Kako Shraddha ritual koristi potomcima?

Sažetak : Jeste li znali da, osim što pomaže preminulim precima u zagrobnom životu, osoba koja izvodi Shraddha ritual dobiva i pozitivnu energiju?Kako Shraddha ritual koristi potomcima?

1. Uvod u to kako Shraddha koristi potomcima koji izvode ritual

Razdoblje Pitrupakshe, poznato i kao dvotjedno razdoblje za suptilna tijela preminulih predaka, za potomke može biti duhovno uznemirujuće vrijeme. Razlog tome je što se tijekom tog razdoblja suptilna tijela preminulih predaka približavaju najbliže Zemljinoj ravni postojanja. Preminuli preci imaju puno svjetovnih želja i manje duhovne energije da napreduju u zagrobnom životu. Preminuli preci očekuju da bi njihovi potomci trebali učiniti nešto kako bi im pomogli da dobiju zamah u zagrobnom životu i smanje svoju patnju u zagrobnom životu. Zbog toga može doći do povećanja suptilnog pritiska oko potomaka i u domovima predaka. Postoje određeni obredi i rituali prema Duhovnoj znanosti koji se mogu obaviti kako bi se ublažile nevolje suptilnih tijela preminulih predaka i pružila im se duhovnu energiju da dobiju zamah u zagrobnom životu. Jedan važan ritual poznat je pod nazivom Shraddha. Većina ljudi ne izvodi Shraddhu uglavnom zbog toga što ne znaju za to. Čak i ako znaju za to, ne razumiju njegovu važnost.

Maharshi Adhyatma Vishwavidyalay (također poznato kao Maharshi Univerzitet za Duhovnost) proveo je eksperiment kako bi pokazao da izvodeći Shraddhu, potomci dobivaju duhovno pozitivnu energiju. Eksperiment je proveden pomoću skenera aure i energije i jasno je pokazao da osoba koja izvodi Shraddhu dobiva duhovnu korist.

2. Postavljanje eksperimenta i metodologija za proučavanje učinka Shraddhe

 • Eksperiment je proveden rujna 2016. godine, između 10:00 i 16:30 sati. Izveden je u Centru za istraživanje zasnovano na Duhovnoj znanosti i Ašramu u Goi u Indiji. Shraddha ritual je proveden tijekom razdoblja Pitrupakshe, koje je trajalo od 17. rujna do 30. rujna iste godine. Tip Shraddhe koji je proveden je Mahalaya Shradda koji se obično provodi tijekom razdoblja Pitrupakshe.
 • Subjekt (potomak) koji je sudjelovao u eksperimentu bio je gospodin Sean Clarke koji je do 2016. godine već obavljao duhovnu praksu više od 17 godina. Ovo je bio treći put da je izvodio Shraddha ritual za svoje preminule pretke. Za ritual je nosio tradicionalnu odjeću koja je propisana Svetim spisima (koja se sastojala od dhotija i šala).
 • Za ovaj eksperiment korišten je univerzalni skener aure (UAS). Univerzalni skener aure (UAS) je instrument koji je razvio dr. Mannem Murthy (bivši nuklearni znanstvenik) i koristi se za mjerenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i aure oko bilo kojeg objekta (živog ili neživog). Korištenjem ovog instrumenta izmjerena je aura ispitanika prije i nakon izvođenja Shraddha rituala kako bi se utvrdilo ima li učinka na njegovu auru. Izmjeren je prema tri kriterija, tj. negativna aura, pozitivna aura i ukupna kombinirana aura. Za više detalja o tome kako se koristi univerzalni skener aure, pogledajte naš članak.

Kako Shraddha ritual koristi potomcima?

 • Napominjemo da je ritual Shraddhe obavljen u duhovno čistom okruženju Centra za  istraživanje zasnovano na Duhovnoj znanosti i Ašramu i da su ga proveli svećenici koji su također tragatelji iz odjela svećenstva Maharshi Univerziteta za Duhovnost. Kako tragatelji svećenici rade redovno duhovnu praksu, oni su sattvik odnosno po prirodi su duhovno čisti. Oni u potpunosti poštuju norme Svetih spisa, izgovaraju mantre s ispravnom dikcijom i savršeno izvode sve obrede s duhovnom emocijom. Uz to, tijekom rituala, izvođaču objašnjavaju osnovne duhovne principe i korist rituala. Na taj se način povećava sudjelovanje i duhovna emocija potomka. Sve ovo čini Shraddha ritual duhovno učinkovitijim i za preminule pretke, ali i za potomke koji izvode Shraddhu.

3. Ključna zapažanja i analiza eksperimenta Shraddha rituala

Slijede očitanja uzeta s UAS instrumenta. Kao što ćete primijetiti, postoje dva seta očitavanja. Drugi stupac prikazuje očitanja subjekta prije izvođenja rituala Shraddhe, dok treći stupac prikazuje očitanja subjekta neposredno nakon izvođenja Shraddha rituala.

Kako Shraddha ritual koristi potomcima?

 1. Subjekt nije imao negativnu auru u oba kriterija negativne energije ni u infracrvenom (IC) niti u ultraljubičastom (UV). Tako je bilo i prije i nakon izvođenja Shraddha rituala.
 1. Prije izvođenja Shraddha rituala, subjekt je pokazao nešto pozitivne energije. Na to ukazuju krakovi UAS-a koji se otvaraju pod kutom od 90°. Međutim, nije bilo izmjerene aure jer se krakovi UAS-a trebaju otvoriti na 180° kako bi se aura izmjerila. Nakon izvođenja Shraddha rituala, UAS je zabilježio da je subjekt stekao pozitivnu auru od 1,02 metra (potomak – gospodin Sean Clarke).
 1. Izmjerena aura subjekta povećala se za 100% sa 1,31 metra na 2,64 metra, što ukazuje na snažan porast pozitivne duhovne energije.

Značajno povećanje pozitivnosti subjekta (potomka) bilo je iz sljedećih razloga:

 1. Subjekt se dugi niz godina bavio duhovnom praksom. Kao rezultat toga, mogao je lakše upiti pozitivnu energiju.
 2. Tijekom rituala, probudila se njegova duhovna emocija (subjekta) jer je zapravo mogao osjetiti da su njegovi preminuli preci stekli korist od Shraddha rituala. Kad god postoji duhovna emocija, generira se pojačana duhovna pozitivnost.
 3. Ritual Shraddhe odvija se nekoliko sati tijekom kojih je potomak izložen raznim mantrama na sanskrtu koje sadrže puno pozitivne duhovne energije.
 4. Okruženje Centra za istraživanje zasnovano na Duhovnoj znanosti i Ašrama izuzetno je pozitivno i stoga duhovno pogodno za izvođenje rituala kao što je Shraddha. To umnogome olakšava postizanje željenog suptilnog učinka od rituala.
 5. Svećenici koji su izvodili ritual Shraddhe također su tragatelji i ritual su izvodili kao svoju duhovnu praksu. Oni su također tijekom rituala iskusili duhovnu emociju.
 6. Najvažniji čimbenik bio je taj da se Shraddha ritual koji je izveden u Centru za  istraživanje zasnovano na Duhovnoj znanosti i Ašramu obavljao prema odluci i smjernicama Paratpar Gurua Dr. Athavlea (Sveca i Gurua najvišeg reda koji je iznad duhovne razine od 90%). Odlučnost Sveca  više razine je važan čimbenik u određivanju uspjeha rituala kao što je Shraddha. Zbog takve odluke, preminuli preci osobe koja izvodi Shraddhu također imaju maksimalnu korist.

4. Zaključak

Ono što ovaj eksperiment pokazuje jest da je izvođenje rituala Shraddhe pozitivno utjecalo na subjekta (potomka). UAS je to mogao registrirati do određene mjere. Međutim, ogroman pozitivan učinak koji takav ritual ima na preminule pretke kao i njihov blagoslov na potomka jer izvodi Shraddhu, može se istinski procijeniti samo pomoću naprednog šestog čula. Na Maharshi Univerzitetu za Duhovnost, u timu za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti imamo tragatelje koji suptilnu dimenziju zapravo mogu opažati visokom razinom točnosti, baš kao i mi fizičku dimenziju. Oni opisuju kako takvi rituali, osobito kada se izvode s duhovnom emocijom, uvelike pomažu preminulim precima da napreduju dalje u zagrobnom životu. Tim za straživanje zasnovano na duhovnoj znanosti iz Maharshi univerziteta za Duhovnost potiče sve da izvode Shraddhu u skladu sa svojim sposobnostima najmanje jedanom godišnje tijekom razdoblja Pitrupakshe. Za nas to ne predstavlja veliki napor, ali našim preminulim precima ovaj  ritual  osigurava duhovnu energiju za godinu dana.