Често задавани въпроси

bg-FAQ-landing

1. За фондацията за изследване на духовната наука

1.1 Каква е мисията/целта на фондацията за изследване на духовната наука?

Мисията на фондацията за изследване на духовната наука:

 1. Да образова обществото за духовното измерение и как то се отразява живота ни.
 2. Да се осигурят инструменти за хора да:
  • Разберат и се насладат на духовното измерение
  • Разберат и преодолеят проблеми, при които причината е духовна по природа
  • Постигане на вечно щастие.

2. Духовност и наука

2.1 Защо определяте Духовността като наука?

Ние наричаме Духовната наука (т.е. Духовността) “науката”, заради следното:

 • Изучаването на духовното измерение е също толкова систематично и логично като това на физическия свят.
 • Причината за всичко, което става в духовното или неосезаемото измерение се забелязва точно както във физическия или осезаем свят.
 • Принципите относно духовното измерение могат да бъдат тествани отново и отново с необходимите инструменти. Точно както изследователските инструменти са различни за физика и архитектура, така са и за Духовната наука. Тук основният изискван инструмент е развита способност за фино възприятие или активирано шесто чувство.

3. За духовното изследване

3.1 Какво е духовно изследване?

Изследване в духовното измерение е известно като духовно изследване. То включва изучаване на събития и явления в духовното измерение. Духовното измерение е това, което е отвъд разбирането на нашите пет сетива, ум и интелект. Истинско духовно изследване на причините на събитията в духовното измерение, може да се извършва само с помощта на нашето шесто чувство. Това изследване е за духовната причина за различни явления и духовните средства за причината.

3.2 От къде сте научили за това? Кой е източникът на информацията на уебсайта?

Източникът на знанието е Универсалния ум и интелект, един аспект на Бога. Някои от търсачите на SSRF, чрез тяхното развито шесто чувство, са в състояние да се включат в Универсалния ум и интелект. Всички знания, полученс от тях също се проверяваш от Неговото Светейшество Д-р. Атавле чрез Неговото силно активирано шесто чувство.

3.3 Къде основно се провежда това духовно изследване?

По принцип, духовно изследване означава придобиване на знания от Бога. То се провежда с помощта на напреднало шесто чувство. Затова, за разлика от съвременните научни изследвания, духовното изследване се провежда в духовното измерение в състояние на дълбока медитация. То не се провежда вън от себе си – в лаборатория или полеви изпитвания в обществото.

3.4 Как може да се прилагат процент на духовни феномени/атрибути?

Изучаването на духовното измерение е също толкова систематично и логично като това на физическия свят. По този начин може да се определи количествено в проценти и т.н. Тези проценти са получени в готов формат от Универсалния ум и интелект чрез шесто чувство в състояние на дълбока медитация. Те не са получени чрез конвенционални методи за изследване.

3.5 Как се валидират вашите изследвания?

Знанията, получени независимо около някоя тема чрез шесто чувство от различни търсачи, са идентични. Например, подробности за “какво точно се случва в неосезаемото измерение, когато обладан човек е лекуван чрез духовни изцелителни методи”, както докладвани от различните търсачи, е установено, че са идентични. Освен това, всички констатации, отчетени от всички търсачи, са проверени от H.С. Д-р Атавле.

3.6 Как така другите изследвания не достигат до същите заключения?

Повечето проучвания изследват духовното измерение и неговото въздействие върху човека, с конвенционални средства за научни изследвания, докато SSRF използва посредничеството на активирано шесто чувство. Използването на конвенционалните методи за изследване, за да се изследва духовната сфера е като да се опит да се измери интелигентност с линийкакрак владетел. В най-добрия случай, този тип изследвания могат да бъдат потвърдени в природата, а не изследовани от първа ръка в етиологията на явления в духовната сфера. Какво ума/ мозъка не знае, той няма да се стреми да потвърди. Тъй като всички изследвания, провеждани от SSRF са чрез посредничеството на активирано шесто чувство, не е изправено пред ограниченията на конвенционалните методи за изследване. Следователно, изследователски заключенията са длъжни да бъдат различни.

4. Духовната наука и религия

4.1 Принадлежи ли SSRF на някоя религия?

SSRF не принадлежи към никоя религия, a се основава на универсални принципи на духовната наука, които се отнасят до цялото човечество, независимо от културната принадлежност или религия на раждане. Тe могат да се прилага от всеки истински търсач на Бога, който принадлежи към било коя религия.

4.2 SSRF още едно “new-age” движение ли е?

SSRF учи всички аспекти на Духовната наука или Духовността. Тази наука съществува от незапомнени времена и е пълна, непроменлива и отвъд религия, раса или култура. “ New-age” движенията започнаха наскоро и обхващат някои концепции на всеобхватната Духовна наука като закона на кармата, аури, прераждането и т.н. По ирония на съдбата, няма нищо “ново” за тези понятия, тей като тези духовни принципи и явления съществуват от началото на времето.

4.3 Духовната наука съща ли е като Сциентологията?

Духовната наука и Сциентологията, и двете обучават за истината, но те се различават в много аспекти. Например, Сциентологията казва целта на живота е да се оцелее, докато Духовната Наука посочва, че целта на живота е да се слеем с Бога.

5. Лекции

5.1 Къде можем да присъстваме на вашите лекции?

Информация за лекциите, провеждани от нас е достъпна на страницата ни за събития. Кликнете тук, за да я видите.

6. За начинаещи

6.1 Аз нямам общи познания по тази тема, от къде да започна?

Секцията Да предприемем една обиколка ще ви предостави общ преглед на основните раздели на нашия уебсайт в зависимост от основния ви интерес.

6.2 Животът ми е много добър; мога ли все пак да имам полза от този сайт?

Да, вие все още можете да имате полза от този сайт

 • По-дълбоко разбиране за живота ни: Този сайт предоставя по-дълбока перспектива в нашия живот и фактори, които го засягат. Това включва основната цел на живота, защо правим нещата, които правим, дори когато понякога те са в противоречие с нашата природа, коренните причини за трудностите в живота и как да се справим с тях, и т.н.
 • Промяната е единствената константа: Всичко около нас се променя, и статута на живота ни в този момент не е гаранция за бъдещето. 35% от нашите житейски събития се решават от нашите умишлени действия и 65% са предварително предопределени. Човек може да се преодолее лека до умерена съдба чрез извършване духовна практика. Човек не може да избяга от тежка съдба, но може да се получи възможността да я издържи, като извършва духовна практика

6.3 Кой е търсач?

Търсач е човек, който прави честни и искрени усилия на дневна база, за да израства духовно. Духовна практика на търсача интуитивно ще съответства на 6те основни принципи на духовна практика. Със силно желание за духовно израстване, търсача редовно се стреми към подобряване на неговата или нейната духовна практика количествено и качествено.

6.4 Аз съм атеист, как мога да се възползвам от този сайт?

 • Можете да се възползвате от секциите за основната цел на живота, универсални концепции в Духовната наука, защо правим нещата, които правим, дори когато понякога те са в противоречие с нашата природа, коренните причини за трудностите в живота и т.н.
 • Можете да научите повече за огромния невидим неосезаем свят на духове, ангели, небето, ада, и т.н., от хора, които могат да го видят и как той се отразява живота ни.

6.5 Аз съм религиозен човек, как мога да възползвам от този сайт?

SSRF обяснява универсалните духовни принципи, които отиват отвъд религия, раса, националност и т.н. Можете да допълните вашата духовна практика, с помощта на различните принципи и можете също да сравните духовния напредък чрез критериите дадени тук.

6.6 Намирам информацията на този сайт трудна за вярване.

Ние разбираме чувствата ви. Повечето от информацията, публикувана на този уебсайт за духовното измерение никога не е била публикуван преди, и поради това може да бъде трудно за смилане на първо четене. Истинско разбиране на нещо от духовния свят може да бъде постигнато само чрез духовна практика. Един от начините за скептицизма да си отиде, е да изпитате нещата от първа ръка. С редовна духовна практика ние сме в състояние да възприемем тази реалност и нашия скептицизъм намалява.

6.7 Какво препоръчва SSRF да направя, за да започне моето духовно пътуване (духовна практика)?

От който и религиозен път или култура да идваш, Фондацията за изследване на духовната наука препоръчва три неща, които можете да направите веднага, за да започнете или допълните към вашето духовно пътуване.

 1. Песнопеене на Името на Бог, според религията на раждането ви.
 2. Песнопеене на защитно песнопение за пробелеми с предците.
 3. Изграждане на духовно познание.

За повече информация, моля посетете раздела “Започнете го своето духовно пътешествие”.

6.8 Трябва ли да напусна светския живот, за да започна да практикувам Духовност?

Можете да започнете духовната практика, какъвто сте и в свободното си време. Духовнатс практика не само допълва нечии земен живот, но и да го подобрява.