Kako je pojanje kao duhovna praksa usklađeno s osnovnim principima Duhovnosti

U nastavku slijede iskustveno višestruko puta provjereni alati duhovne prakse koji nam pomažu da dosegnemo sreću koja je najviše kvalitete i po prirodi trajna. Prema Duhovnoj znanosti, pojanje Božjeg Imena preporučena je osnova duhovne prakse u današnje vrijeme Razdora (Kaliyuga). Pojanje se obavlja cijelim tijekom duhovnog putovanja, može se raditi bilo gdje i bilo kad i zato je najprikladnija duhovna praksa u ovo vrijeme.

Ova duhovna praksa, osim što je praktična, također je u skladu sa šest osnovnih duhovnih principa o kojima smo govorili ranije.

 

Duhovni princip Kako je pojanje usklađeno s osnovnim duhovnim principima?
Puteva ka Bogu ima koliko i ljudi
Ne očekuje se da svi ponavljaju isto Ime. Svaka osoba poja Ime Božanstva/Boga prema svojoj religiji ili denominaciji.
Od mnoštva ka jednom
Od mnoštva riječi u molitvama ide se ka jednoj riječi – Imenu Boga. Ta jedna riječ je koncentrirani oblik Božje energije.
Od grubog i materijalnog (opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom)
Pojedinac napreduje od čitanja svetih knjiga, ritualnog crkvenog Bogosluženja itd, ka suptilnijoj duhovnoj praksi, a to je pojanje Božjeg Imena koje se može raditi bilo kad i bilo gdje i nije ograničeno vremenom i prostorom. Obično kada prisustvujemo ritualnom Bogosluženju ili idemo na hodočašće, misli su nam na drugom mjestu. Kada pojamo, svjesni smo okruženja, ali su nam misli s Bogom.
Duhovna praksa se obavlja prema duhovnoj razini ili duhovnom kapacitetu
Ovaj jednostavni vid duhovne prakse može raditi svatko. Pojanje je osnova, a kako se napreduje ka višim oblicima duhovne prakse tako se usvajaju više razine pojanja kao npr. pojanje bez pomicanja usana, zatim mentalno i na kraju neprekidno pojanje.
Obavljanje duhovne prakse koja odgovara vremenu u kojem živimo
Prema Duhovnoj znanosti, pojanje je duhovna praksa koja se preporučuje čovječanstvu za današnje vrijeme tj. za ovo doba. To je i potvrđeno od Svetaca i razvijenih duhovnih vodiča u Kaliyugi.
Ponuditi Bogu u skladu sa svojim talentom i mogućnostima Svako od nas ima na raspolaganju određene resurse. Sve njih dobili smo od Boga. Osnovni princip u duhovnoj praksi je koristiti upravo ove resurse kao dio naše duhovne prakse i za duhovni rast kako bi služili Bogu.