Liệu tài khoản cho đi-và-nhận lại (nhân quả nghiệp báo) với tổ tiên đã khuất có được trừ khử nếu chúng ta niệm theo câu niệm bảo vệ Shri Gurudev Datta không?

Đúng vậy, niệm theo Danh hiệu của Ngài Datta sẽ trừ khử tài khoản cho đi-và-nhận lại của chúng ta với vong linh tổ tiên từ nhiều đời nhiều kiếp. Cơ chế hoạt động của nó là thành phần vi tế căn bản Sattva được tạo ra thông qua việc niệm và truyền lại cho ông bà tổ tiên quá cố. Điều này hoạt động như một cơ chế trả nợ và giúp vô hiệu hóa mối quan hệ nhân quả cho đi và nhận lại giữa người bị ảnh hưởng và tổ tiên của họ. Với thành phần Sattva cơ bản vi tế ngày càng tăng, mong muốn của tổ tiên liên quan đến tài khoản cho và nhận giữa họ với con cháu khi niệm sẽ giảm đi. Tuy nhiên, các khao khát mong muốn của họ nhìn chung không thay đổi đáng kể. Đồng thời, vong linh của cửu huyền thất tổ cũng có được nguồn lực thúc đẩy tâm linh cần thiết để bước tiếp hành trình của họ đến các tiểu vùng vi tế tích cực hơn. Số lượng và chất lượng thời niệm theo danh hiệu của Ngài cũng quyết định mức độ chúng ta có thể giúp ích cho hành trình tiếp theo của họ.


Lưu ý: Để tải về đoạn audio này, xin hãy nhấn vào
phần hình trên và nhấn “lưu về/ lưu về ở dạng”