Ползи от песнопеенето – духовни

1. Ползи от песнопеенето според Духовната наука

1.1 Песнопеенето действа като духовна терапия

Специфични песнопения са свързани с определени органи в тялото ни . Песнопеенето е в състояние да лекува неизправност на един орган, ако причината е от духовен характер. Конкретните честоти , генерирани в резултат на песнопеенето помагат за подобряване на необичайни , неестествени и непропорционални честоти в резултат на болния орган. За повече информация вижте раздела за песнопения за здравето.

1.2 Преодоляване на сьдбата чрез песнопеене

Тежестта на съдбата намалява и става по-поносима, ако ние продължаваме песнопеенето името на Бога по всяко време. Можем да преодолеем натрупаната сметка на самата съдба.

За да намалим ефекта от съдбата върху нас и да постигнем по-бърз духовен напредък, се препоръчва песнопеене на Името на Бога според религията ни на раждане.

1.3 Преодоляване на проблемите с предците чрез песнопеене

В днешно време, тъй като много хора не изпълняват ритуали за отишлите си предци, те изпитват затруднения от неудовлетворените неосезаеми тела на предците си. Несключването на брак, липсата на съвместимост между съпруг и съпруга, невозможността за зачеване, абортите, затрудненията при ученето и т.н. са някои от симптомите на стрес, причинен от предците.

За да се постигне освобожваване от проблемите, причинени поради отишлите си предци, ние препоръчваме песнопеенето на “Шри Гурудев Датта” . По-подробни инструкции са налични в нашата статия на тема “Какво мога да направя, за да се предпазя от проблеми с предците?

Прочетете за това как Сирияк преодоля зависимостта от тютюнопушенето и алкохола чрез започването на защитното песнопеене “Шри Гурудев Дата”.

1.4 Песнопеене за пречистване на помещенията

Благодарение на енергията, получена чрез песнопеене, мястото където живеем (васту) се пречиства. Ако усещаме изтощителни честоти въ васту, трябва да се консултираме с някой с активирано шесто чувство или неосезаеми възприятия. Той може да ни посъветва за песнопението, което можем да използваме за тази цел. Ако това не е възможно, тогава трябва да извършваме Песнопение според религията ни по рождение за 20-60 минути, в зависимост от интензивността на стреса.

1.5 Песнопеенето премахва стреса

Поради негативните енергии, ние постоянно трябва да се справяме с физически или психически проблеми или някакви други пречки в живота си постоянно. Въпреки че външно можем да чувстваме, че причините за тези проблеми са физически, психологически или светски, истинската причина е проблемът с негативните енергии. Когато усещаме такъв стрес, без значение какво лечение предприемем в материалния свят, стресът не се отстранява напълно. Това е равносилно на болестта малария , която не може да се лекува с лекарство за температура, а с антималарийни лекарства, които имат силата да убият микробите на маларията. Негативните енергии допринасят за препятствия в духовната практика на тьрсача, така че търсачите не успяват да получат желания плод на духовната си практика. Когато песнопеем Името на Бога, този специфичен Божествен принцип е привлечен към нас и ни осигурява защита от негативните енергии.

В настоящите времена, до 2018 г. най-активен е Божият Принцип на Шри Кришна, така че трябва да песнопеем “Ом Намо Бхагавате Васудевая” в продължение на 2 часа дневно.

1.6 Тьгата може да бъде избегната чрез песнопеене

A. Oсновната причина за нашата тьга е привързаността ни към различни обекти. С песнопеене развиваме любов към Бога и привързаноста ни към материалните обекти намалява, тъгата изчезва и ние преживяваме повече Блаженство (Ананд).

Б. Сигурно е, че ще изпитаме щастие чрез песнопеенето на името на Бога, както Бог е вечно блаженство.

1.7 Придобиване на свръхестествени сили (сиддхис) чрез песнопеене

Сиддхис са свръхестествени сили, придобити чрез духовна практика. Практиката на специфично песнопеене ни дава възможност да придобием контрол върху определен Божествен принцип и съответно някои свръхестествени сили. Например, песнопеенето на Името на Слънчевото Божество ни дава контрол върху Абсолютният елемент на Огъня (Тедж татва) и впоследствие не сме засегнати от топлината. Сиддхис са страничен ефект, а не цел на духовната практика.

1.8 Ползи дори и след смъртта

С непрекъснатото песнопеене се образува център на преданост в подсъзнанието. В момента на смъртта, той придружава неосезаемото тяло . Ето защо песнопеенето може да продължи дори и след смъртта. Това ни защитава в задгробния живот и ни помага да наберем скорост в неосезаемите нива на съществуване.

2. Позли от песнопеенето във връзка с духовната практика

2.1 Спомени и медитация възникнат по време на песнопеене

Ние си спомняме Бог в нашето съзнание и по този начин песнопеем. Докато песнопеем , спомнянето на Бога (медитация) се случва естествено.

2.2 С песнопеене ние изграждаме интровертно отношение

Когато започваме разработването на интровертна нагласа от екстровертна такава, това означава, че напредваме духовно. Склонността ни към материалистичния свят намалява значително и ние започваме да се ровим в себе си. Това ни помага да развиваме интровертно отношение, което е полезно в нашата духовна практика.

2.3 Песнопеенето е най-добрата духовна практика

Пълна духовна практика е тази, която е съвместима с функционирането на тялото и ума. Песнпеенето е една такава завършена духовна практика. То може да бъдеправено от всеки, навсякъде и по всяко време. Затова е отлично средство за насочване към естественото състояние на общение с Бога (сахаяващаа). Това състояние се среща при хората, чието песнпеене се случва дълбоко в подсъзнанието чрез което те постигат непрекъсната връзка с принципа на Бог.

2.4 Развитие на вяра и духовна емоция чрез песнопеене

Повтaрящото се песнопеене на Божието Име, подкрепено от вярата в Името, ни дава духовни преживявания. Духовният опит, който се получава от песнопеенето, спомага за появата и укрепването на предаността и вярата. Когато натрупаме вяра, че Божието Име ще ни даде всичко, а след това започнем песнопеене с голям копнеж за Него, духовната емоция се развива по-бързо. Има една поговорка , че “Бог съществува където духовната емоция е налице “, откъдето в Духовността, развитието на духовната емоция е от най-голямо значение .

Укрепване на Вярата в Бог:  Често след като се връщам от работа, трябва да ходя за около 10 минути от автобусната спирка до къщата ми. Когато имах работа, която приключваше вечер, аз трябваше да ходя сама в тъмното по един усамотен път. ЧИзпитвах страх да ходя сама и ходех много бързо в страх, че някой ще ме нападне или ме следи. юСлед като научих за песнопеене на името на Бога, започнах да песнопея в тези случаи и извиквах към Бога за защита и безопасно пътуване до дома. Не се чувствах уплашена и се чувствах така, сякаш самият Бог се разхождаше с мен. Като следствие, тази моя тревожност намали значително и вярата ми в Бог се засили. – Г-жа Кристи Леунг, Ванкувър , Канада

2.5 Песнопеенето без очаквания разтваря заслугите

Когато пееснопеем без очаквания за светски облаги, духовната емоция се развива в нас и поради любов към Божието Име също постигаме Бог. Поради огромното Блаженство, което изпитваме при постигане осъзнаването на Бог, всички наши заслуги се разтварят, тъй като на този етап дори заслугите ни спират от достигане на Крайното Освобождение (Мокша). Вида на преданост, която преживяваме в това състояние, облагодетелства нас, както и тези около нас.

2.6 Песнопеенето премахва греха

Песнопеенето е прост инструмент, който изгаря греховете на няколко раждания. – Светец Тукарам Махарадж

Божието Име има огромна сила да изгаря безкрайно много грехове. Често се казва, че човек никога не може направи грях, който Божието Име да не може да неутрализира.

Hегово Светейшество (Н.С.) Кане Махарадж от Нарайангаона, Махаращра, Индия дава пояснение за премахването на греховете чрез песнопеене, казвайки следното: “Грехове, извършени преди началото на периода, през който сме започнали да песнопеем се премахват. Ако греховете са извършени след започване на песнопеенето, тогава греховете остават, докато песнопеем Името отново. Ако не успеем да песнопеем отново, тогава трябва да се подложим на последиците от извършените грехове.”

Песнопеенето може да неутрализира грехове, извършени несъзнателно. Въпреки това, то не може да направи това когато греховете са извършени умишлено.

Песнопеенето е по-добъро от изкуплението за унищожаване на грехове, защото при изкуплението греховете се анулират, но отношението на извършване на грехове продължава. Когато развиваме усилено мотивацията за Крайното Освобождение, тогаваа това желание да извършваме грехове е потушено и греховете са анулирани.

2.7 Песноееенето преобразува действието в не-действие

При всяко действие, въпреки педантичните усилия да се сведе до минимум “сметката вземане и даване”, почти е невъзможно да се извърши точен обмен. С една дума, сметката на вземане и даване винаги съществува. За да се избегне това, от съществено значение е извършване на липсата на действие.

Всяко действие, извършено докато песнопеем името на Бога, става не-действие (акарма – карма) . Това не сьздава нито заслуги, нито грехове. Следователно, след като човек завьрши с преживяването на съдбата си, се освобождава от цикъла на раждане и смърт по-бързо.

2.8 Песнопеенето пречиства подсъзнанието като го прави благоприятено за получаване на духовно познание

Точно както човек не може да пожъне добра реколта без предварително оране на нивата и правене подходяща за прибиране на реколтата, по същия начин, знанието не може да проникне в неосезаемото тяло, докато то не се пречисти.

2.9 Духовния прогрес се ускорява благодарение на песнопеенето

Много хора стагнират в духовната си практика, след получаване на духовни преживявания като виждане на различни цветове, виждайки светлина или чуване на различни звуци. Те могат да бъдат заблудени от негативни енергии, тъй като те имат по-малко защита от Бога. Песнопеене на името на Бога заобикаля всички подобни преживявания и ни отвежда директно към Бог.

2.10 Разтваряне на егото

Точно както рафинирано масло (ги) се топи, когато се съхранява в близост до огъня, егото сьщо се разтваря чрез “огън” на песнопеене.

Когато някой ни усвоява, ние трябва да се откажем от старото име и да го заменим с ново, за да наследи имуществото на приемните родители. По същия начин, да придобием Божията благодат, ние трябва да жертваме егото ни, да забравим името ни и да го заменим с Неговото (т.е. песнопение Неговото име). Така, че трябва да се Погълнем от песнопеене на Името на Бога, че да не обръщат внимание на себе си и в крайна сметка да слеем с неговото име.- Н.Н Бактарадж Махарадж

2.11 Придобиване на благословията на Гуруто чрез песнопеене

Голямо щастие е да бъдем посъветвани от самия Гуру за това кое Име трябва да песнопеем, но дори и да не попаднем на Гуру, ние трябва да продължим да песнопеем . Това е така, защото чрез самото песнопеене ще намерим Гуру.

2.12 Ние можем да се слеем с Бога с песнопеене

Онзи, който песнопее, може да се слее с името на Бога или с Божеството, чието име песнопее. Когато тези триформи станат една, състоянието на не-дуалността е постигнато.

3. Обобщение

Песнопеенето премахва всички духовни пречки в живота ни и се грижи за нас и в задгробния живот.

Песнопеенето е единствената духовна практика, която може да се извьршва постоянно. Например, не можем да седим в медитация, да посещаваме курсове по йога, да пеем религиозни песни и да предприемаме поклонения и т.н. в продължение на 24 часа в денонощието. Но можем да песнопеем, дори докато изпълняваме всички светски отговорности, като например грижа за нашия дом, деца, професия и т.н. Ако искаме да се обединим с Бог, тогава ние трябва да правим непрекъсната и неограничена духовна практика. Това е възможно само чрез песнопеене.

Песнопеенето също така пречиства подсъзнанието и изгаря заслугите и греховете от този живот и от минали животи, което прави възможно за нас да постигнем освобождение от цикъла на раждане и смърт. То разтваря нашето его и развива вяра и преданост в нас, което е от полза на всички около нас.