Cấp bậc quyền lực trong vũ trụ

Có 6 dạng của quyền lực trong vũ trụ. Năng lực của quyền hạn tăng lên khi các thực thể càng vi tế hơn. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các quyền năng trong vũ trụ này.

1. Vật chất : Đây là cấp thấp nhất trong hệ thống quyền lực của vũ trụ vì nó là thô nhất. Nó bao gồm quyền lực từ các thứ như :

  1. Thuốc chữa bệnh – ví dụ như thuốc kháng sinh để diệt khuẩn
  2. Một thứ vũ khí vật chất để giết hại
  3. Quyền lực tài chính
  4. Quyền lực chính trị

Đó là sức mạnh vật chất mà người bình thường có trong tay.

Hạn chế của sức mạnh này là nó chỉ có thể hoạt động ở cấp độ thô/vật lý. Ví dụ, nếu người ta không thể nhìn thấy kẻ thù hoặc mục tiêu thì vũ khí vật lý sẽ không thể tìm thấy mục tiêu của nó.

2. Vật chất kết hợp với thần chú : Khi chúng ta kết hợp sức mạnh vi tế với sức mạnh vật chất thì kết quả sẽ hiệu nghiệm hơn rất nhiều. Vào thời cổ đại, khi mũi tên được bắn ra từ một cây cung, một câu thần chú (mantra) cũng được thốt ra. Nhờ câu thần chú, tên của kẻ thù sẽ được ghi lại và mũi tên sẽ tìm thấy mục tiêu ngay cả khi mục tiêu là một hồn ma ẩn náu trong các cõi vi tế của Địa ngục (Pātāl). Điều này là do năng lượng vi tế đi kèm với mũi tên. Đây là nguyên lý tương tự được áp dụng cho việc bào chế thuốc Āyurvēdic (ngành học về thuốc nhân gian từ văn hóa cổ đại của Ấn Độ; tương tự như thuốc Nam của văn hóa Việt) được chuẩn bị trong khi niệm thần chú. Tương tự như vậy, khi tách các hồn ma quỷ ra khỏi xác thân của một người, các vật phẩm như gam đen, vôi, kim tiêm v.v. được sử dụng cùng với các câu thần chú đi kèm. Tuy nhiên, đôi khi, mặc dù có cả thần chú vật chất và thần chú vi tế, người ta vẫn không đạt được thành công hoàn toàn. Vào những lúc như vậy, nên sử dụng một phương tiện vi tế hơn như sẽ được cung cấp dưới đây.

3. Chỉ thông qua thần chú (mantra) : Bằng cách sử dụng những câu thần chú nhiều uy lực hơn, kẻ thù có thể bị đánh bại chỉ bằng những câu thần chú. Thần chú cũng được sử dụng để đạt được các mục tiêu trần tục khác như hôn nhân, tài lộc, v.v.

4. Cảm ứng đạo giao : Ở mức độ cao hơn nữa, chúng ta có sự liên thông. Điều này có nghĩa là nếu như một người ở đẳng cấp tâm linh cao (trên mức trình độ tâm linh 70%) chạm vào thứ gì đó, vật phẩm đó sẽ có thể có sức mạnh tiêu diệt ma quỷ (ma, quỷ, thế lực tà ma, v.v.). Tuy nhiên, liên hệ trong bối cảnh này không chỉ giới hạn ở việc chạm vào. Một người sẽ nhận được lợi lạc khi tiếp cận với một vị ở đẳng cấp tâm linh cao theo các tình huống sau đây. Đó là khi một người được một vị Thánh:

  • Nhớ nghĩ đến bạn.
  • Kiểm tra những việc mà bạn đã làm.
  • Được thông báo về hoàn cảnh của bạn hoặc những vấn đề mà bạn đang gặp trắc trở.
  • Nói chuyện điện thoại với bạn.

5. Quyết định : Sau khi đạt đến Thánh quả ở trình độ tâm linh 70%, tâm thức đã tan rã và lý trí đang trên đường tan biến và có năng lực truy cập vào Trí Tuệ Vô Thượng của Vũ Trụ. Khi một vị Thánh thăng tiến tâm linh vượt qua ngưỡng cửa của trình độ tâm linh 80% (hay Thánh quả A-la-hán), tâm thức của họ sẽ trở nên vô niệm (ở vào trạng thái rỗng lặng không tâm). Tại thời điểm này, chỉ một tác ý như ‘nó có thể xảy ra’ trong tâm thức của một vị Thánh ở đẳng cấp tâm linh này cũng đủ để sự kiện đó xảy ra. Không cần thêm bất cứ thứ gì. Quyết định này chỉ được sử dụng khế ứng với ý của Ngài (Phật, Chúa, Shri Krushna, Thượng Đế v.v.). Tham khảo bài viết về cơ chế hoạt động của quyết định.

6. Hiện diện : Ở cấp độ cao nhất, một vị khi đã thăng tiến (trên mức trình độ tâm linh 90%) thậm chí không cần đưa ra quyết định. Chỉ cần sự hiện diện, gần gũi hoặc đồng hành của vị này cũng đủ để một sự kiện xảy ra, chẳng hạn như sự thăng tiến tâm linh của một đệ tử hoặc việc trừ khử các tà ma (ma, quỷ, thế lực tà ma, v.v.). Điều này có thể hiểu được bằng ví dụ mặt trời đánh thức vạn vật và làm trăm hoa đua nở v.v. khi nó mọc. Tất cả diễn ra chỉ với sự tồn tại của nó. Mặt trời không yêu cầu ai phải thức dậy hay muôn hoa phải nở. Các vị Thánh chúng ở đẳng cấp tâm linh trên 90% (đây cũng tương đồng với cảnh giới của các vị Đại Bồ Tát trong Phật giáo) thực hiện sứ mệnh của các Ngài theo cách này.