyko didelė subtili kova, kurios poveikis smarkiai paveiks mums žinomą gyvenimą Žemėje, o jos kulminacija taps trečiasis pasaulinis karas.

Žinios apie neigiamas energijas ir jų veikimo būdus padėjo tūkstančiams žmonių visame pasaulyje nustatyti dvasinio pobūdžio problemas. Paratpar Guru Dr. Athavale ties tuo nesustojo. Jis suteikė gyvybę gelbstinčių žinių, kaip gydyti dvasines problemas paprastomis, bet galingomis savigydos priemonėmis ir dvasine praktika, suteikdamas palengvėjimą tūkstančiams žmonių visame pasaulyje. Mūsų SSRF svetainėje gausu atvejų, kai įvairių visuomenės sluoksnių ir kultūrų žmonėms buvo suteikta pagalba fiziniu, psichologiniu ir dvasiniu lygmenimis. Šių dvasinių tyrimų dėka jie sužinojo apie dabartiniam laikmečiui naudingiausias dvasinės praktikos rūšis ir dvasinio gydymo priemones.

Dvasinių Tyrimų Centre sukaupta viena didžiausių kolekcijų daiktų ir artefaktų, kuriuos fiziniame plane (regimajame pasaulyje) paveikė arba kuriais manipuliavo subjektai iš subtiliųjų egzistencijos lygmenų (nematomo pasaulio). Tai, kad mums pavyko identifikuoti tokius daiktus, juos išanalizuoti ir išsaugoti ateities kartoms, lėmė Paratparo Guru Dr. Athavale įžvalgumas.

Kartkartėmis išgirstame pasakojimų apie stebuklingus reiškinius, vykstančius kur nors pasaulyje, ir apie tai, kaip maldininkai plūsta į tą vietą, kad galėtų tai pamatyti. Tačiau Dvasinių Tyrimų Centre ir Ašrame mums teko matyti šimtus, jei ne tūkstančius tokių reiškinių. Tiesą sakant, tokių reiškinių, tiek teigiamų, tiek neigiamų, kasdien vyksta labai daug dėl aukštesnio lygio teigiamų ir neigiamų energijų. Tai, kad mes galime atpažinti ir stebėti šią dvasinių reiškinių gausą, yra Paratparo Guru Dr. Athavale buvimo ir Jo vadovavimo rezultatas.

Visi šie pozityvūs ir negatyvūs reiškiniai buvo užfiksuoti ir rūpestingai saugomi dvasiniame muziejuje.

5. Troškimas, kad žmonija gautų dvasinių žinių, kurios palengvintų jų kančias

SSRF svetainėje yra straipsnis, kuriame aptariami laidojimo ir kremavimo kaip mirusiųjų laidojimo praktikos privalumai ir trūkumai. Kai straipsnis buvo rašomas, kremavimo privalumai buvo pateikti tuo požiūriu, kai laikomasi visų Dvasinio mokslo apeigų aspektų, tokių kaip mantrų kartojimas, tam tikrų ritualų atlikimas, tinkamo laidotuvių laužo naudojimas ir pan. Vieną dieną vienas siekiantysis atkreipė mūsų dėmesį, kad jei kas nors užsienyje (ne Indijoje) nori būti kremuotas, vienintelė galimybė, kurią jie turi, yra kremuoti krematoriume, o tai nepanašu į tai, kaip turi būti atliekamas kremavimo ritualas. Tokiuose krematoriumuose neatliekami jokie ritualai, neskaitomos mantros ir nesuprantama, kaip tokios mantros gali padėti subtiliam kūnui tolesnėje pomirtinėje kelionėje.

Sean apie tai užsiminė Paratpar Guru Dr. Athavale. Subtiliai paskaitęs apie įvairius laidojimo būdus, Paratpar Guru Dr. Athavale pasakė, kad dvasinė laidojimo ant laužo su mantromis nauda gerokai pranoksta krematoriume taikomą procesą. Tuomet jis šiek tiek pagalvojo ir tarė: “Kaip galime padėti subtiliems kūnams tų, kurie kremuojami krematoriume ?”. Beveik iš karto Jis tęsė kalbą ir pasakė, kad reikia įkelti reikiamas mantras į interneto svetainę. Kai Sean paklausė Jo, ar neturėtume imti simbolinio mokesčio už garso failus, kad padengtume gamybos išlaidas, Jis atsakė sakydamas: “Ne, duokite visuomenei nemokamai; mes neturime jokių autorinių teisių į šias mantras“. Vėliau Jis pasakė, kad šios mantros yra senovės Indijos dovana žmonijai ir niekas neturi teisės jų kontroliuoti. Jos turėtų būti nemokamai suteiktos visai žmonijai”.

Kol Paratpar Guru Dr. Athavale kalbėjo, pabudo Sean dvasinė emocija (bhav). Jis pajuto besąlygišką Paratpar Guru Dr. Athavale meilę (Priti) visuomenei. Šis įvykis patvirtino Sean mintis, jog Paratparo Guru Dr. Athavale nuolat galvoja apie tai, kaip žmonės iš viso pasaulio, įskaitant subtilius kūnus iš pomirtinio gyvenimo, gali pasinaudoti dvasinėmis žiniomis, kurias galima gauti Dvasinių Tyrimų Centre ir Ašrame.

6. Ateinančios kartos savarankiškumo skatinimas ir pagalba siekiantiems įgyti dvasinį meistriškumą savo srityse

Kadangi Paratpar Guru Dr. Athavale turi labai išlavintą šeštąjį pojūtį ir galimybę naudotis Dieviškomis žiniomis, jis turi unikalių gebėjimų vadovauti siekiantiems įvairiose disciplinose ir menuose. Daugybė siekiančiųjų patyrė, kad Jis turi dvasinių sugebėjimų ir meistriškumo visose srityse. Jis sugeba pritraukti ir generuoti dvasiškai teigiamas vibracijas kiekviename kiekvienos srities projekte. Tačiau Jo besąlygiška meilė ir didybė slypi tame, kad Jis užtikrina, jog ieškotojai ir šventieji kiekvienoje srityje tobulėtų tiek, kad taptų savarankiškais.

Kad tai įvyktų, Jis kruopščiai išnagrinėja kiekvieną kiekvieno projekto smulkmeną, kad galėtų nukreipti ir ugdyti kiekvieno ieškotojo supratimą ir įžvalgą atitinkamoje srityje. Kiekvieno projekto pabaigoje, nors Jis ir padėjo jį įgyvendinti, visus nuopelnus atiduoda Dievui ir visiems projekte dalyvavusiems ieškotojams.

7. Orientacija į principus

Paratpar Guru Dr. Athavale visada mokė siekiančiuosius orientuotis į principus ir tikėti Visuotiniais principais, kurie valdo dvasingumą. Taip jis padėjo siekiantiems ne tik pasikliauti Juo, bet ir visiškai pasikliauti Dvasingumo mokslu. Pavyzdžiui, tarkime, siekiantysis kenčia dvasines kančias; užuot kūręs kultūrą, kurioje žmonės gydo siekiantįjį, Jis skatina siekiantįjį išmokti dvasinio gydymo priemonių, kad jis galėtų pasveikti pats.

Iš savo dvasinės meilės Paratpar Guru Dr. Athavale daug kartų parodė ieškotojams, kad Jis nori, jog žmonės pasikliautų ne Jo fiziniu pavidalu, bet Jo amžinuoju pavidalu, kuris yra nematerialus Guru principas. Tai padeda siekiantiesiems būti tvirtiems visose situacijose, nes nematerialus Guru Principas neturi laiko ir erdvės apribojimų.

8. Jo besąlygiška meilė ir troškimas, kad kuo daugiau žmonių taptų Dieviškosios Karalystės nariais

One the main aspects of the mission of Paratpar Guru Dr Athavale has been to pave the way to herald in the new era of spiritual awakening on Earth. This era has often been referred to as the Divine Kingdom on Earth. However, the road to this new era, which will start in 2024, is going to be fraught with disaster and destruction where a large part of the World’s population will perish.

Vienas iš pagrindinių Paratparo Guru Dr. Athavalės misijos aspektų buvo nutiesti kelią naujai dvasinio pabudimo erai Žemėje. Ši era dažnai vadinama Dieviškąja karalyste Žemėje. Tačiau kelias į šią naująją erą, kuri pras SSRF interneto svetainėje dar 2007 m. buvo paskelbtos svarbiausios datos, kas įvyks iki 2024 m. Iš pradžių buvo prognozuojama, kad smarkaus naikinimo laikotarpis prasidės 2015-2023 metais. Ar žmogus sulauks naujosios eros, Paratpar Guru Dr. Athavale visada sakė, kad tai priklausys nuo jo dedamų pastangų dvasiškai augti. Artėjant intensyvaus naikinimo laikotarpiui, vieną dieną Paratpar Guru Dr. Athavale pasakė, kad interneto svetainėje reikia pakeisti intensyvaus naikinimo laikotarpio datas iš 2015-2023 m. į 2019-2023 m. idės 2024 m., bus kupinas katastrofų ir destrukcijos, per kurią žus didelė dalis Pasaulio gyventojų.

Tai girdėdami susirinkę siekiantieji patyrė, kad jų dvasinė emocija pabudo. Tą akimirką jie pajuto Jo didžiulę meilę žmonijai ir dvasinę stiprybę, nes matė, kaip žmonija atgauna atokvėpį nuo baisių laikų. Tik aukščiausio rango šventasis savo Sankalp (pasiryžimu) gali sukelti tokius pokyčius žmonijos istorijos eigoje. Keisdami datas jautėme, kad Jis sutrumpino tikrai blogą laikotarpį, suteikdamas žmonijai galimybę pasiruošti ateinantiems laikams. Tos akimirkos mąstas ir iškilmingumas bei tai, ką matė siekiantieji, išliks su jais visą gyvenimą.

5. Išvados

Istorija atsigręš į šį laiką ir kalbės apie Paratpar Guru Dr. Athavale didybę, jo indėlį į žmonijos dvasinį pakilimą ir visuomenės dvasinį pabudimą, kad ji suprastų dvasinę dimensiją. Jis yra rečiausias iš retų – Samashti Paratpar Guru (tas, kuris gali visą žmonių visuomenę nuvesti link Dievo). Tačiau nors Jo misija tokia milžiniška, nuolankumas ir meilė, su kuria Jis užsiima kasdieniais reikalais ir bendrauja su kitais yra sektinas pavyzdys, kuriuo mes visi trokštame sekti.

Visų siekiančiųjų prisiminimai apie bendravimą ir santykius su Juo yra ypatingi, nes juos visus gaubia besąlygiška meilė, kurią Jis jiems parodė. Mes, siekiantieji, kurie betarpiškai Jį patyrėme, amžinai būsime dėkingi už galimybę kartą gyvenime pabūti Jo akivaizdoje, o meilė, kurią Jis mums parodė, visiems laikams pasiliks mūsų širdyse. Jis įkūnija idėją, kad vadovavimas turėtų būti grindžiamas besąlygiška meile kitiems.

Meldžiamės, kad išmoktume mylėti ir tarnauti žmonijai taip, kaip Jis mums parodė, ir jei bent truputį imtume iš Jo pavyzdį, tai būtų gerai nugyventas gyvenimas.