1BG_spiritual-emotion-awaken

Както вече видяхме в предишните статии от тази серия, духовната емоция (бхав) е състояние на изпитване на Божието присъствие навсякъде. Това включва както в себе си, така и в ​​другите и във всички живи и неживи неща в универсума. Въпреки че някои могат лесно да разберат това на интелектуално ниво, всъщност е доста трудно да го изпитат. Още повече, че е много трудно за повечето хора да могат да живеят с това разбиране във всеки един момент в техния ежедневен живот.

Една от най -важните причини за невъзможността на повечето хора да изпитват духовна емоция е ниското духовно ниво на средностатистическия човек. Моля, обърнете внимание, че под “средностатистически човек” се разбира лице, което е със средно духовно ниво. В светския живот този човек може да е милиардер, държавен глава или знаменитост от шоубизнеса. Духовното ниво на хората по целия свят в днешно време е 20 %, докато това на Светец който е достигнал Крайно Освобождение (Мокша) е 100%. За да се случи плавно духовната практика поради своята духовна емоция, духовното ниво на търсача трябва да бъде най-малко 50%. По същия начин, за да се събуди духовна емоция чрез духовна практика, минималното необходимо духовно ниво е 50%. За да постигне това ниво, човек трябва да песнопее Името на Бог, да пребивава в компанията на Принципа на Бог (сатсанг) и да служи на Абсолютната Истина (сатсева) постоянно. Дори и след пробуждането на духовната емоция, за да я поддържа, човек трябва да продължава да извършва духовна практика.

Важен за отбелязване момент тук за сериозния търсач на Бог е да бъде предпазлив от самите външни прояви на духовната емоция. Моля, вижте нашата статия на тема “Какви са различните проявления на духовната емоция?” Важно е да се измери нашата духовна емоция чрез възможността да я прилагаме в нашия ежедневен живот. Например, може да изпитаме духовна емоция под формата на студени сълзи при посещение на място за поклонение, спомняйки си за духовния учител (Гуру) или когато преминаваме през духовно преживяване. Все пак, истинската проверка на духовната емоция би била да може действително да видим Божията ръка, която ни подкрепя дори когато преминаваме през трудности в живота си. В този случай, след като сме направили всички възможни усилия, ние бихме били в състояние активно да предадем ситуацията пред Божиите крака. Друга проверка е да видим отношението и поведението си с други хора, особено тези, които се държат негативно с нас. Ако можем да видим Принципа на Бог в тях, в отношенията ни с тях, тогава това е сигурен тест за нашата духовна емоция.