Dobio sam Gurumantru od svog Guru-a, trebam li i dalje pojati Božje Ime prema svojoj religiji?

1. Definicija Gurumantre

Gurumantra je Božje Ime, mantra, broj ili riječi koje je Guru dao svom učeniku da poja (ponavlja) s ciljem njegovog duhovnog rasta prema dostizanju Božje-realizacije. U većini slučajeva Gurumantra sadrži određeno Božje Ime posebno za učenikov duhovni rast.

Božja-realizacija je najviše duhovno iskustvo koje osoba može imati, tj. kada doživi neprekidno jedinstvo sa Vrhovnim Božjim Principom ili kada doživi neprekidno Blaženstvo.
Učenik je osoba na oko 55% duhovne razine. To znači da je to osoba koja žrtvuje više od 55% svoga tijela, uma i bogatstva za Duhovnost te ima jaku želju za duhovnim napretkom. Pročitajte šest osnovnih principa duhovne prakse.

2. Duhovna snaga Gurumantre

Učinkovitost Gurumantre ovisi o duhovnoj razini osobe koje daje mantru.

Spiritual strength of a Gurumantra

Kao što je vidljivo iz gornje tablice, samo kada je osoba koja daje Gurumantru iznad 70% duhovne razine, tj. Guru ili Svetac, tada (Gurumantra) ima istinsku duhovnu snagu. Vrlo često ljudi zbog neznanja slijede duhovno vodstvo ljudi koji nisu Sveci. To nije nužno loša stvar. Po pravilu, osoba može razumjeti vodstvo i primijeniti ga u praksi samo od osobe koja je na oko 20% duhovne razine više od nje same. Na primjer, osoba na duhovnoj razini od 50% najbolje će odgovarati za vodstvo osobe koja je na 30% duhovne razine. Ukoliko je osoba iskrena oko svoje duhovne prakse i ima jaku želju za duhovnim rastom, nemanifestirani Guru princip ili Božji Princip Učenja stvara prilike u životu tragatelja (u pogledu duhovnog vodstva) da omogući duhovni rast.

3. Dobio sam Gurumantru od svog Guru-a, trebam li i dalje pojati Božje Ime prema svojoj religiji?

Odgovor će ovisiti o okolnostima u kojima je Gurumantra dobivena.

1. Osoba koja daje mantru je iznad 70% duhovne razine, a učenik je na 55% duhovne razine.

  • U ovom slučaju je najbolje da osoba poja Gurumantru. Duhovna snaga Gurumantre leži u odluci (sankalp) Guru-a koji daje mantru.

2. Osoba koja daje mantru je ispod 70% duhovne razine, a osoba kojoj je data mantra je između 30-40% duhovne razine.

  • U ovom slučaju je najbolje pojati Ime u koje osoba ima najviše vjere, bilo da je to Gurumantra ili Božje Ime prema religiji rođenja.
  • Prednost pojanja Gurumantre, čak i ako je data od osobe koja je na 50% duhovne razine, je ta da se uči slušati nekoga drugog. To pomaže osobi da se kreće od činjenja stvari prema svojoj osobnoj želji (swēchhā / swechchaa / sveća) do činjenja prema željama drugih (parechhā parechchaa / pareća). Kada se čine stvari prema željama drugih, potiče se smanjivanje ega. Ukoliko osoba poja Gurumantru sa potpunom vjerom i postoji jaka želja za duhovnim rastom, tada nemanifestirani Guru princip ili Princip Učenja od Samog Boga donosi pravog Guru-a na Zemljinu ravan u život te osobe.

Pročitajte članak: swechchaa, parechchaa i ishwarechchaa

4. Neke značajke vezane za Gurumantru

  • Ponekad Sveci daju osobi pojalicu da prebrodi problem u životu čiji je uzrok u duhovnoj dimneziji. To se čini kako bi se uklonile prepreke poklonika u duhovnoj praksi. Ponekad ljudi pogrešno pomisle da je ta pojalica Gurumantra. Treba zapamtiti da je Gurumantra samo za duhovni napredak prema Božjoj-realizaciji.
  • Neki ljudi uporno od Guru-a traže Gurumantru. U nekim slučajevima Guru može dati Gurumantru upornom pokloniku. Ti poklonici trebaju biti svjesni da, osim ako je njihova želja i žrtvovanje za Božju realizaciju srazmjerna sa osobom od 55% duhovne razine, to će biti samo prazno ime Gurumantre. Dobivanje Gurumantre plaćanjem (novcem), također je samo prazno ime Gurumantre.

  • Čak i kada je dobivena Gurumantra za duhovni rast od Guru-a, pojanje se treba nadopuniti sa služenjem, žrtvovanjem i ljubavi bez očekivanja.