Kako treba postupati sa Svetim pepelom dobivenim iz SSRF-ovih mirisnih štapića?


Sadržaj

1. Uvod o postupanju sa Svetim pepelom (Vibhuti)

2. Što treba raditi pri korištenju Svetog  pepela (Vibhuti)

3. Što ne treba raditi pri korištenju Svetog  pepela


SSRF savjetuje odgovarajući i kontinuiran medicinski tretman zajedno sa metodama duhovnog iscjeljivanja, u tretmanu fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

Čitateljima se savjetuje da započnu sa metodama duhovnog iscjeljivanja prema vlastitoj volji.

1. Uvod u postupanju sa Svetim pepelom (Vibhuti)

Sveti pepeo (Vibhuti) dobiven paljenjem SSRF-ovih mirisnih štapića je vrlo dobro sredstvo duhovnog iscjeljivanja.

Pogledajte odjeljak o tome “Zašto pepeo od upaljenih SSRF-ovih mirisnih štapića nazivamo Svetim pepelom”.

Obzirom da djeluje na duhovnoj razini, njegova učinkovitost je direktno proporcionalna njegovoj sattvikti kao i poštovanju i vjeri s kojom se postupa prema njemu i s kojom se koristi.

S ove točke gledišta, slijedi nekoliko stvari koje treba, a koje ne treba raditi pri korištenju SSRF-ovog Svetog pepela.

2. Što treba raditi pri korištenju Svetog pepela (Vibhuti)

Na duhovnoj razini

 • Poštovanje: Koristiti ga s najvećim poštovanjem. SSRF-ov mirisni štapić sadrži posebni miris koji je odabran duhovnim istraživanjem. Kada je upaljen on privlači specifičan Božji princip (Božanstvo) koji je stoga u velikoj mjeri sadržan i u sakupljenom Svetom pepelu.

 • Smještanje: Čuvajte ga na oltaru što je duže moguće da biste zaštitili sattviktu u njemu.
 • Za dodatnu zaštitu: Za dodatnu zaštitu sattvikte Svetog pepela, može se zalijepiti traka sa Božjim imenom (Naampatti) ili slika božanstva na rub posude u kojoj se nalazi.
 • Uzimajte ga desnom rukom: Duhovno najispravnije je uzimanje Svetog pepela desnom rukom. Čak i ljevoruke osobe trebale bi ga uzimati desnom rukom, jer je ona povezana sa Kanalom Sunca (Surya Nadi) u sustavu duhovne energije u tijelu (poznat kao Kunḍalinī) tako da više energije protiče kroz nju čineći je aktivnijom rukom.

Na fizičkoj razini

Sveti pepeo kao i svaki drugi fizički predmet može postati nečist ili zaprljan, ukoliko je pomiješan s nekim drugim supstancama ili ako se ne čuva primjereno. Ako je zaprljan na fizičkoj razini onda se ne može koristiti kao metoda duhovnog iscjeljivanja, a to uključuje stavljanje Svetog pepela na otvorene rane i pripremanje Svete vode za piće.

 • Čuvanje: Čuvajte ga u čistoj i suhoj posudi čim mirisni štapić izgori. To bi trebalo napraviti u roku od tri sata inače postoji opasnost da pepeo izgubi sattviktu i fizički se zaprlja. Ako ostane otvoren duže od tri sata ne bi ga trebalo dodati glavnoj zalihi Svetog pepela.

 • Minimizirati kontakt: Svaki puta kada netko otvori posudu, postoji mogućnost da se pepeo zaprlja na fizičkoj i na duhovnoj razini. Ukoliko imate veću zalihu onda je razdvojite na manje dijelove za svaki dan, kako biste fizički kontakt sveli na minimum.
 • Čistoća: Perite ruke prije nego što dotaknete Sveti pepeo.

3. Što ne treba raditi pri korištenju Svetog pepela

Na duhovnoj razini

 • Tijekom menstruacije: Suptilna bazična raja komponenta u ženi povećava se tijekom pet dana menstrualnog ciklusa ili sve dok ne prestane krvarenje. Ako žena  tijekom menstrualnog ciklusa dođe u kontakt sa Svetim pepelom, duhovna čistoća ili suptilna sattva bazična komponenta u njemu se smanjuje. Stoga se savjetuje da se zalihe Svetog pepela tijekom menstruacije ne diraju.
  Kako god, ako je žena sama, može odvajati malu zalihu Svetog pepela sa strane prije menstruacije, da bi ga mogla tijekom ciklusa koristiti, tako da ne dodiruje glavnu zalihu, jer bi to rezultiralo smanjenjem duhovne čistoće.

 • Rođenje i smrt: Nemojte dirati glavnu zalihu Svetog pepela 12 dana nakon rođenja ili smrti bližeg člana obitelji. Razlog za to je što tada dolazi do povećanja raja-tama u bližoj obitelji.

 • Rizik od crne energije: Nemojte predugo čuvati Sveti pepeo, jer može biti napadnut crnom energijom. Preporučuje se Sveti pepeo dobiven iz SSRF-ovih mirisnih štapića čuvati maksimalno tri mjeseca. Poslije toga treba ga prosuti u tekuću vodu ili u more. Ukoliko nemamo pristup tekućoj vodi, može se zakopati u dvorištu ili u vrtu.

 • Napadnuta osoba: Ukoliko u domaćinstvu živi više od jedne osobe, najbolje bi bilo da osobe koje su pod jakim napadom duhova (negativne energije) ne dodiruju glavne zalihe Svetog pepela, jer će to smanjiti njegovu sattviktu.
 • Čistoća: Nemojte dodirivati glavne zalihe Svetog pepela ukoliko niste oprali ruke i noge poslije odlaska u toalet ili ste boravili izvan kuće. Osoba je izložena većoj Raja-Tami u toaletu ili izvan kuće.