BG_(M)_What-is-personality

1. Въведение

Ако някой наистина иска да подобри личността и преодолее личностните дефекти, тогава добро място за започване е да разбере природата на личността и как “личността” и “ума” на всеки човек се влияе от духовното измерение. В нашата култура с нейния акцент върху значението да се бъде харесван от хората, нищо не е по важно от “личността”. В този смисъл личността е замислена от повечето хора като нематериално качество, което прави индивида привлекателен или непривлекателен на другарите си.

2. Какво определя личността на индивида?

И така, какво точно е личност и от какво се състои?

Човешките същества имат ум и тяло, и двете чрез които действат или се държат. Мислене, емоции и т.н. са някои от атрибутите на ума, докато физическите движения, секрети, температура и т.н., са някои от атрибутите на тялото. Поведенията на ума или тялото са категоризирани в три вида – епизодични, преходни или повтарящи се.

  • Епизодично поведение: епизодично поведение е временно, например, когато един студент става нетърпелив при явяването на изпит, тревогата, която той изпитва е епизодично поведение на ума му. От друга страна, издраскване, ходене и т.н. е епизодично поведение на тялото.
  • Преходно поведение: Преходно поведение е това, което се наблюдава в продължение на повече от няколко седмици, но за по-малко от шест месеца или една година, например, когато човек се чувства депресиран в продължение на няколко месеца след смъртта на любим човек. Тук депресията е “преходно” поведение на неговия или нейния ум.
  • Повтарящо поведение: Когато един и същ тип поведение продължава в продължение на години, то е посочено като “Повтарящо поведение” или “Хронично поведение”.

Епизодичното и преходно поведение не засягат живота на един човек до голяма степен, но повтарящото се поведение или хронично поведение, което представлява личността влияе на живота до голяма степен.

3. Повече за разбиране на личността

Освен ако не се наблюдава една особеност при лице в продължение на определен период от време, тя не се счита, когато се описва неговата личност. Това може да бъде подвеждащо, например човек може да стане отмъстителен от момента, когато семейството му е убито. Ако същото това лице отива на психолог в рамките на няколко дни или седмици след ставането на  отмъстителен, думата “отмъстителен” няма да се използва, докато се описва неговата личност, тъй като не е присъствала за продължителен период. Когато едно и също лице се наблюдава след няколко години, ако характеристиката на отмъщение все още съществува, тогава ще бъде потвърдено, че “отмъстителен” е част от неговата личност. Ето защо е добре да се очертава лоша личностна черта още в зародиш, защото в противен случаи би могло да доведе до престъпно поведение или да навреди на обществото в по-тежки случаи.

Както можете да си представите е имало много определения на личността, дадени от различни психиатри и експерти в тази област.

Въпреки това същността на различните определения на личността е, че тя е уникална комбинация от характеристики, които определят повтарящ се или дългосрочен модел на поведение на индивида. Този модел включва всички типове поведение на тялото и ума, които сме групирали в следните пет позиции.

A. Физическа конституция, характеристики, здраве, издръжливост и имиджа на лицето за тях

Б. Темпераментни характеристики (т.е. природата на човек), като например избухлив, разсеян, небрежен, резервиран, съмнителен, инат, щедър, надежден, мечтател, и т.н.

В. харесва и не харесва

Г. Инстинкти, желания, настоявания, апетити, амбиции, желания и т.н.

Д. интелигентност, знания, вярвания, невярвания, убеждения, нагласи, мнения, идеи, идеали и т.н.

4. Практическа гледна точка, при оценката на личността

Личността не е просто сбор от различните характеристики, в позициите споменати по-горе, но по-скоро динамична организация, в която са комбинирани, за да се даде на индивида типичен  и донякъде повтарящ се модел на поведение. Ние използваме думите характеристика, качество и черта еднозначно, за да посочим една особеност, която е присъствала най-малко шест месеца до една година и въздействала на ежедневното функциониране. Това изключва епизодично и преходно поведение, което съществува за кратък период от време.

Въпреки че може да има стотици възможни характеристики, които човек може да има, нашият опит показа, че в повечето случаи около двадесет до тридесет характеристики, представлява по-голямата част на личността при повечето хора. Всички останали характеристики в тях са като тези на всеки средностатистически човек и по този начин не е нужно да се споменават, или да се взимат под внимание.

5. Личността е динамична и значението да сме в сатсанг

Личността продължава да бъде моделирана през осем етапа, които са начален стадий, ранна детска възраст, възраст на играта, училищна възраст, пубертет, юношеството, млада възраст, средна възраст и зрялост. Тази личност не е статично явление, но динамичен процес, който започва от момента на зачатието и продължава до последния дъх . Това означава, че някои от характеристиките на личността могат да станат по-малко видни, могат да изчезнат, могат да станат по-важни, могат да бъдат заменят с нови характеристики или нови характеристики могат да се развият с течение на времето .

Личността се променя когато детето става юноша, когато юноша се влюбва, чрез сключване на брак, чрез раждането на децата, чрез получаване или загуба на религията, или чрез промяна на политическите вярвания.

Ние придобиваме много характеристики, като следваме другите. Ако баща му е избухлив , едно момче може да го имитира. Ако един юноша влезе в контакт с други юноши, които крадат пари или пушат цигари, той също може да моделира поведението си. Ако другите хора в офиса са корумпирани, честен човек може да стане корумпиран също, като следва примера им. По този начин, компанията, в която човек рабори, е важна за развитието на неговата личност. Следователно, в добра компания, компания на търсачи, която е тези, от последователи на Абсолютната Истина (сатсанг) се счита, че е от голямо значение за развитието на здрава личност.