Какво мога да направя, за да се защитя от проблеми с предците?

Проблеми, причинени поради заминали предци са специфичен вид духовна трудност. Поради това можем успешно да ги преодолеем само чрез прилагане на специфично духовно средство. Психологическите и физически средства просто не могат да преодолеят коренната причина на проблема, и в най-добрия случаи могат да предоставят само някое симптоматично облекчение. Например, ако един човек е болен от кожен обрив, причинен от предци, съответното медицинско лечение в най-добрия случаи може да осигури облекчение, но то не може да излекува обрива напълно или да предотврати появата отново.

За предотвратяване на проблеми, причинени поради заминали предци, ние препоръчваме да се песнопеене защитното песнопение “Шри Гурудев Дата”. Това песнопение представлява Името на Божеството Дата, един аспект на Бога. Това трябва да се прави ежедневно, заедно с песнопеене Името на Бога според религията на раждане.

Песнопеене на Името на Божеството Дата е един вид предписано песнопение за преодолеяване на специфичен духовен проблем, т.е. проблеми, причинени поради заминали предци. От друга страна, песнопеейки Името на Бога според религията на раждане действа като общ духовен тоник за цялостно духовно израстване. Песнопеене на Името на Божеството Дата осигурява защита, но не и духовно израстване.

Да ви дадем една аналогия, песнопеене Името на Божеството Дата е нещо като допълнителна доза на витамин C, когато човек има обикновена настинка. Витамин С се взима заедно с обичайната мулти-витамин таблетка взета за добро здраве (което е Името според религията на раждане).

Когато песнопеем защитното песнопение “Шри Гурудев Дата”, ние привлечаме божествена енергия, свързана с Името Дата и като резултат на това се възползваме на следните начини:

  1. Неосезаема защитна обвивка ни обгръща, и предпазва от препятствия, причинени от нашите предци.
  2. Това помага да се анулира сметката на взимане и даване, която ние имаме с нашите предци, като по този начин се намалява тяхното влияние върху нас.
  3. Това дава помоща, която нашите предци изискват от нас за да продължат патуването си по-нататък в неосезаемия свят.

Въпреки това, степента на ползата зависи от количеството и качеството на нашето песнопеене, което освен от други фактори, зависи и от нашето духовно ниво.

Препоръчително е човек да песнопее защитното песнопение “Шри Гурудев Дата” на дневна база в зависимост от тежестта на дистреса. Тъй като това е предписано песнопение, което помага за премахване на пречките в живота на един човек е най-добре да се прави сутринта, тъй като тогава осигурява необходимата  духовна защитата за деня. Човек може след това да песнопее Името на Бога според религията на раждане по време на останалата част от деня.

Ние препоръчваме количеството на песнопеене “Шри Гурудев Дата”, което е съизмеримо с тежестта на дистрес поради проблеми с предците. То се основа на духовно изследване и познания, придобити чрез достъп до Универсалния Ум и Интелект чрез посредничество на много напреднало шесто чувство (ESP).

  1. В случай, когато няма дистрес до изпитване на лек дистрес, може да се песнопее в продължение на 1 до 2 часа всеки ден, за да се избегнат такива проблеми в бъдеще.
  2. В случай, когато дистресът е среден, песнопейте 2 до 4 часа всеки ден.
  3. Ако дистресът е тежък, човек трябва да песнопее “Шри Гурудев Дата” в продължение на 4 до 6 часа на ден.

Забележка: По-горното препоръчано количество на песнопеене е увеличено наскоро. Увеличена продължителност на песнопеенето е била препоръчана като се има предвид повишаването на проблеми, причинени от предците и негативните енергии в сегашните и идни времена.

Моля, прочетете статията, “Какво са проблеми с предците“, за да разберете вида дистрес или проблеми, които могат да се случат поради нашите заминали предци. По-долу са някои индикатори за степента на дистрес.

Тип Пример
Лек Кожни проблеми, семейни конфликти
Умерен Развод, умствено изостанало дете
Тежък Спонтанен аборт, смърт в детството

Забележка: Ако трудностите са тежки, тогава човек може също да бъде посъветван да изпълнява специфични духовни ритуали. Информации за тях ще бъдат публикувани в по-късните статии.