Ограничения на съвременната медицинска наука и необходимостта от духовно изцеление

1. Въведение

От древни времена, изучаването на заболяванията и подходящите лекарства пленяват човечеството. Днес съвременната медицина т.е. Алопатията е придобила известност, и е широко приемана като предпочитан метод за лечение на болестта. Съвременната медицина е напреднала в определянето на физическите и психологическите причини, стоящи зад различни заболявания. Но също така е вярно, че съвременната медицинска наука все още не е изяснила напълно причините, които стоят зад много болести.

2. Ограничения на съвременната медицинска наука

Важно е да се разберат причините за болестта, поради очевидни причини, като излекуване на болестта. Също толкова важно е да се разбере защо един от двама човека се разболява, когато и двамата от тях са имали равен шанс да се разболеят. Съвременната медицинска наука говори много за първата, но е в противречие когато казва неща за втората точка. Много пъти, използването на алопатията включва лечение на симптоми или признаци на заболяване. Поради това, в много болести, дори и след като симптомите са изчезнали, човек трябва да продължи лечението през целия си живот, за да потисне симптомите, без всъщност да лекува самото заболяване. Тъй като в тези случаи няма постоянно лечение, човек трябва да понесе физическия и психологически дистрес, свързан със заболяването, заедно със страничните ефекти от лечението.

3. Значение на средствата за духовно изцеление за по-добро здраве

Аюрведа, традиционната индийска медицина за здравеопазване, разграничава причините за болестта на три нива, т.е. физическо, психологическо и духовно. В SSRF, чрез духовно изследване, ние установихме че преобладаващата коренна причина за заболяванията е духовна по природа. В действителност, до 80% от коренните причини, поради които човек получава определена болест са духовни по природа. Тези духовни причини могат да включват индивидуална съдба или карма, поради заминали предци или негативни енергии (духове, демони, дяволи и др.) Тези духовни причини са специфични за всеки индивид. Именно това е истинската причина, поради която един човек от двама се разболява, когато и двамата са имали равен шанс да се разболеят.

Духовната практика и мерките за духовно изцеление са важни инструменти за преодоляване на заболявания, при които коренната причина в по-голямата част от времето е духовна по природа. Тъй като е трудно да се разбере или осъзнае духовната причина, отговорна за заболяванетот, пациентът трябва да продължи с обичайното предписано медицинско лечение, с прилагането на средства за духовно изцеление. Когато човек върши духовна практика, духовното ниво се повишава и има значителна промяна в неговата духовна конституция. Това също има ефект върху ума и тялото. Ползата от това е увеличаване на защитата от болести и други беди, които произтичат от това. Например, дори когато човек се разболее, физическия и психологически дистрес, претърпен в резултат на заболяването е по-малък, в сравнение с човек, което не върши духовна практика. Духовната практика и мерките за духовно изцеление не само помагат за преодоляване на заболяванията, но също така помагат в пречистване на съзнанието и ни правят по- самоотвержни.

4. Значение на методите за духовно изцеление в идващите времена

Светът в момента е в състояние на хаос. Много Светци предвиждат възможността от Трета световна война и безпрецедентни природни бедствия в следващите няколко години. В резултат на войната, ще има недостиг на много основни хранителни продукти. Фабриките ще бъдат затворени, докато лекарствата ще станат недостъпни. През това време, човек ще трябва да разчитат на мерки за духовно изцеление и наличните алтернативни терапии за лечение на заболявания. От тази гледна точка, обучение и практикуване на мерки за духовно изцеление от сега е важно само по себе си.

Вижте раздел – “Песнопения за духовно изцеление за различни заболявания и болести”.