Пълнолуние и новолуние - влияние върху човека

1. Въведение

През годините са изготвени много научни доклади за ефекта на Луната върху човешкото поведение – както потвърждаващи, така и отхвърлящи. Те анализираха повишена умствена активност, повече посещения в спешните или психиатричните отделения, както и хора, оплакващи се от високи нива на физическо и умствено изтощаване.

Фондацията за изследване на духовната наука (SSRF) изследва влиянието, което Луната оказва на човешкото поведение, използвайки духовна методология за изследване. Според проучването, което извършихме с цел установяване влиянието на Луната върху човешкото поведение, краткият отговор беше: да – има влияние. Следват различните аспекти на влиянието, което Луната оказва върху живота ни.

2. Голямото едва доловимо (неосезаемо) влияние на Луната

Всички обекти, включително звезди, планети и сателитни тела, заедно с техните материални (уловими) характеристики, излъчват едва доловими (неосезаеми) честоти. Тези физически характеристики и едва доловими честоти оказват влияние върху нас в различна степен на физическо и неосезаемо ниво.

Честотите, излъчвани от Луната, оказват влияние върху честотите на умственото тяло, т.е. на ума на човешките същества. Под „ум“ имаме предвид нашите чувства, емоции и желания. Умът се състои от съзнателния и подсъзнателния ум. В рамките на подсъзнателния ум ние имаме много възприятия, които са запечатани и решават в основни линии природата и личността ни. Все пак, ние не сме наясно с мислите или възприятията на нашия подсъзнателен ум. Тези възприятия се събират по време на много животи.

Те са катализатор за всички наши мисли и действия, които ще предприемем. Както възприятията, така и мислите ни, имат своите едва доловими честоти.

Вижте статията ‘Как възприятията в нашия ум ни карат да се държим’.

 

Пълнолуние и новолуние - впечатления в ума

Честотите на Луната са малко по-слабо осезаеми (неуловими) от неосезаемите честоти на нашите мисли, но са по-осезаеми от честотите на впечатленията в нашия ум. Честотите на Луната имат капацитета да накарат честотите на мислите ни от впечатленията в подсъзнателния ни ум да излезнат на повърхността на съзнателния ум. Веднъж появили се в съзнателния ум, ние ставаме наясно със съществуването им. Следователно, човек ще бъде повлиян в зависимост от доминиращите впечатления в ума си. Обяснили сме това по-подробно в следващата част.

По подобен начин, Луната оказва влияние и върху умовете на животните. Все пак, обаче, тъй като подсъзнателният ум на животните е съставен от впечатления, свързани само с основни желания като глад, секс, спане и др., засилените мисли са свързани само с тези основни инстинкти.

3. Влияние на светлината или фазите на Луната

На новолуние, неосветената, т.е. тъмната част от Луната е насочена към Земята. Тъмнината излъчва честоти, преобладаващи с Раджа-Тама. Следователно, в сравнение с тогава, когато осветената й част е насочена към Земята, честотите, които биват излъчвани са по-слабо уловими и преобладаващо Раджа-Тама.

Вижте статията относно Сатва, Раджа и Тама – трите основни неосезаеми елемента.

Съответно, в ден на пълнолуние има намаляване на Раджа-Тама, поради увеличеното осветяване. Все пак, тъй като по време на пълнолуние лунните честоти са по-активни, се наблюдава повишена активност на ума, както беше обяснено по-горе в т.2. В зависимост от видовете активирани впечатления на подсъзнателния ум, повишената активност може да бъде от усилени произволни мисли до усилена дейност на ума, състояща се от определени мисли.

Например, човек, който е писател и се концентрира върху дадена книга, която пише, е по-вероятно да има усилени мисли, свързани с книгата и креативността в стила на писане. Тези видове мисли ще произлезнат от центъра на талантите. Следователно, той може да установи, че пише страхотно в деня на пълнолуние.

Все пак, за повечето хора мислите са произволни. Ако има наличие на преобладаващи личностни дефекти като гняв, злоба и т.н., тогава последните също могат да излезнат на повърхността и да вземат превес през тези дни. Например, алкохолик ще има повече мисли за нуждата да пие алкохол на този ден.

Възможно е също да се събудят мисли за Духовността, които стоят инертни в подсъзнателния ум на един духовен човек, ако той се възползва от усилената си умствена активност и увеличи духовната си практика в ден на пълнолуние.

4. Влияние на гравитационното привличане на Луната

Когато Луната е пълна или нова, нейното гравитационното привличане и това на слънцето се комбинират. Луната оказва придърпващ натиск и по време на други дни, но не толкова силен, както по време на пълнолуние и новолуние.

Нека си представим, че поемаме дълбоко въздух – въздухът, който преминава през нашата уста е три пъти повече от нормалното количество въздух. Сега, нека да преведем тази аналогия върху Луната и дърпането, което тя оказва върху Земята. По време на пълнолуние и новолуние, цялата Луна дърпа Земята към себе си и ефектът е такъв, сякаш Луната си поема дълбоко въздух. Откриваме, че описващата кръг атмосфера с размер три пъти като този на Луната е привлечена от Земята.

Пълнолуние и новолуние - влияние на гравитационо привличане на луната

По време на пълнолуние и новолуние Абсолютните космически принципи (Панчататва) на Земята като Абсолютната Земя (Прутви), абсолютната Вода (Апа) и Абсолютния Въздух (Ваю) биват придърпани към Луната. Това създава своеобразен неосезаем колан с много високо налягане.

В този процес на физическо ниво когато водата вместо към себе си, е привлечена към Луната, газообразните елементи във водата (процес на водно изпаряване) отиват над нея и навлизат в неосезаемия колан с високо налягане. Тъй като отрицателните енергии са предимно в газообразно състояние, те биват придърпани към него. Тук те се групират заедно и добиват сила едни от други. Следователно, през тези дни те атакуват човечеството в по-голяма степен. По начин нападенията на духове върху хора, както на физическо, така и на умствено ниво могат да бъдат до три пъти повече.

По време на новолуние и пълнолуние в убежищата (храмовете) на SSRF по света се наблюдава увеличаване на нападенията на отрицателни сили и неосезаемо отрицателно напрежение. Започва два дни преди пълнолуние или новолуние и свършва два дни след това.

5. Последици от увеличеното влияние на Луната по време на пълнолуние и новолуние

На новолуние, Раджа-Тама духовете (демони, дяволи, отрицателни енергии), хора, занимаващи се с окултни ритуали и основно раджасик и тамасик хора силно се повлияват и получават черна енергия от Раджа-Тама заниманията си. Тъй като е ден, благоприятен за отрицателните енергии, се смята за неблагоприятно да се извършват каквито и да е било положителни дейности. Тъй като Раджа-Тамата от Луната оказва влияние върху ума, случаите на Раджа-Тама тенденции като бягане надалеч, самоубийство или обладаване от духове са най-много на новолуние. Нощта на новолунието е златна възможност за духовете да оказват лошо влияние върху човека, тъй като обикновено естествено наличното прочистване, идващо от Принципа на Абсолютния Космически Огън (Тежтатва) чрез слънцето го няма.

В нощта на пълнолунието, тъй като осветената част на Луната е с лице към Земята, в сравнение с други нощи, бива излъчвана минимална неосезаема основна Раджа-Тама. Следователно, по време на тази нощ минимално количество Раджа-Тама енергия е на разположение за духовете, хора, в които преобладава Раджа-Тамата или хора, практикуващи окултни ритуали. Все пак, духове (демони, дяволи, отрицателни енергии и т.н.) се възползват от влиянието на гравитационното привличане по време на деня на пълнолунието и причиняват засилен дискомфорт.

Духовните проучвания разкриват и някои по-фини разлики между ефекта от новолуние и пълнолуние върху човека. Като цяло, отрицателният ефект на Луната върху човека е повече по време на новолуние, отколкото на пълнолуние. Различният ефект на пълнолунието се изявява повече във физическото или материалното тяло (щуладеха), докато този на новолунието е повече върху ума. Ефектът на пълнолунието е по-видим, докато този от новолунието е по-неосезаем. Тъй като ефектът от новолунието не е толкова видим за човека, това е дори по-опасно. Това се случва, тъй като той не е наясно със страданието и съответно не взима мерки, за да го предотврати.

Влиянието, което оказва новолунието между новолуние и пълнолуние, е по-малко забележимо за нас. Все пак, отрицателният ефект е по-скоро по време на новолуние. Причината за това е, че по време на новолуние ефектът върху човека е на по-неосезаемо ниво, в сравнение с пълнолуние, когато човек е наясно с увеличената мисловна дейност.

Търсачите, които извършват духовна практика според шестте основни принципа на духовната практика по своята същност са предимно сатвик. Като резултат, те са по-чувствителни в промените в Раджа-Тама в околната среда, сравнено със средностатистическия човек, който сам по себе си бива преобладаван от Раджа-Тама. Обратно, търсещите Бог са по-добре подготвени да получат достъп до защита от Бог от негативната енергия. Вижте статията „До каква степен духовното ниво предоставя защитен щит срещу духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.)?

6. Защо последните проучвания не могат да намерят доказателства за влиянието на Луната върху човешкото поведение?

Някои проучвания, извършени преди време, вече са документирали влиянието на Луната върху човешкото поведение. Но скорошни проучвания не правят връзката с това влияние. Причината за това е, че през последното десетилетие има безпрецедентно увеличение на цялата Раджа-Тама по света. Този връх в Раджа-Тамата се организира от духове (демони, дяволи, отрицателни енергии и т.н.)

Виж статията Битка между доброто и злото.

Това цялостно увеличаване на Раджа-Тама компонента има всеобхватно влияние върху целия свят. Проблемите включват както повече мисловни проблеми на индивидуално ниво и увеличени кавги в семействата, така и тероризъм и природни бедствия. Като резултат от цялостното увеличение на променливото поведение през месеца, допълнителният ефект от новолунието и пълнолунието, който все още съществува, преобладаващо продължава да стои незабелязан в статистическите проучвания.

7. Какво можем да направим, за да се предпазим от каквито и да е вредни влияния?

Тъй като вредното влияние на новолунието и пълнолунието е с духовна причина, само духовни лечебни средства или духовна практика могат да помогнат в оказване на защита.

На светско ниво е най-добре да се избягва взимането на важни решения или да се купува или продава по време на тези дни, тъй като духовете оказват влияние върху нас чрез тези действия. Увеличете количеството и качеството на духовната практика два дни преди и след пълнолуние и новолуние. Ползотворно влияние оказва и песнопението с Името на Бог според религията, както и песнопеенето за духовната защита на Шри Гурудев Дата.

По време на намаляващата фаза на Луната, т.е. периода между пълнолуние и новолуние, тъй като размерът на луната прогресивно намалява, неуловимите и основни Раджа-Тама честоти, излъчвани от нея, прогресивно нарастват. Това е защото по-тъмната страна на Луната прогресивно нараства. Следователно, за да се предпази човек от различното влияние на увеличената Раджа-Тама, е важно да увеличи духовната си практика през този период.

По време на намаляващата фаза на Луната, трябва поне да се опитваме да стабилизираме увеличените усилия, които влагаме в предходните две седмици. Това е, за да можем отново да подновим нашите усилия за увеличена духовна практика в следващата намаляваща фаза на Луната.