Duhovna korist voćnog soka

Preporuka našim čitaocima: Da biste bolje razumeli ovaj članak, molimo vas da se bolje upoznate sa temom “Šta znači crtež zasnovan na duhovnom znanju?”

U ovome članku opisujemo pomoću crteža zasnovanog na znanju suptilne dimenzije, suptilne vibracije koje voćni sok privlači i emituje. Nacrtala ga je gđa Joja Vale, tragalac sa razvijenim šestim čulom vidovitosti. Proverio ga je i potvrdio njegovu autentičnost Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle. Posle provere razvijenim šestim čulom, utvrđeno je ovaj crtež tačan 80%.

Subtle picture on the spiritual effect of fruit juice

 

Koristimo različite boje da bismo označili različite elemente na slici onako kako se one poklapaju sa bojama duhovne vibracije. Na primer, duhovna vibracija Božanske svesnosti (Čaitanije) je kroz razvijeno šesto čulo viđena kao žuta. Zbog toga smo koristili žutu boju da označimo sve što se odnosi na Božansku svesnost.

  • Voćni sok je rađa-satva  preovladavajući te zbog toga čuva zdravlje.

  • Duhovno gledano, voćni sok se preporučuje, jer privlači i prenosi pozitivnu duhovnu energiju.

  • On snabdeva vitalnom energijom (Pran-šakti) te ojačava i ispunjava telo poletom i umanjuje letargiju.

  • Manja je mogućnost da budemo napadnuti od negativnih energija kada pijemo voćne sokove.

  • Sok od sveže ceđenog voća je najbolji, jer ima veću količinu satvikte. Međutim čak i voćni sok u flaši, ili tetrapaku je preporučiv, jer je i on tek neznatno manje satvik od soka sveže ceđenog voća.