Cơ chế hoạt động của quyết định như quyền năng trong vũ trụ

Cơ chế hoạt động của quyết định sẽ được minh họa từ ví dụ sau.

Cơ chế hoạt động của quyết định như quyền năng trong vũ trụ

Giả sử chúng ta coi năng lượng của tâm là 100 đơn vị. Tâm trí chúng ta tràn ngập với nhiều ý niệm suốt cả ngày. Những ý niệm trải rộng trên nhiều khía cạnh của cuộc sống chúng ta. Ví dụ: chúng ta có thể có những suy nghĩ về một sự kiện nào đó ở văn phòng hoặc gia đình hoặc về những gì chúng ta dự định làm vào cuối tuần, tức là những suy nghĩ như, tôi phải đến văn phòng, tôi phải làm công việc này hoặc tôi phải gặp mặt người này. Một lượng năng lượng nhất định của 100 đơn vị được sử dụng trong mọi suy nghĩ và việc thực hiện nó. Những ý niệm diễn ra trong một ngày rất nhiều và do đó cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Khi một người bắt đầu tu tập, ấn tượng của nó được khắc ghi vào trong tàng thức. Xin đọc thêm các bài viết sau giải thích chi tiết về việc này :

  • Hình thành Trung Tâm của sự Thành Tâm
  • Niệm Danh Hiệu hoạt động thông qua Phương Pháp Phản Hồi.

Khi tu tập thăng tiến, ấn tượng này càng được củng cố và bằng phương pháp phản hồi, những suy nghĩ không cần thiết và không tự chủ sẽ tự động được loại bỏ. Điều này tăng cường hơn nữa việc tu tập và sau đó người này bắt đầu có được những trải nghiệm tâm linh về việc Thế Tôn luôn dõi theo và chăm sóc cả cuộc đời mình. Do đó, cả sự lo lắng và ‘tôi đang làm’ về các sự kiện trong cuộc đời của một người đều bắt đầu giảm đi một cách tương ứng. Việc có ít vọng niệm ‘tôi làm’ hơn trong cuộc sống nghĩa là chúng ta nhận ra rằng Ngài (Phật, Chúa, Shri Krushna, Thượng Đế v.v.) đang hoàn thành mọi việc hoặc chăm sóc mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta tăng cường phụng sự và hy sinh cho Ngài.

Kết quả là, ở trình độ tâm linh cao hơn, tức là trên 70%, một người sẽ chuyển sang trạng thái vô niệm (không còn vọng tưởng). Trong trạng thái vô niệm này, nếu một người chỉ cần tác ý rằng ‘sự kiện này có thể xảy ra không’ thì toàn bộ 100 đơn vị năng lượng sẽ thúc đẩy ý nghĩ hoặc quyết định đó và do đó nó sẽ biến thành hiện thực. Nếu ý nghĩ đó là về Chân Lý Tuyệt Đối thì việc tu tập của một người sẽ không bị lãng phí trong đó. Chính Ngài hoàn thành sứ mệnh đó vì nó là sứ mệnh của Ngài, tức là truyền bá Chánh Pháp (Chân Lý Vô Thượng).