Какво представляват индивидуалната и колективната духовна практика?

1. Въведение

Има два основни вида духовна практика (садна):

1. Индивидуална духовна практика (виящи садна): Когато използваме фразата “индивидуална духовна практика”, имаме предвид духовна практика, която вьршим, за да увеличим своя духовен растеж. Типичен вид духовна практика, която се вьрши главно за индивидуално духовно израстване е песнопеене на Името на Бога или изучаването на духовен текст. В този случай само индивидът получава полза от практиката.

2. Колективна духовна практика (самащи садна): Когато използваме фразата “колективна духовна практика”, ние имаме предвид духовна практика извьршвана, за да увеличим духовното израстване на другите хора. Например, когато търсачите доброволно предложат своето време и усилия, за да водят лекции за Духовността, това е колективна духовна практика.

2. Значението на индивидуалната спрямо колективната духовна практика

В днешно време колективната духовна практика е със 70% важност за нашия духовен растеж, докато индивидуалната духовна практика е само с 30% важност. Следователно, за да напредваме духовно, е важно да се мотивират колкото е възможно повече хора от обществото да практикуват духовност. Това е служене на Абсолютната Истина (сатсева) в истинския смисъл на думата. Все пак, човек трябва да увеличи своето собствено духовно ниво като обърне внимание на индивидуална си духовна практика.

Като търсачи на Бог, ние трябва да намерим баланс в нашите усилия между нашата индивидуална и колективна духовна практика. Аналогия на лампа, която свети, ще обясни значението на този баланс по-описателно.

BG-Lamp-Analogy

Маслото в лампата представлява нашата индивидуална духовна практика, a светлината на лампата – нашата колективна духовна практика. Ако маслото е по-малко, лампата няма да свети с ярка светлина, така че основата на нашата индивидуална духовна практика трябва да бъде силна, тъй като ни дава гориво за поддържане на нашата колективна духовна практика. (В примера с лампата, за да има пламък, маслото бива израздходвано, но колективната духовна практика не изхабява нашата индивидуална духовна практика. Точно обратното, само я увеличава.)