Što je mantra?

Mantra predstavlja skup slova koja pomažu u stjecanju Božje milosti i savladavanju prepreka. ‘Man’ se odnosi na um i kontemplaciju. ‘Tra’ se odnosi na vitalnu energiju i zaštitu.

Na kasnijoj razini, označava kontemplaciju putem koje se osobi daruje znanje o jedinstvu cijelog Univerzuma. Na tom stupnju kontemplacija prestaje i dolazi do razgradnje uma i prestanka mantre. Osoba na ovoj razini dostiže oslobađanje iz ciklusa rađanja i umiranja.

Dobrobiti koje dolaze od pojanja mantre uključuju dobrobiti poput duhovnog napretka, uništenje negativne energije, stjecanja nadnaravnih moći, poništenje grijeha i pročišćenje govora.

Pojanje mantre nije isto što i pojanje Božjeg Imena. Postoje mnogobrojna pravila i propisi vezani za pojanje mantre što nije slučaj kada se radi o pojanju Božjeg Imena. Na primjer, pojanje mantre treba raditi na sāttvik (satvik, dominira Sattva (čistoća i znanje) komponenta) mjestu dok pojanje Božjeg Imena može biti učinjeno bilo gdje i bilo kad.

Duhovna energija stvorena putem mantre može biti korištena i u dobre i u loše svrhe. Isto je kao stjecanje novca; način na koji će novac biti upotrijebljen ovisi od osobe koja ga je stekla.