Da li je korisno posjetiti istjerivača duhova (tantrika/mantrika) duhovnog iscjeljitelja/medija radi prevladavanja problema izazvanih duhovima (negativne energije)?

Neki ljudi na koje djeluju duhovi ili su zaposjednuti duhovima pokušavaju prevladati probleme izazvane duhovima odlazeći istjerivaču duhova/čarobnjaku itd. tj. ljudima za koje se pretpostavlja da imaju sposobnost ukloniti crnu energiju duhova ili i same duhove. SSRF ne preporučuje to kao odgovarajuću ili opravdanu opciju iz više razloga:

  • Većina istjerivača duhova / čarobnjaka /tantrika / mantrika / duhovnih iscjeljitelja / svećenika / medija nisu na odgovarajući način proučavali ovu temu i zato nemaju dovoljno znanja o raznim aspektima duhova, kao što su njihovi tipovi, snaga, karakteristike itd. Mogu biti zavedeni obmanjujućim oblicima duhova kao i njihovim lažnim/prividnim odlascima.

  • Također nemaju ni dovoljno duhovne moći da bi njihov utjecaj na duhove bio takav da ih natjera da trajno napuste osobu.

  • Bez snažne utemeljenosti u duhovnoj praksi, koja osigurava snažnu Sattva komponentu, koja omogućuje kontinuiranu borbu protiv duhova, i najveći vanjski napori da se ukloni duh koji je zaposjeo osobu ili da se smanji njegov utjecaj su neuspješni. U najboljem slučaju duh može lažirati svoj odlazak ili čak može zaista otići, ali će se opet vratiti u osobu čim duhovni isceljitelj ode.

  • Neki od tih ljudi koji nude pomoć mogu biti varalice koji će osobu prevariti i uzeti joj novac, ali ono što je najvažnije, neće doći do očekivanog rješenja problema.