Добре дошли бележка от редактора

SSRF Editor
Шон Кларк

Уважаем читателю, Благодарим Ти, че посети SSRF сайта и ние разширяваме едно топло посрещане за вас.

Може да сте дошли на нашия сайт случайно, или да сте били посочени от някого, по какъвто и да е начин ние сме благодарни че сте се наминали. Каквато и да е вашата нужда, дали това е любопитство към духовното измерение, или в търсене на решение на даден проблем, или духовен растеж, ние бихме искали да бъдем от помощ.

SSRF.org се посещава от милиони хора от цял ​​свят. От хилядите въпроси, които сме отговорили, едно нещо е ясно; докато ние може да говорим на различни езици, и да идваме от различни страни, нашите проблеми и въпроси за живота са сходни. Докато съвременната наука е постигнала голям напредък в подпомагането ни да подобрим нашия стандарт на живот, липсва и един цялостен подход за помaгaне на хората да преодолеят болката в живота и да получат трайно щастие. Може би една от причините за популярността на SSRF сайта е, че тoй дава на нашите читатели какво те искат, а това е, истинските причини, които стоят зад причините на проблемите в живота и решенията за тяхното преодоляване. Когато хората отправят своите проблеми в живота на физическо, психологическо и духовно ниво те имат по-добри шансове за успех.

За повечето от нас, нашето време на Земята е разделено между получаване на образование, намиране на работа, oмъжване, имане на деца, правене на пари, придобиване на слава и власт. Като преминаваме житейския ни път, малцина от нас спират и си задават въпроса – това ли е? Дали това е степента на целта на живота? За тази част от обществото SSRF казва: “Не съвсем”. Всеки от нас е на духовно пътуване с житейски уроци за учене. За тези от нас, които са в съзнание за това духовно пътуване и искат да напреднат духовно, SSRF би искал да помогне, като ви предоставя пътна карта (за вашето духовно пътуване), така че да можете да използвате най-добре всеки скъпоценен миг от живота си.

В близко бъдеще, светът ще се изправи пред война и природни бедствия. Само духовна практика може да ни помогне да укрепим и да се изправим пред това предстоящо унищожение и голяма загуба на животи. Лошите времена ще проправят път за човечеството да поправи своите порядки. В резултат на това, светът ще се наслади на почти хиляда години на мир и духовно пробуждане. Голяма част от изследванията публикувани на SSRF.org ще помогнат в напътстване на бъдещите поколения за това как да живеят духовен живот.

Този сайт е станал възможен благодарение само на милостта на Неговото Светейшество Д-р. Атавле източникът на вдъхновение на SSRF. Той работи неуморно за човечеството и направлява всяко духовно изследване на SSRF. Над сто търсачи са пряко ангажирани с функционирането на сайта и жертват времето си така, че тези скъпоценни познания да могат да достигнат света. Ние сме наистина благодарни да бъдем част от този уеб сайт, който пробива път към насочването на културата на човешката раса към духовно по-добър начин на живот.

Untitled

Шон Кларк

Редакторът