Коренни Причини за трудностите в нашия живот

С цел да се преодолее трудността напълно, ние трябва първо правилно да разберем коренната причина. Само когато е направена точна и пълна диагноза, като се отива в корена на трудността, може да се даде подходяща мярка.

Съвременните науки приписват причината за проблема да е или физическа или психологическа. Следователно ние се оглеждаме за причината и лекарството само в тези две области. Например:

  • На сърбежа му се преписва физическа причина и се третира съответно с физически лекарства.
  • Наркотичните злоупотреби се разбират като психологически проблем и се третират предимно с психотерапия.

Но има и трета причина за нашите трудности в живота, и това е Духовната. Духовните коренни причини за затрудненията в действителност засягат живота ни до голяма степен. Но духовните причини не са толкова лесно разбираеми, тъй като те са отвъд разбирането на съвременните науки. В действителност, Световната Здравна Организация (СЗО) е предложила в разработване на своето определение за здравето като “състояние на положително здраве на физическо, ментално, социално и духовно ниво.” Така официално е установено че духовното благосъстояние също е компонент който допринася за нашето здраве. Все пак духовното изследване спроведено от SSRF разкрива действителната степен до която духовните фактори допринасят за нашето общо благосъстояние.

Чрез духовно изследване, сме установили разпределение, средно между 3 коренни причини отговорни за проблемите в живота ни. Пай диаграмата по-долу дава средното разпределение на коренните причини за проблемите и трудностите в живота ни. 1_BG_Root-cause Както можете да видите от пай диаграмата по-горе, 80% от нашите проблеми имат техните коренни причини в духовната сфера.

Този тип проблеми могат да бъдат преодоляни само чрез духовни средства, т.е. или чрез

  • Духовна практика, която помага за изграждане на цялостната ни духовна енергия, за да се борим или да бъдем изолирани от тези проблеми или
  • Специфично духовно изцелително средство, предприето за да се преодолее специфичен симптом, причинен от някакъв фактор в духовната сфера.

По този начин, проблеми които имат техните коренни причини в духовната сфера, могат или да бъдат разрешени, или ние получаваме силата да ги издържим. Важно е да се отбележи че, които и да било даден физически симптом може да има дял от коренната причина във физическото, психическото или духовното измерение, и че те не са взаимно изключващи се. По-просто казано, физическия симптом може да има фактори, оказали влияние не само от физическото измерение, но могат да бъдат в комбинация от физически и духовни или физически, духовни и психологически фактори. На пример, диаграмата по-долу показва как една жена изпитва силна болка в корема, и коренната причина се крие в трите измерения. 2_BG_Stomach-pain