BG-Yogesh

Аз се запознах с Духовността чрез търсачи на Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) през 1997 г. От тогава аз практикувам Духовност под водачеството на SSRF. Професионално, аз съм адвокат. През февруари 1998 г., за да преследвам моето духовно търсене, се отказах от моята професия и посветих цялото си време на служене на Бога чрез SSRF. Оттогава съм пребиваващ в ермитажа (ашрам) на SSRF в Индия и предлагам моето време и услуги за разпространение на Духовността.

На 2 декември 2004 г., аз работех върху поддържането на инверторни батерии, принадлежащи към SSRF, заедно с някои други колеги, търсачи. Докато ремонтирах батерията, изведнъж започнах да получавам вкуса на кръв в гърлото ми, въпреки че нямах рана в гърлото ми, от където може да се появи кръвта. Този странен вкус на кръв продължи близо пет минути и получих тревожно и неприятно усещане. На следващата вечер около 21:30, аз седнах да пиша за определението на дистреса, така че да го документирам и да го дам на финят отдел на SSRF за техните изследвания. Веднага след като започнах да пиша, усетих огромен натиск върху главата ми, което направи трудно мисленето и вида.

– Г-н Йогеш Жалтаре

Духовната наука зад преживяването

Вена Адкар, търсач от финият отдел на SSRF, която има силно развито шесто чувство (ESP), е предприела фино четене на горепосочения инцидент. Тя е научила, че един неосезаем магьосник, вид дух (демон, дявол, негативна енергия и т.н.), от шестия регион на Ада е тревожил Йогеш. Това е трябвало да го възпрепятства да упражнява своята духовна практика. Този магьосник е разпространявал черна енергия в гърлото на Йогеш в опит да създаде черно покритие около ума и интелекта му. Това се е проявило под формата на вкус на кръв. За да създават неприятности на жертвите си, неосезаеми магьосници създават такъв тип прояви. Проявите включват неприятна миризма или странен вкус. Духовете дирижират тези прояви с помощта на 5те Абсолютни космически елементи. Тук, в този случай, т.е. вкуса на кръв, това е направено с използването на Абсолютен вода елемент.

Основното оръжие, което магьосниците или духовете използват е черна енергия. След като ума и интелекта на търсача са потиснати от покритие на черна енергия, той изпитва увеличен натиск върху главата си и това замъглява процеса му на мислене. В резултат на това, всички действия на лицето, търсач стават бавни и това възпира неговите усилия в духовната практика. Вена също е посочила, че по това време неосезаемия магьосник също е разпространил черна енергия в атмосферата около себе си.