Duhovni utjecaj Sveca na zaposjednutu osobu

1. Pozadina provedenog eksperimenta

SSRF je proveo mnoga istraživanja u cilju shvaćanja ometanja koje ljudi imaju prilikom međusobnih susreta. Osnovna svrha istraživanja je razumjeti kako ljudi mogu utjecati jedni na druge na duhovnoj razini, a što može dovesti do ometanja na fizičkoj i/ili psihološkoj razini. Na koji način ljudi utječu jedni na druge pri susretu obično ovisi o njihovoj duhovnoj razini i jesu li pod utjecajem, zaposjednuti ili nemaju ometanja od negativnih energija. U nastavku slijedi nekoliko primjera međusobnog utjecaja prilikom susretanja različitih ljudi.

 1. Svetac ima pozitivan utjecaj duhovnog iscjeljivanja na osobu koja je zaposjednuta ili koja ima ometanja od negativnih energija.
 2. Dvoje ljudi koji su zaposjednuti mogu prenijeti negativnu energiju između sebe i pojačati utjecaj entiteta koji ih zaposjedaju.
 3. Trudnica koja je zaposjednuta, iskusit će pozitivan iscjeljujući utjecaj od nerođenog djeteta kada je dijete duhovno pozitivno i na višoj duhovnoj razini.
 4. Osobi koja nema ometanja od negativnih energija mogu na duhovnoj razini naškoditi seksualni odnosi sa zaposjednutom osobom.

Poput ovakvih primjera i mi možemo svakodnevno imati različite susrete s ljudima koje poznajemo ili ne poznajemo. Većina ljudi nema suptilne sposobnosti spoznati je li osoba s kojom se sreću pod utjecajem negativnih energija ili nije.

Međusobni odnosi s drugom osobom podrazumijevaju i uključuju sljedeće:

2.  Postavljanje eksperimenta za testiranje utjecaja Sveca na zaposjednutu osobu

Duhovna razina: Ako uzmemo u obzir da je duhovna razina osobe koja je dostigla Bogospoznaju 100%, tada je duhovna razina prosječne osobe u današnja vremena 20%. Oko 80% svjetskog stanovništva ima duhovnu razinu nižu od 35%. Na duhovnoj razini od 70% osoba postaje Svetac.

U SSRF-ov Centar za duhovna istraživanja 2009. godine su došle dvije osobe iz prekomorskih zemalja. Unutar 48 sati od njihova dolaska zamolili smo jednoga od njih za sudjelovanje u eksperimentu kojim bi testirali utjecaj Sveca prilikom susreta s osobom. Međutim, osoba nije bila upoznata sa samom prirodom eksperimenta prije njegovog izvođenja.

Najvažniji podaci o osobi koja je sudjelovala u eksperimentu dati su u nastavku:

 1. Živjela je u Sjevernoj Americi
 2. Nije znala ništa o SSRF-u dok ju prijatelj nije pozvao u centar/ashram
 3. Nije obavljala nikakvu redovitu duhovnu praksu
 4. Provela je manje od 48 sati u Centru za duhovna istraživanja i nije bila svjesna tko su Sveci koji tamo borave. Imala je malu ili nikakvu predodžbu što je satseva i duhovno istraživanje koje se provodi u ashramu.
 5. Imala je neke suptilne sposobnosti
 6. Prakticirala je reiki
 7. Bila je zaposjednuta negativnom energijom više razine, ali tada toga nije bila svjesna. Entitet koji ju je zaposjeo zarobio je donje
  čakre koje se zovu Manipur čakra, Swadhishthan (Svadištan) čakra i Muladhar (Muladar) čakra. Ovo znanje dobiveno je duhovnim istraživanjem pomoću šestog čula tragatelja s većim suptilnim sposobnostima.
Ukratko, budući da prije nije imala kontakte sa SSRF-om, osoba je bila idealan kandidat za sudjelovanje u eksperimentu jer se mogao isključiti bilo kakav psihološki utjecaj kojeg bi izazvala prisutnost Sveca (kao npr. osjećaj ugode jer zna da sjedi u prisustvu Sveca).

Postavljanje eksperimenta

U eksperimentu smo koristili DDFAO biofeedback uređaj (elektrosomatograf) za proučavanje učinka Sveca na Kundalini čakre osobe. Proučavanje je obavljeno s aspekta:

 • boravka u društvu Sveca
 • gledanja u Sveca
 • razgovaranja sa Svecem.

3. Značaj i točnost eksperimenta

Kroz istraživanje utemeljeno na duhovnoj znanosti saznali smo da je 30% svjetskog stanovništva zaposjednuto negativnim energijama, dok je drugih 50% pod njihovim utjecajem. Ljudima koji su zaposjednuti negativnim energijama naročito je potrebno duhovno iscjeljivanje ili neka pozitivna duhovna energija koja se može dobiti duhovnom praksom. Svetac je svjetionik Božanske energije na Zemlji. Ako razumiju učinak pozitivne energije Sveca, ljudi će moći donositi bolje odluke s kim stupati u međusobne odnose.

4. Eksperiment za testiranje utjecaja na zaposjednutu osobu

4.1 Korak 1: Početno očitanje zabilježeno u 09:44h

Kod osobe je napravljeno očitanje početne vrijednosti. Na grafikonu u nastavku prikazani su rezultati. Očitanje s lijeva na desno pokazuje da je snimanje obavljeno od Sahasrar čakre (Krunska čakra) na vrhu glave, do Muladhar čakre (Korijenska čakra) na dnu kralježnice. Kao što se vidi očitanja su većinom negativna.

Duhovni utjecaj Sveca na zaposjednutu osobu

Što se dogodilo na suptilnoj razini?

Kroz istraživanje utemeljeno na duhovnoj znanosti otkrili smo da se negativna energija, koja je zaposjela osobu, premjestila sa donje tri čakre na četiri gornje i tu pohranila veću količinu negativne energije. Negativna energija u osobi učinila je to kako bi se pripremila za borbu s pozitivnom duhovnom energijom Sveca. Pomoću svojih natprirodnih moći, entitet koji je zaposjeo osobu znao je unaprijed o kakvom se eksperimentu radi. Kao rezultat toga, prilikom početnog očitanja gornje četiri čakre su imale veće negativne vrijednosti od donje tri.

4.2 Korak 2: Očitanje zabilježeno u 9:55h nakon ulaska Sveca u sobu

Uskoro, nakon polaznog očitanja, zamolili smo Sveca da uđe u sobu. Osoba nije bila svjesna prisutnosti Sveca niti da je to Svetac. Bez obzira na to, očitanje na DDFAO opremi pokazalo je trenutni pozitivan pomak kada su gornje četiri čakre postale pozitivnije. (Gornje četiri čakre prikazuju četiri stupca u lijevom dijelu grafikona.)

Duhovni utjecaj Sveca na zaposjednutu osobu

Što se dogodilo na suptilnoj razini?

Crna energija: Osnovno oružje koje koriste negativne energije je crna energija - to je duhovna energija sposobna  manipulirati bilo kojim procesom na Zemlji. Razmjeri ove manipulacije ovise o snazi ometajuće negativne energije.

Aura Sveca automatski djeluje pozitivno na ljude u blizini. U ovom slučaju, pozitivnost u obliku Božanske svjesnosti (Chaitanya/Čaitanija) ušla je u osobu kroz Brahmarandhru (Bramarandru), suptilni otvor u duhovnom energetskom sustavu smještenom iznad krune na glavi i dio je suptilnog tijela. Otuda je Božanska svjesnost ušla u Sahasrar-čakru (Krunska čakra) i tekla niz Sushumnanadi (Sušumanadi),središnji kanal u duhovnom energetskom sustavu. Sushumnanadi se proteže od dna kralježnice do vrha glave. Pozitivna energija započela je redom čistiti četiri gornje čakre i otklanjati crnu energiju pohranjenu u njima. Uslijedila je suptilna bitka između pozitivne i negativne energije.

4.3 Korak 3: Očitanje zabilježeno u 10:03h nakon što je Svetac gledao u osobu pet minuta

Sveca su zamolili da gleda u osobu, kao i osoba u Sveca. Nakon pet minuta obavljeno je novo očitanje na kojem su gornje četiri čakre pokazale povećanje pozitivnosti. To se dogodilo zato jer je Božanska svjesnost koju odašilje Svetac stalno tekla, što je dovelo do daljnjeg pročišćenja crne energije u gornje četiri čakre.

Duhovni utjecaj Sveca na zaposjednutu osobu

 

4.4 Korak 4: Očitanje zabilježeno u 10:35h nakon što je Svetac razgovarao s osobom 30 minuta

Duhovni utjecaj Sveca na zaposjednutu osobu

Nakon što je Svetac razgovarao s osobom 30 minuta, primijetili smo da je očitanje četiri gornje chakre postalo još pozitivnije. U stvari, očitanje Anahat čakre (ili Srčane čakre) podiglo se sa -31 na nulu. Prosječno povećanje pri očitanju bilo je +27 na gornje četiri čakre. Ipak, primijetili smo da su donje tri čakre, na kojima je negativna energija utvrdila svoju poziciju, ostale negativne ili zabilježile tek neznatnu promjenu.

Što se dogodilo na suptilnoj razini?

Razlog tomu je što je bojno polje na kojem se vodila suptilna bitka bilo na poziciji gornje četiri čakre. Pozitivna energija je prevladala i poništila negativnu energiju na gornje četiri čakre. Zbog toga silazno kretanje na donje tri čakre nije još niti započelo.

Eksperiment je u ovoj fazi zaustavljen i osoba je bila slobodna nastaviti sa svojim dnevnim aktivnostima.

Stupci u tri boje na grafikonu u nastavku prikazuju kretanje očitanja različitih faza međusobnog susreta tijekom eksperimenta.

Duhovni utjecaj Sveca na zaposjednutu osobu

Grafikon pokazuje da prisustvo Sveca u sobi (plavi stupac) ima najveći pozitivan utjecaj u usporedbi sa situacijom „prisustvo + gledanje“ (stupac boje breskve) i „prisustvo + gledanje + razgovor“ (žuti stupac). Važno je napomenuti da je Svetac bio prisutan u sobi tek pet minuta kada je obavljeno očitanje za „prisustvo“. Suprotno tome, razgovarao je s osobom 30 minuta, a pozitivan utjecaj nije bio toliko snažan.

Putem različitih sličnih eksperimenata u kojima skupa sudjeluju Svetac i zaposjednuta osoba, otkrili smo da se utjecaj Sveca u različitim vrstama međusobnih odnosa može razlikovati. Pomoću istraživanja zasnovanog na duhovnoj znanosti otkrili smo da su dvije osnovne vrijednosti koje mogu utjecati na rezultat bilo kojeg odnosa Sveca i zaposjednute osobe sljedeće:

 1. duhovna razina Sveca
 2. duhovna snaga entiteta koji je zaposjeo osobu

4.5 Korak 5: Očitanje zabilježeno u 14:36h (četiri sata) nakon eksperimenta

Tog popodneva, oko četiri sata nakon eksperimenta, još jednom je očitana vrijednost čakri u odsustvu Sveca. Primijetili smo da je u gornje četiri čakre došlo do preokreta u pozitivnosti koju su skupile tijekom eksperimenta. Ipak, donje tri čakre koje su u početku pokazale male promjene tijekom eksperimenta, postale su vidno pozitivnije.

Duhovni utjecaj Sveca na zaposjednutu osobu

Što se dogodilo na suptilnoj razini?

Kada smo tražili pojašnjenje putem duhovnog istraživanja, evo što smo otkrili:

 • Kada je osoba napustila blizinu Sveca po završetku eksperimenta, dotok energije u Sahasrar čakru (Krunska čakra) je prekinut.
 • Gornje četiri čakre rade u pravilu kao jedna grupa, dok donje tri čakre rade kao druga grupa. Nakon čišćenja crne energije pohranjene u gornje četiri čakre, koliko god je pozitivne energije došlo, ona je prolazila dolje kroz Sushumnanadi ili Centralni Kundalini kanal. Dominantna pozitivna energija nije mogla ući u donje tri čakre. Kao rezultat donje chakre su pokazale odgođeno iscjeljivanje.
 • Gornje četiri čakre su ponovno napale negativne energije, pa je došlo do povećanja negativnosti u njima. Zanimljivo je istaknuti da iako se negativna energija pokrenula prema gornje četiri čakre, u njima je očitano manje negativne energije u usporedbi s početnim očitanjem. To daje jasno pojašnjenje o iscjeljujućem utjecaju bilo kakvog susreta sa Svecem.

5. Glavni zaključci nakon eksperimenta o utjecaju Sveca na zaposjednutu osobu

 • Kao što možete vidjeti iz prethodno navedenog eksperimenta, biti u prisustvu Sveca ima snažan iscjeljujući učinak na osobu zbog visoke razine Božanske svjesnosti koju Svetac odašilje.
 • S druge strane, ako je osoba s kojom se susrećete zaposjednuta demonskim entitetom više razine, to može imati vrlo negativan utjecaj na vas. Jedini siguran način zaštite u takvim odnosima je stalno pojati Božje Ime i poduzeti druge korake duhovne prakse.
 • Ljudi koji su pod utjecajem ili zaposjednuti negativnim energijama mogu dobiti trenutno duhovno iscjeljivanje od odlaska Svecu. No, dugotrajno oslobođenje od negativnih energija može se dobiti samo kroz ulaganje vlastitog truda u obavljanje redovite duhovne prakse i zadobivanja Guru-ove milosti.
 • Redovito prakticiranje duhovnosti u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse donosi tragatelju brži razvoj te naposljetku zadobivanje Guru-ove milosti. Jednom kada zadobije Guru-ovu milost, tragatelj može napredovati do viših duhovnih razina i dostići stanje Blaženstva.
 • Oba posjetitelja ashrama počela su prakticirati što su naučili tijekom svojeg boravka u njemu i nastavljaju s duhovnom praksom. Do 2014. godine navršili su pet godina duhovne prakse i doživjeli mnoge pozitivne promjene i preobrazbe u svom životu.