Как песнопеенето като духовна практика съответствa на основните принципи на Духовността?

Според Духовната наука, песнопеенето на Божието име е препоръчана основна духовна практика в днешно време, те. в ерата на раздора (Калиюга). To се извършва през цялото духовно пътешествие. Песнопеенето може да се практикува навсякъде и по всяко време и затова е най-удобната духовна практика в днешно време.

Тази духовна практика, освен че е практична, също е и в съответствие с шестте основни духовни принципa, за които вече споменахме по-рано.

Духoвен принцип Как песнопеенето е в съответствие с шестте основни духовни принципa
Има толкова пътища към Бога колкото хора
Не се очаква от всички да песнопеят едно и също име. Всеки човек песнопее в зависимост от религията си по рождение или семейното си Божество в случая на хиндуизма
От много към един
От много думи в молитвите се върви към една дума – Името на Бог. Тази дума е концентрирана форма на Божествена енергия.
От материалното към нематериялното
Отделният човек напредва чрез четене на Свещените книги, обредното църковно богослужение и др. към по-фина духовна практика, а именно песнопеенето на Името на Бог, което може да се прилага навсякъде и не е ограничено от времето и пространството. Обикновено, когато присъстваме на обредно богослужене, или ходим на поклонение, мислите ни са на друго място. Когато песнопеем, наясно сме за окрьжението, но мислите ни са с Бога.
Духовната практика се работи според духовното ниво или духовния капацитет
Песнопееенето е основата на духовната практика. С издигането в духовната практика се приемат висшите нива на песнопеене като песнопеене без мьрдане на устните, след това на ум и накрая непрестано песнопеене.
Извършване на духовна практика която отговаря на времето в което живеем
Според Духовната наука, песнопението е духовна практика, която се препоръчва на човечеството за днешното време те. за тази епоха. Това е потвърдено и от Светци и напреднали Духовни Учители или Гурута в Калиюга.
Предлагане на Бог в съответствие с таланта и възможностите Ви Всеки от нас има на разположение определени способи. Всички тези способи сме получили от Бога. Основният принцип в духовната практика е използването им като част от нашата духовна практика и за духовен растеж, както бихме служили на Бога.