Как да премахнем миризмата от дрехите и да защитим вещите ни

За да разбере тази статия, ви предлагаме да се запознаете със следната статия:

 • Облекло и миризма – Как дрехите са повлияни от положителни и отрицателни енергии

1. Въведение

Облеклото и нашите лични вещи са следващите най-близки неща до телата ни. В предишната статия видяхме как дрехите могат да бъдат повлияни от положителна и отрицателна енергия на ниво миризма. Негативните енергии, много активни в днешните времена, един от начините, по които ни засягат, е чрез създаване на неприятна миризма и неосезаемо покритие от черна енергия върху дрехите.

Въпреки че много от нас не я осъзнават този неосезаема миризма или черно покритие, те създават пречки в нашето ежедневие и духовна практика. По този начин ние трябва да използваме до 70% от духовната енергия, получена чрез духовна практика, за да се противопоставим на техния ефект върху нашите дрехи и лични вещи.

Чрез тази статия ще ви помогнем да разпознаете дали дрехите са били засегнати от негативни енергии или не. Също така ще предложим стъпки, които можете да предприемете, за да пречистите духовно вещите си и да ги предпазите от атаки от негативни енергии.

Духовно исцелителните методи ще бъдат полезни като превантивна мярка, дори и за дрехите, които не са били засегнати от негативна енергия.

2. Как да разпознаем дали дрехите ни са повлияни от негативна енергия

2.1 Разпознаване на физическо ниво

В нашата секция Негативни енергийни атаки на неодушевени предмети обяснихме различните видове деформации които отрицателните енергии могат да направят, и които са видими с голо око.

Можем да прегледаме дрехите си, и с елиминиране, интелектуално да изключим всички възможни физически причини, като например:

 • Да ли съм пуснал/разлял нещо върху дрехите/обекта?
 • Да ли съм да се наранил неволно, което е причина за петната от кръв?
 • Използвал ли сьм омекотител, парфюм, различен препарат?

2.2 Идентифициране чрез фините сетива

С цел да идентифицираме дрехите, засегнати от негативни енергии на финно ниво, ще трябва да отделим няколко моменти, за да видим какво ще изпитаме от дрехите.

Преди това може да се направи една молитва:

“О Боже, моля те премахни всички пречки от преживяването на духовното измерение. Нека отрицателната енергия не се намесва в опита. Моля, помогни ми да определя дали тези дрехи са засегнати от черна енергия или не. “

Внимание могат да привлекат промените, които се случват на физическо, психическо и интелектуално ниво. Това са някои от признаците на дистрес от отрицателна енергия:

 • Човек чувства гадене или повръщане
 • Тежест в главата или в ръцете си, докато държим дрехата
 • Различни нежелани мисли започват да идват на ум, или ума и интелекта започват да стават вкочени
 • Песнопеенето или мислите за Бога престават

По-долу са някои примери за това как може да се изпита присъствие на черна енергия в облеклото през фините обоняние, зрение или докосване.

Неосезаемо чуство Свързани с кои Абсолютен Космически Принцип Преживяване
Неосезаема миризма Абсолютна Земя Принцип (Прутвитатва) Помиришете дрехата 5-6 пъти и вижте дали има лоша миризма. Проверете границите и крайната част на дрехата, тей като емисията на черна енергия е повече от тези две области. За ризи, помиришете в ръкавите и подмишниците. Понякога дори и средната част може да има лош мирис.Нивото на черна енергия може да бъде определено (т.е. дали е леко, средно или силно) от интензивността на лошия мирис.

 • Възможността за вдишване с пълни дробове, докато държим в предната част на носа е знак на лек дистрес
 • Ако можете да вдишате въздух само до половината  докато държите дрехата в предната част на носа, тогава тя е под умерен дистрес
 • Невъзможността да вдишваме, чувство на задух или кашлица, докато държим дрехата в предната част на носа, може да се приеме като признак на силен дистрес
Неосезаемо зрение Абсолютен Огьн Принцип (Теджтатва) Човек с развито шесто чувство може само с поглед да заключи дали дрехата има покритие от черна енергия. Това знание е придобито на ниво на Абсолютен Огън принцип.
Неосезаем допир Абсолютен Въздух Принцип (Ваютатва) С докосване е възможно да се усети разликата между дрехата, която е повлияна и която не е под влияние на черна енергия. Например, копринената дреха може да бъде груба въпреки че е направена от коприна.Също така, докато държим дрехата можем да забележим дали е по-тежка от обикновеното. Ако дрехата е по-тежка, причината може да бъде повишеното количество черна енергия в нея. Това знание е получено на ниво Абсолютен Въздух принцип.

3. Как да се пречистим дрехите на духовно ниво

3.1 Пране на дрехи

Интензивността на лошата миризма намалява чрез перене на дрехите. Като средство за защита,  Абсолютния Вода Принцип (Апататва) се налага върху настоящия Земя Принцип в облеклото, и по този начин черната енергия се унищожава.

Стьпка 1 Стьпка 2 Стьпка 3
1_sea-salt 2_Prayer 3_box
Смесете каменна сол или Светия пепел (Вибути) от SSRF ароматните пръчици с вода, която се използва за накисване или изперане на дрехите. Ако каменна сол не е на разположение може да се използва морска сол на кристали/готварска сол, обаче ефективността на средството ще се намали до 30% (на средството за защита, когато се използва каменна сол). Молете се на Бог и на Божествения принцип на водата, присъстващ във водата използвана за накисване и перене на дрехите за всяка черна енергия в дрехите да бъде унищожена и всяка дреха да се пречисти. Дръжте две малки по размер кутии на пералната машина (отвора на едната кутия ориентиран по посока на дрехите, а другия ориентиран в посока нагоре). Молете се черната енергия от дрехите и пералнята да бъде изтеглена в кутиите.

Някои други важни точки:

 • Праха за пране/перилния препарат и омекотитела за дрехи не трябва да имат силен аромат, тей като съдържа много химикали и може да привлече изтощителни енергии. Ако е възможно, не използвайте омекотител за дрехи, тъй като дава илюзорна миризма на дрехите и ги засяга отрицателно.
 • Дрехите, които имат силен дистрес не трябва да се смесват с дрехите с умерен или лек стрес. Черната енергия от дрехите със силен дистрес може да се отрази на останалите дрехи.

3.2 Сушене на дрехи

Когато дрехите са поставени да изсъхнат на слънце, черната енергия в тях бива унищожена по-бързо благодарение на Абсолютния Огън принцип.

Стьпка 1 Стьпка 2
laundry-sun
Закачете дрехите да съхнат на слънце в продължение на толкова дълго, колкото е възможно. Ние можем да направим една молитва към Божествения принцип в Слънцето да всяка черна енергия вътре в дрехите бъде унищожена и пречистена с Божествено съзнание (Чайтаня). Въведете дрехите вътре преди залез на слънцето, поради възможността от въздействие на отрицателните енергии през нощта.

Някои други важни точки

 • След перене, ако дрехите се съхраняват накиснати във вода за по-дълго време, те могат да поемат мухлясала миризма. Затова дрехите трябва да бъдат сложени да изсъхат възможно най-скоро и може да се направи молитва  дрехите да не бъдат нападнати.
 • Ако няма адекватно място за сушене на слънце, помолете се за изцеление чрез Абсолютния Въздух Принцип. Можем също така да запалим една SSRF ароматна пръчица под висящите дрехи, така че димът от ароматната пръчица да минава през дрехите.

3.3 След Сушене

Стъпка 1: Класифициране на облеклото според неговото ниво на дистрес Стъпка 2: Приложете духовен метод на изцеление
7_spiritual-healing
Дрехите със слаб дистрес могат да се съхраняват заедно, дрехите с умерен дистрес могат да се съхраняват на друго място и отделно дрехите с силен дистрес.

> Въз дрехите може да се приложи Светия пепел от SSRF ароматните пръчици

> Подредете празни кутии около дрехите. Черната енергия в дрехите бива унищожена поради Абсолютния Етер Принцип (Акаштатва) активен в затворено пространство (в този случай – една кутия).

> Съхранявайте снимки на божества или ленти с песнопение в дрехите и около тях. Сложете снимки на божество върху тези части на облеклото, където атаката на отрицателната енергия е по-голяма, например под ръкавите на една блуза. Облекло като рокли, палта или костюми често са поставени на закачалки. В този случай прилагаме ленти с песнопение на всяка закачалка.

> От време на време можем да се опитаме да пазим дрехите на място което е пълно с Божествено съзнание, например в близост до олтара в дома си.

3.3.1 Ленти с песнопение и снимки на божества като духовен метод на лечение

Какво са ленти с песнопение Какво са картини на Божества

Ленти с песнопение са ленти хартия, които носят Името на Божествен принцип написано или отпечатано върху тях. Те служат като напомняне за песнопеене на това конкретно Име на  Бога. Те могат да се използват за защита от негативни енергии и също правят духовно изцеление. Способноста за духовно изцеление на лентите с песнопение се увеличава, когато Името на Божествения принцип което те представляват е написано според духовната наука или от духовно еволюирал човек.

Картините на Божествата привличат положителни честоти на Бог. Те помагат за увеличане на предаността и също така изпълняват духовно изцеление. Когато картините са изготвени според духовната наука, в днешните времена те могат да  привлекат до 30% от този конкретен Божествен принцип. Повечето изображения на Божества, предлагани на пазара, привличат 1 – 2% Божествен принцип.

8_chanting-strip 9_deity-pic

3.3.2 Ефективност на различни духовни изцелителни методи за дрехи и лични вещи

Таблицата по-долу дава информация за ефективността на различните духовни изцелителни методи, които можем да приложим:

Бр.

Духовен изцелителен метод

Продължителност на ефекта от духовното изцеление (в дни) Ниво на Ада, към което  негативната енергия (която ще бъде засегнатa от тoва изцеление), принадлежи
1 Поддържане на вещите на слънце 15 3
2 Прилагане на Светия Пепел от SSRF ароматните пръчици на вещите 8 3-4
3 Поддържане на вещите в контакт с запалена ароматна пьрчица в близост 8 4
4 Поддържане на вещите между картини на Божества 8 4
5 Поставяне на четири кутии за духовно изцеление около дрехите, с лице към дрехите 6 4
6 Поставяне на парче хартия с почерка на H.С. Д-р Aтавле в дрехите и нареждане в кръг на тези  ленти с песнопение около дрехите 4 5
7 Поставяне на лента с песнопение “Шуня” в дрехите и нареждане в кръг на тези ленти с песнопение около дрехите 4 5
8 Поставяне на лента с песнопение “Maxa-Шуня” в дрехите и нареждане в кръг на тези ленти с песнопение около дрехите 3 6
9 Поставянето на вещите близо до звука на предани песни (баджани) на H.С. Бактараж Махарадж*Изтегляне 3 6
10 Поставяне на вещите близкo до звука на водачеството на H.С. Д-р AтавлеИзтегляне 3 6
11 Поставяне на лента с песнопение “Oм” в дрехите  нареждане в кръг на тези ленти с песнопение около дрехите 3 6
12 Поставяне на лента с песнопение “Oм Oм” в дрехите и нареждане в кръг на тези ленти с песнопение около дрехите. (Тези вибрации са отвъд трите основни компоненти) 3 6

* H.С. Бактараж Махарадж е бил Светец на непроявено (ниргун) ниво. Всичко може да бъде създадено от непроявеното. Ето защо, преданите му песни могат да дават духовни преживявания на духовна емоция (бхав), Божествено съзнание и спокойствие. Слушане на Неговите предани песни се препоръчва като средство за защита, свързано с Абсолютния Етер Принцип.

4. Дневно изпълнение на тези стъпки

Всички тези средства за защита трябва да се правят всеки ден. Всеки ден, преди къпене, проверете дрехите си и носете само дрехи, които нямат никакъв дистрес. Ако такова облекло не е на разположение, можете да носите дрехи, които имат лек дистрес. Дори ако дрехите са напълнени с Божествено съзнание, те могат да бъдат атакувани по всяко време. Поради това е важно ние да продължаваме да миришем дрехите на редовни интервали през целия ден.

Ако ние помиришем края на дрехата и открием лоша миризма, можем да приложим Светия пепел, тъй като помага да се намали интензивността на дистреса.

5. Духовно пречистване на други лични вещи

Mожем да прилагаме същите принципи за други текстилни изделия, които използваме като хавлиени кърпи, спално бельо и т.н.

Можем също така да пречистим духовно другите неща които използваме редовно като очила, часовници, бижута, гребени за коса, обувки и др:

 • Минавайки нещата през дима, отделян от SSRF ароматните пръчици
 • Прилагане на Светия пепел от SSRF ароматни пръчици върху тях
 • Поставяйки ги в кутия която не е в употреба
 • Поставяне на ленти с песнопение
 • Поставяне в Светия текст които не е в употреба
 • Редовно поставяне на слънце

6. Избягвайте използването на изкуствени парфюми и аромати

Не трябва да се използват парфюми за приятна миризма на дрехите. Повечето хора използват дезодорант, за предотвратяване на миризмата от потта, обаче можем да използваме продукти без химически сьставки като алтернатива за под мишниците.

В по-ранните епохи на Универсума, човешките същества са се ангажирали в редовна духовна практика. В онези дни телата на Мъдреците и Светците би имали приятна миризма, поради тяхната духовна практика. Сега в настоящата епоха на Kaлиюга, е необходимо да се използват изкуствени парфюми, тъй като по-голямата част от населението не извършва духовна практика. Поради спада в колективното духовно ниво, ние започнахме да използваме миризми, които са Раджа-Taмa доминиращи вместо сатвик парфюми. Тези Раджа-Taмa доминиращи миризми имат илюзорна (маяви) или неестествена миризма, която привлича негативни енергии.

7. Заключение

Отрицателните енергии могат лесно да повлияят неблагоприятно върху нашия ежедневен живот чрез създаване на черно покритие върху нашите дрехи и лични вещи, които използваме ежедневно. Като следваме посочените по-горе средства за защита и се грижим за духовното пречистване на нашите вещи редовно, можем да избегнем тези вредни ефекти и да увеличим способността ни да попиваме Божествено съзнание от нашата духовна практика.