Вегетарианскa срещу не-вегетарианска диета

Бележка към читателите: Моля проучете Сатва, Раджа и Taмa, трите неосезаеми компоненти на Универсума за напълно разберане на тази статия.

Съдържание

1. Въведение в духовната перспектива на вегетарианска срещу невегетарианска диета

Налице е широк дебат за това дали е по-добре да се бъде вегетарианец или не вегетарианец. Хората в двата лагера полагат доста усилия, за да докажат предимствата на това да си вегетарианец или невегетарианец съответно. Има, обаче, една световна тенденция на все повече и повече хора да се ориентират и да стават вегетарианци. В тази статия ще проучим въпроса от духовна перспектива.

2. Духовната чистота на вегетарианската и невегетарианската храна

В статията ни за Сатва, Раджа и Taмa, трите неосезаеми компоненти на Универсума, обяснихме как всичко във Универсума на фино ниво се състои от тези три неосезаеми компоненти.

Tрите компоненти Характеристики Прилагателно Пример
Сатва Чистота и знание Сатвик Сатвик човек – живее в служба на обществото, без очакване за признание или награда или скрит мотив
Раджа Акция и страст Раджасик  Раджастик човек – живее повече за лична изгода и постижение
Тама Невежество и инерция Тамасик Тамасик човек – няма проблем да погази другите или да увреди обществото за да успее

Храната не е изключение, и на неосезаемо ниво, тя също се състои от Сатва, Раджа и Taмa неосезаеми компоненти. Съотношението на тези неосезаеми компоненти варира в зависимост от вида на храната, вегетарианска или не вегетарианска. Сатва означава чистота и знание, докато Taма означава невежество и инерция. Всяко нещо, което има по-висока Сатва компонента подпомага нашето духовно пътуване и всичко, което е Taмa преобладаващо има тенденция да намалява или да възпрепятства нашата духовна практика.

Чрез духовно изследване ние получихме неосезаеми показания за преобладаващите компоненти в вегетарианската и невегетарианската диета.

Вегетарианскa срещу не-вегетарианска диета

Моля, обърнете внимание: Тези показания са средна величина за всяка категория храна. Рибата е включена в невегетарианска храна и има незначително по-малко Taмa компонента от бяло и червено месо. Храната в категорията, се различава незначително една от друга. Например овнешко и пилешко в невегетарианската категория се различават незначително едно от друго по отношение на тяхната Сатва, Раджа и Тама компоненти.

Причината за увеличената Taмa в месо, след като животното умре е поради степента на страдание, когато то бива убито. Също така мислите на гняв и отмъщение в животното са далеч по-силно изразени в сравнение с растение, което е с елементарен ум и интелект. Това е основната причина за увеличената Тама компонента.

Както можете да видите от таблицата по-горе вегетарианска диета ще имат по-висок дял от неосезаемата Сатва компонента. Като резултат от преобладаването на Taмaта в месото, актът на хранене невегетарианска храна е тамасик.

2.1 Чертеж чрез неосезаемо знание на месо

Чертежа чрез неосезаемо знание по-долу показва как на пръв поглед изглежда здраво парче месо, когато се гледа през шесто чувство. Чертежа чрез неосезаемо знание е изготвена от Г-жа. Йоя Вале  (Париж, Франция).

 

2.2 Чертеж чрез неосезаемо знание на един банан

Чертеж чрез неосезаемо знание по-долу показва как изглежда сатвик плод като банан, когато се гледа през шестото чувство за визия. Чертежа чрез неосезаемо знание е изготвен от Г-жа. Йоя Вале (Париж, Франция).

 

Поради високата сатвикта в плода, се принеся на Бога в ритуално поклонение.

2.3 Ефект върху месото чрез отношението на животните в селскостопанските фабрики

2.3.1 Отношението към животните преди клане

В ферми по целия свят, животните много често се третират като стоки, само за да бъдат използвани с цел печалба. В селското стопанство това поведение е довело до институционализирана жестокост към животните, масивно разрушаване на околната среда и изчерпване на ресурсите, както и рискове за здравето на животните и хората. По-долу е видео от Фермата Санктуари, което показва злоупотребата с животните.

От духовна гледна точка е грях да се малтретират и и използват животните за клане. Вижте раздел 3.3.

2.3.2 Има ли метода на клане някакво духовно въздействие върху месото?

Вегетарианскa срещу не-вегетарианска диета

Някои традиции и световни религии изискват  животното да бъде заклано по определен начин, в противен случай не се позвлоява да се яде от тази общност. Честа практика в кланиците е зашеметяване на животните с токов удар или използването на прихванатия болт пистолет. Това прави животното в безсъзнание преди тялото да бъде изтеглено на технологичната линия , където каротидната артерия и вратната вена се отрязват с нож. Това действие води до отлив на кръвта, и животното умира чрез обезкървяване .

В някои общности обаче едно от изискванията при клането на животни, е  артериалната вена да се реже без зашеметяване на животните, така че животните кървят до смърт. Само тогава е позволено да се яде месото. Това кървене до смърт може да продължи до две минути. Групите за Правата на животните протестират срещу този метод, тъй като те казват, че е жестоко и животното чувства много болка. Представителите на тези общности твърдят обратното, че няма разлика в нивото на болка. Те твърдят, че рязането на артериалната вена става внезапно и бързо кръвоизливане. След бърза загуба на кръвното налягане мозъка е мигновено лишен от кръв и няма време да започне да се чувства никаква болка. (Ref: BBC.com 2003)

Когато предприехме духовно изследване по този въпрос, ние открихме, че:

 • Когато едно животно умира, то чувства толкова болка, колкото човека, когато е убит. Обаче може да има разлика в разбирането на тази болка в зависимост от разгръщането на ума и интелекта на животното. Живота на едно животно се ограничава най-вече до храна и секс, но човек има много повече аспекти в живота, към които е свързван, и по този начин човешката болка е много по-голяма.
 • Когато заклани по начин, който е необходим за горепосочените общности, страданието на животното има значително увеличение . По скалата от 1 до 100, ако 100 единици, е болката изпитвана от животното, когато е убито бавно с режене на части от тялото, тогава,
  • 30 единици е болката , понесена от животното, когато е заклано чрез обичайният метод в кланиците.
  • 50 единици на болка се усеща от животни, заклани в съответствие с обичаите на горепосочените общности.
 • В резултат на увеличението на болката, неосезаемия Тама компонент в месото върви нагоре. Това се дължи отчасти на тове че в животното са се увеличили мисли на гняв към хората, умъртвявайки го по начин, който се изисква от тези общности.

Парадоксът е, че докато тези общности използват този метод за клане на животни който е допустим според техните вярвания , духовната нечистота на месото върви нагоре и те поемат по-високо Taмa преобладаващо месо. Следните фини показания , получени чрез духовно изследване показват същото.

Промяна в неoсезаемите компоненти на месото, в зависимост от метода на клане

С зашеметяване на животното и след това рязане на вената С разяне на вената и оставяне на животното да искърви до смърт преди да бъде изпратено на линия  за обработка 
Сатва 8% 5%
Раджа 17% 17%
Тама 75% 78%
Сума 100% 100%

От горните показания можем да видим увеличение на Тама компонента с едновременно намаляване на Сатва компонента.

2.4 Не изпитват ли растенията също болка, когато се убиват?

Да, растенията също изпитват болка, когато са убити или когато части от тях са отрязани. Разбирането на болка обаче е по-малко, отколкото за животните. Това е така, защото ума и интелекта на растението е елементарен в сравнение с това на животните. Въпреки това, ако плодове или зеленчуци се берат, когато са напълно узрели или  паднали от дърво, тогава е относително без болка за растението.

2.5 Начин на готвене на месо

При печене на месо, обикновено има три общи начини за готвене, т.е. слабо, средно или добре направено. Слабо е близо до сурово месо. То е с червеникав център и се приготвя от външната страна. На другия край е месо, което е “добре направено”,  овъглено отвън, старателно кафяво и мекичко отвътре.

Хората, които обичат техните стекове да бъдат слабо приготвени е по-вероятно да бъдат използвани или обсебени от духове (демони, дяволи, негативни енергии и др.) Това е така, защото месо, което е сурово е на предпочитание от демоничния вид на негативните енергии. Стековете които са добре направени са с по-малко неосезаем Тама компонента в тях в сравнение с пържолите, които се готвят  “слабо” до “средно”.

2.6 Колко време трае ефектът от повишената Тама компонента?

Когато Тама преобладаваща храна се консумира редовно, тялото е обременено с излишък от Тама компонент. Покачване на Тама компонента в човек има много негативни странични ефекти. Този Тама компонент може да се разпадне само ако се извършва духовна практика, която е в съответствие с шестте основни принципи на духовната практика. Въпреки това, тъй като повечето хора не вършат духовна практика, този Тама компонент се натрупва в тялото на човека, ума и интелекта.

Вегетарианскa срещу не-вегетарианска диета

Ако човек с просечно духовно ниво е трябвало да се откаже от яденето месо и да стане вегетарианец, ще му  отнеме около 30 години, за преодоляване на последиците от по-високата неосезаема Тама компонента, поради консумация на Taмa преобладаващата невегетарианска диета.

Дори ако един човек извършва духовна практика, която е в съответствие с шестте основните принципи на духовна практика, ще му отнеме средно 5 години, с цел  преодолеяване на лошите ефекти, създадени чрез консумиране на Тама преобладаваща диета. Това важи, ако той се откаже от не вегетарианската диета веднага и извършва духовна практика (по шестте основни принципи) по 4-5 часа на ден. Ако той  постепенно се отказва от невегетарианската диета, ще му отнеме 10 години, за преодоляване на лошото действие от консумацията на по-високо Taмa преобладаващата невегетарианска диета.

2.7 Не са ли кучешките зъби при хората за консумация на месо?

Вегетарианскa срещу не-вегетарианска диета

Функцията на кучешките зъби за човешките същества е да откъсват храна. Привържениците на невегетарианска диета твърдят, че Бог ни е дал кучешки зъби за невегетарианска диета. Това не е аргумент. Това е все едно да кажем, че просто защото имаме нокти трябва да надраскаме другите така, както правят животните. Само защото хората имат кучешки зъби не означава, че те трябва да ядат невегетарианска диета.

От духовна гледна точка, целта на раждането на човека е да се постигне реализация на Бог. Основната разлика между човека и животните е, че само човешките същества са развили умове и интелект, които могат да бъдат насочени към сатвик дейности и  да се придвижват към осъзнаване на Бог. Поради това, духовно се препоръчва, хората да не копират това, което месоядните животни правят и ядат.

2.8 Духовна гледна точка на яденето чесън и лук

Вегетарианскa срещу не-вегетарианска диетаНякои общности се въздържат от лук и чесън. Каква е духовната гледна точка по този въпрос? Лукът и чесънът имат по-висок дял от фината Раджа компонента. Именно поради тази причина, според науката Аюрведа, диета с чесън и лук се препоръчва за подобряване на апетита на човека. Увеличеният Раджа компонент от яденето на лук и чесън в умереност много бързо се преодолява от увеличението на Сатва компонента в лице което върши средно (4-5 часа) до интензивна духовна практика (10-12 часа).

2.9 Духовна гледна точка на мляко, извара и сирене

 • Консумирането на Краве мляко, помага за увеличаване на Сатва компонентa в дадено лице. От всички видове мляко, млякото от крава е най-сатвик.
 • Извара и мътеница, са по-малко сатвик от млякото.
 • Когато други производи се получават от мляко (особено през процеса на разваляне на млякото, като в процесa на изграждане на изварата) започва намаляване на Сатва компонента и увеличаване на неосезаемия Тама компонент.

3. Влияние на храната върху човека

3.1 На физическо ниво

С ядене на невегетарианска диета, тъй като е налице увеличение на Тама компонента, има по-голяма вероятност от развитие на различни заболявания.

3.2 На психологическо ниво

Увеличението на Тама компонента от невегетарианската диета води до увеличаване на мисли, свързани с различни желания и други тамасик мисли като сексуални мисли, алчност, гняв, и т.н.

3.3 На духовно ниво

 • По-голяма част от Сатва компонента във вегетарианската диета е благоприятен за духовна практика.

  Вегетарианскa срещу не-вегетарианска диета

  Пример: Матей е на 30% духовно ниво. Той започва да върши 4-5 часа духовна практика всеки ден по 6те основните принципи. Ако всички фактори са равни и  избере да бъде вегетарианец, той ще достигне 40% духовно ниво, 20 години по-бързо, като вегетарианец, отколкото ако бъде не-вегетарианец.

  За реализация на Бога, ние трябва да надминем 3те неосезаеми компоненти. Затова чрез духовна практика трябва да отидем отвъд нашето “харесвам” и какво “не харесвам” , тъй като те са съставени от трите неосезаеми компоненти. Това се случва с практика над 90% духовно ниво. Над това ниво, когато човек консумира нещо не променя съотношението на трите  неосезаеми компоненти.

 • С имането на по-висока Taмa преобладаваща невегетарианска диета, един човек е по-податлив на атаки от духове ( демони , дяволи , негативни енергии и др.) При равни други условия, човек, който яде месо е с 20% по-вероятно да бъдат обсебен от духове, отколкото вегетарианец. Причината е, че месото е хранителна група, която е харесвана от демоничните сили. Търсачи, които, чрез тяхната духовна практика, служат за разпространение на Духовността в обществото, са още по- склонни да бъдат засегнати, когато консумират невегетарианска храна. Това е така, защото духовете от по-високо ниво се възползват от увеличението на неосезаемата Тама компонента да им създават неприятности.
 • Дали правим грях, когато ядем невегетарианска храна? Отговорът е да, ние правим грях, когато убиваме нещо било то животно или растение. Също така, ние неволно се присъединяваме към греха на всяко малтретиране на животни в ферми и кланици чрез ядене на месото им. Хората, които ядат месо стават съучастници в този грях, макар и не толкова, колкото лицето, което лошо се отнася с тях и ги убива. Хората, които работят в производствените фабрики поемат 70% от греха, докато хората, които ядат месото поемат 30% от греха. В много случаи хората, които работят в кланиците са обсебенни от духове , и това е една от причините за грубото им отношението към животните. Работниците са обсебени от духове, защото техните работни места са в съответствие с предпочитанията на духовете ( демони , дяволи , негативни енергии и др.)
 • Когато човек израства до 60% духовно ниво, дали диетата му е невегетарианска или вегетарианска прави по-малко разлика. Това е така, защото, от духовна гледна точка на растежа, стойността на способността да песнопее с духовна емоция далеч надхвърля това, каква му е диетата. Според Духовната наука, когато сравняваме двата фактора на относителната скала, за човек на 60% духовно ниво:
  • Неосезаемия Сатва компонент в лицето което яде вегетарианска храна се увеличава с 0.0001%.
  • Въпреки това, ако човек песнопее с духовна емоция, тогава неосезаемия Сатва компонент се увеличава с 5%.

Важно е да се отбележи, обаче, че ако един търсaч над 60% продължава да яде не-вегетарианска храна, то може да повлияе неблагоприятно на неговото духовно израстване, тей като неговата или нейната духовна практика се използва за унищожаване на направения грех. Като цяло, с духовното израстване човек става по-сатвик. В резултат на това те са по-чувствителни и против не-вегетарианска храна, която е Тама преобладаваща. Поради това, хората на по-високи духовни нива са предимно вегетарианци, тъй като те чувстват дистрес, когато се хранят с не-вегетарианска храна.

4. Някои за и против по отношение на невегетарианската диета

 • Ако не сте в състояние да се откажате от месото, се препоръчва поне в следните периоди да се въздържате от него. Различните периоди са изгрев, залез, по време на слънчево затъмнение, през нощта, два дни преди и след и по време на пълнолуние и новолуние. През всички тези периоди духовете са по-активни и се възползват от повишената Раджа-Taмa в околната среда. (Включили сме изгрева, въпреки че той се счита за сатвик период, тъй като все още има някакво влияние на тъмнината, която е Taмa преобладаваща.)
 • Ако някой е сериозен за духовната му практика, се препоръчва  изключително вегетарианска диета.