Ползи oт песнопеенето

За да разберете тази статия, ви препоръчваме да се запознаете със следната презентация:

1. Ползи от песнопеенето – въведение

Редица Светци обясняват значението на песнопеенето. Песнопеене означава повтаряне на Божието Име. SSRF набляга на песнопеенето като основа на духовната практика. Това е така, защото песнопеенето е най-благоприятната духовна практика за сегашните времена. Песнопеенето има по-голяма сила когато се прави на ум, отколкото на глас.

Значение на песнопеенето: Подсъзнанието съдържа милиони впечатления. Заличаването дори на едно впечатление отнема много дълго време. Затова, за да преодолеете тенденциите на подсъзнанието, като следвате ограничения и правила, бихте изгубили значителен период от време. Много по-важно е да се правят непрекъснати усилия, за да се слеем с Абсолютното Съществуване, а не да се опитваме да изтрием такива впечатления от ума, които произтичат от нашата природа. Точно това може да се постигне чрез песнопеене на Името на Бога. Умът, интелектът и подсъзнанието са част от нашата природа и функционират в съответствие със своите собствени характеристики. Вместо човек да губи от духовната си практика в противопоставяхне на тях, неговите духовни цели биха били постигнати по-бързо, ако тази практика се използва за постигане на напредък по отношение на Божествения принцип чрез ставане на едно цяло с Името на Бог, което човек песнопее. – H.С. Бактарадж Махарадж

2. Неосезаеми предимства на песнопеенето

Рисунката по-долу е направена чрез неосезаемо знание от г-жа Йоя Вале, търсач от SSRF, използващ развито шесто чувство. Йоя има способността да вижда неосезаемия свят и създава рисунки на база на това знание като част от духовната си практика и служене на Абсолютната Истина (сатсева). Рисунките, изготвени чрез неосезаемо знание, след това се проверяват от H. С. Д-р Атавлe за точност.

Рисунката по-долу, направена чрез неосезаемо знание, показва неосезаемите ползи от песнопеенето на Божието Име.

BG-chanting-subtle

От рисунката, направена чрез неосезаемо знание можем да разберем следното:

  • Пръстен от духовна емоция (бхав) се активира около сърдечната чакра (Aнахата чакра)
  • Поток на Божествения Принцип е привлечен от чакрата, намираща се на средата на челото(Адня чакра)
  • Поток от Божествено съзнание (Чайтаня) е привлечен в резултат от песнопеенето, извършвано от човека.
  • Пръстен от Божествена Енергия (Шакти) се формира около чакрата на средата на челото.

Следователно, чрез песнопеенето ние получаваме ползи чрез фините честоти, привлечени и образувани чрез името на Бог.

3. Здравни, психологически и духовни ползи от песнопеенето

Песнопеенето ни носи много здравни, психологически и духовни ползи. В началните етапи на духовната практика може да се окаже трудно да се разпознае ползата, която извличаме от песнопеенето. В по-късните етапи на духовната практика, познаването на предимствата на песнопеенето може да възстанови вярата ни, след като сме ги преживели.

Ако песнопеем с намерение да постигнем основната цел на човешкия живот, която е да постигнем духовно развитие, ние ще постигнем целта си и ще изпитаме всички други ползи от песнопеенето.