Što je bij-mantra (biđ-mantra)?

Bij-mantra (biđ-izvor, ishodište) je sjeme mantre. To je sjeme iz kojeg raste i širi se znanost o mantri. Energija svake mantre leži u njenoj bij-i. Pojanje mantre je efikasno jedino ukoliko je odabrana odgovarajuća bij-a. Bij-a aktivira Božanstvo mantre.

Svaka bij-a mantra sadrži u sebi skupinu slova. Primjeri bij-a mantri su OmAimKreem i Kleem.