Što se događa kada se zadovolje sve želje duha? Odlaze, ili prestaju zaposjedati određenu osobu?

Gotovo je nemoguće da duh ispuni sve svoje želje. Sa svakim ispunjenjem, one postaju sve jače. Općenito, duhovi ne odlaze svojevoljno, osim ako osoba nije postala više sattvik (satvik). Duh je tada prisiljen napustiti osobu zbog njene duhovne čistoće.

Preminuli pretci će nas ometati dokle god ne učinimo nešto kako bi zadovoljili njihove žudnje ili im pomogli da se pomaknu dalje u svom zagrobnom životu. Zapravo, postoje slučajevi gdje pretci ometaju svoje potomke tijekom njihovog života te ih nastavljaju ometati i nakon njihove smrti.