Къде съществуват духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.)?

Къде съществуват духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.)?

1. Къде съществуват духовете?

Духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) съществуват главно в региона Чистилище (Буварлок) и Ада (Патал). От там те също обитават региона Земя (Булок) и засягат или обладават човешките същества.

Къде съществуват духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.)?

Моля, обърнете внимание

  1. За по-голяма яснота, въпреки че сме показали регионите на съществуване, един над друг в горната част на диаграмата, в действителност те са около нас във всички посоки. Само Земята тей като ее физически осезаема равнина се вижда: докато другите равнини, са все по-и по-фини и по този начин са невидими за голото окото. В действителност различните хора, макар живеещи на Земята изпитват мисли и емоции, съответстващи на различните региони на съществуване, спрямо тяхното духовно ниво, или мисли. Например Светци, т.е. духовно еволюирали хора отвъд 70% духовно ниво, водят съществуване, съответстващо на положителните региони на съществуване на Рая и отвъд. В контраст едно лице, което планува кражба изпитва мисли, съответстващи на първия регион на Ада, човек, който планира убийство, изпитва мисли, съответстващи на седмия регион на ада. Въпреки това две нива на съществуване не могат да бъдат преживяни едновременно, т.е. едно лице не може да изпитва мисли, съответстващи на два различни региони, например Рая и Махарлок.
  2. Региона Чистилище (Буварлок), да бъдем точни, е регион, който е подравнен далеч от Бога. Ние обаче го изобразяваме като положителен регион, тей като фините тела от този регион все още имат шанс да се родат на Земята, за да прогресират духовно. Един път като фините тела регресират към някоя от областите на Ада, то тогава има дистанционна възможност те да се родят на Земята и да напредват към Бога.

2. Къде съществуват духовете спрямо тяхната духовна сила?

Районът на съществуване на духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) зависи от тяхната духовна сила, способности и т.н. Всяко същество (т.е. човешко същество или неосезаемо тяло) се чувства комфортно в съответния регион, тъй като техните честоти отговарят на този регион. С увеличаване на духовната сила, духовете стават още по-фини и се намират в постепенно задълбочаване на негативните региони. Така духовете, които имат най-голяМа духовна сила се намират в най-дълбоките региони. Духовете, които съществуват в по-дълбоките региони на Ада са все по-мощни и зли

3. Движение на духовете (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.) между регионите

  • Духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) могат да се движат и могат да преминат различни физически разстояния върху региона Земя в рамките на няколко секунди.
  • Те също могат да преминават много лесно между региона Земя и фините региони само за няколко секунди.
  • Духовете от по-фините-региони на Универсума могат да пътуват към по-осезаемите такива като региона Земя по своя воля. Например, един дух от 3-ти регион на Ада може лесно да отиде в региона Чистилище или Земя.
  • Като правило, хората или фините тела от региона Земя и региона Чистилище съответно не могат да посетят региони, които са по-фини т.е. по-високите положителни региони като Рая (Сварга) или на по-ниските негативни региони, като например региона на Ада.

4. Къде на Земята съществуват духове?

Духовете съществуват на много места на Земята. Те могат да създадат център за себе си в живите и неживите обекти. Под център имаме предвид мястото, където те съхраняват своята черна енергия. Центърът действа като входна точка и точка на получаване или предаване на тяхната черна енергия. Духовете (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.) обикновено създават център за себе си в хората, дърветата, къщите, електрическите съоръжения и т.н. Когато създават център за себе си в хората, то е, за изпълняване на техните желания, като ядене, пиене , пушене, секс или за уреждане на сметката на взимане и даване. Тъй като духовете са съставени от Абсолютен Въздух Принцип (Ваютатва), никой не може да ги види без финa визия.

Духове е най-вероятно да бъдат намерени в близост до следното.

https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=true

Човешките същества: Духовете съществуват около, на и в хората, за задоволяване на желанията си, търсене отмъщение, за установяване на тяхната сметка на взимане и даване с тези лица, или да извличат удоволствие от измъчването на хората. Духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) заемат всяка част на физическото тяло, ума или интелекта на човека. Това е по-известно като демонично обладаване.

Продължителността на демоничното обладаване може да продължи много години, или дори раждания. В повечето случаи лицето не знае, че е обладано или че действа по желание на обладаващия го дух  (демон, дявол, негативна енергия, и т.н.) или духове.

Дали духът живее вътре или извън обладаното лице или обект е само от академично значение. Това е така, защото степента на контрол, упражняван от духа над човек не е свързан с това дали те пребивават в или извън човек.

Вижте статия 3.1 Какво е значението на “засегнатост от духове” (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.) и “обладаност от духове” (демонично обладаване)?

https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=true

Животни: Духовете предимно се намират на животни. Те рядко съществува вътре в тях; обаче те правят това, когато те искат да безпокоят човечеството чрез контролирането им. Обладаното животно става диво и по този начин нападат хората, като по този начин им причиняват дистрес на тях.

Някои животни и птици, като например кучета, коне, бухали и гарвани са по-чувствителни към наличието на духове. Когато кучета лаят или вият изведнъж през нощта без никаква видима причина, то може да бъде, защото те усещат присъствието на духовете.

https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=true

Растителност: Обикновено духовете сами кацат върху растителността. Тук отново тези дървета, чиито честоти са сходни с тези на духовете са предпочитани. (Всичко в универсума има определена честота. Аурата е проява на тази честота.) Дървото тамаринд както е показано на снимката е известен и документиран пример. Духовете също често посещават дърве като индийската смокиня (Ficus Indica) и Святата смокинята.

Обърнете се към статията – Могат ли животните и растенията/дървета също да бъдат обладани?

https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=true

Обитавани от духове обекти: Доста често хората след смъртта продължават да бъдат привързани психически за обекти, които са им били скъпи по време на живота. Техните фини тела се движат без видима цел около предмети като любим стол, собственост и т.н.

Например, ако една жена, която е преминала, все още е привързана към бижутата й от диаманти, тогава съзнанието й остава около бижутата. Такива обекти са известни като обсебени обекти. Хората, които ги носят да се сблъскват с много дистрес, ако финото тяло по някаква причина не е доволно, че го носите. Ако обектът е обладан от дух, дистреса, който изпитва лицето, което влизат в контакт с него или го носи е още по-поради свързаната с черна енергия на духа.

https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=true

Обсебено място: Когато на едно място се случат насилствени актове, ако жертвите умират в процеса, техните фини тела обсебват мястото. Те не позволяват на никого да навлезе в тази зона. Те измъчва всички минувачи. Такива места са известни като обитавани от духове места.

 


https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=trueОбсебена къща:
В горния пример, с течение на времето някои жители на къщата могат да загубят живота си и своите фини тела също обсебват помещенията. По-късно, дори и външни лица да изпитат дистрес под формата на чуване на гласове или писъци на ново/пълнолуние или в посред нощ. Такива къщи наричаме обсебени къщи.

 

https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=true

Превозно средство: Ако човек е бил убит или е загубил живота си случайно в превозно средство, финт тяло обсебва автомобила. Това не означава че ще е случи непременно във всеки един случай. Това също така зависи и от други фактори, като съдбата на човека, неговото духовно ниво, броят на негативните впечатления, его и природата на делата му по време на живота си и т.н.

Когато хората многократно изпитват различни форми на необясним дистрес в или около превозното средство, като чувство на загриженост, усещане на присъствие в или около превозното средство, излязане от контрол на превозното средство и т.н., е много вероятно, че превозното средство е повлияно от дух.

https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=true

Пътища: В много фатални инциденти, които се случват по пътищата, фините тела на мъртвите лица, участвали в инцидента обсебват мястото. Разгневени от собствената си смърт, те причиняват други моторни произшествия. Много от фините тела на тези жертви се намират на тази част от пътя. С течение на времето броят им се увеличава и злополуките на това определено място се случват често. Ако не се вземат мерки на духовно ниво, за да се освободят тези фини тела от тази привързаност, злополуките продължават да се случват въпреки всички усилия, за ограничаване на физическо ниво. Това е причината, поради която на някои участъци от пътя често се случват инциденти, въпреки че тази част от пътя е на сравнително прав и широк участък, заедно с поставени знаци за опасност от злополука и др.

Някои хора изграждат малки паметници на мястото на инцидента, в памет на починалия. По този начин, финото тяло на човека се привързва към паметника на мястото на злополуката. Поради това, се създава пречка на финото тяло, в напредъка към региона, който му отговаря на честота. В резултат на това, финото тяло изпитва дистрес.

https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=true

Полицейски участъци: Фините тела на затворниците, които са се поддали на мъченията на полицията, до голяма степен обсебват затвореническите килии. Това е една от причините, човек да не се чувства приятно в полицейските участъци, където са настъпили такива смъртни случаи.

 

https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=true

Затворите: Фините тела на много от тези, които са били несправедливо обесени обсебват затворите.

 

 

 

​​
https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=trueБолниците:
Фините тела на много от тези, които умират след борба за оцеляване в болницата, обсебват техните помещения. Наличието на тези фини тела или тези, които са се превърнали в духове създава среда на негативизъм. Това се отразява на болния човек, присъстващите, както и приятели и роднини, които идват на посещение. Ефектът от тази негативност може да се прояви като забавено възстановявне и т.н. Някои уязвими пациенти, техните посетители или персонала на болницата могат да бъдат засегнати или обладани от духове по време на престоя си в болницата, без да знаят за това.

https://www.spiritualresearchfoundation.org/bg/%D0%9A%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%28%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%2C+%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8+%D1%82.%D0%BD.%29%3F?preview=true

Гробища и крематориуми: Много пъти фините тела на преминалите, чието погребение е извършено неадекват, остават в региоа. Това е една от причините повечето хора да чувстват безпокойство, тежест, умора и т.н., след посещението на тези места. Въпреки това, в повечето случаи се дължи само на психологически причини.

Когато хората многократно изпитват различни форми на необясним дистрес, около едно място, човек или предмет, то е много вероятно, че мястото, лицето обектът е засегнат или обладан от духове. Чувствата на дистрес включват:

  • чувство на страх,
  • усещане за присъствие,
  • чувство, че цялата енергия от тяло се изсмуква и т.н., или
  • повтаряне на злополуки, които се случват на определено място, без каквито и да било видима причина.

Реалното присъствие на духовете обаче е очевидно само на тези, с активирано шесто чувство. Духовете там причиняват дистрес на тези, които идват в близост или ги обладават, особено тези, които са уязвими психически (т.е. тревожност, депресия) или духовно (т.е. ниско духовно ниво, вече засегнати или обладани от духове).

5. Какво можем да направим, за да се защитим от духове?

Редовна духовна практика помага за изграждане на духовна сила и това от своя страна се превръща в нашата защитна обвивка срещу атаки от духове. Преди да влезе в обитавани от духове области, човек трябва да се моли на Бог за защита. Наред с това, с непрекъснато песнопеене Името на Бог според религията на раждане, ние засилваме Божията защитна обвивка около нас.

Някои хора мислят, “Аз трябва да стоят далеч от намирането на духове и т.н., тогава те няма да ме притесняват.”

За тези хора, SSRF подчертава, че е много важно да се бъде образован за това къде съществуват духове и да се знае какво да се направи, за да се защитим от тяхното влияние. Невежеството или “поставянето главата в пясака” когато става въпрос за техното съществуване, не ни изключат от вредното им въздействие. Напротив, става по-лесно за духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) да повлияят на такива хора, тей като поради своето невежество, те не вземат подходящи предпазни мерки, за да се защитят.