Колко Светци има в света?

Следващата таблица получена чрез духовно изследване показва броя на Светците в света. Лицето, което е на 70%духовно ниво или повече, се нарича Светец.

Брой на Светцив света

Духовно Ниво Брой в май 2013
Духовно Ниво Брой в май 2013
70-79% 100
80-89% 20
90-100% 10

През последните години се наблюдава значително намаляване на броя на Светците в света. Причините за това са следните:

  • Светците напускат тялото (умират) по Божията воля, пред бедствени времена, които ще сполетят света през това десетилетие. Това е така, защото те ще бъдат в по-добро състояние да помагат на търсачите от фините положителни региони на Универсума втези времена, когато хората ще бъдат в борба за оцеляване, отколко активно да търсене духовно водачество.
  • След 2018 (когато Третата световна война идва към своя край), отново ще се увеличи броят на Светците в света. Те основно ще помагат на човечеството да се стабилизира в хода наерата на разпалване на Духовността в човечеството.