Važnost i dobrobiti služenja Bogu (Satseve)

1. Uvod

Služenje Bogu je služenje Istini. To je treći od osam koraka duhovne prakse na Putu blagodati Gurua ka spoznaji Boga (Gurukrupajoga). Važno je da služenje Bogu obavljamo kao satsevu (služenje Istini), a ne kao bilo koju drugu aktivnost, kako bismo ostvarili maksimum duhovne dobrobiti. Služenje Bogu mehanički, samo da bi bilo odrađeno ili samo zato što smo rekli da ćemo nešto uraditi, neće doneti željene duhovne dobrobiti. Trebalo bi da stalno budemo svesni da je satseva služenje Bogu i da sve aktivnosti obavljamo kao svoju duhovnu praksu. Bogu treba da služimo svim srcem i da to činimo što je savršenije moguće. Ukratko, produhovljavanje svake aktivnosti u cilju sticanja Božje milosti je poznato kao satseva.

2. Zašto je služenje Bogu (satseva) važnije u poređenju sa pojanjem i pohađanjem satsanga

U duhovnoj praksi pojanje ima 5% značaja, satsang ima 30% značaja, dok satseva ima 100% značaja. Zašto je služenje Bogu toliko važno? To je zbog toga što tokom služenja Bogu tragalac ima priliku da praktikuje svih osam koraka duhovne prakse. Na primer, tokom satseve možemo da se molimo i da pojemo. Dok služimo Bogu nalazimo se u društvu Istine (satsang), a obzirom da radimo aktivnosti za Boga, žrtvujemo naše vreme, novac, um, intelekt ili telo, u zavisnosti od toga koju satsevu radimo. Služenje Bogu nam takođe daje priliku da povećamo našu duhovnu emociju.

Kada radimo zajedničku satsevu (sa drugim tragaocima), to nam daje priliku da postanemo svesni mana naše ličnosti i ispoljavanja ega, pa možemo preduzeti korake da ih otklonimo. satseva pomaže i u razvijanju bliskosti sa drugim tragaocima i tako nas proširuje kao ličnosti.

Takođe, kada u svetovnom životu radimo neki posao, očekujemo nešto za uzvrat. Kada radimo satsevu, ako je radimo bez očekivanja, dobijamo za uzvrat nešto prelepo, a to je Blaženstvo.

3. Razlika između posla i služenja Bogu

Postoji velika razlika između obavljanja svakodnevnih svetovnih dužnosti i satseve. Ako obavljamo posao ili bilo koji drugi rad, očekujemo neku zagarantovanu korist kada posao završimo. Na primer, većina ljudi ne bi išla na posao ako na kraju meseca ne bi dobili platu.

Obično postoji ego da ,, ja radim posao, želim da mi se prizna moj trud”, dok je u satsevi suprotno. Satseva se radi bez ikakvog osećaja da ,,ja radim” jer je razvijen osećaj da jedino Bog radi satsevu kroz nas, dok mi služimo samo kao medijumi. Kako duhovno napredujemo ovo razumevanje postaje sve dublje i naša duhovna emocija ili posvećenje Bogu se povećava.

Kada osoba počne da doprinosi Božjoj misiji uspostavlja se bliska veza sa Bogom i počinje stalan dotok pozitivne energije tako da, čak i kada radimo satsevu posle napornog dana na poslu, ne osećamo nikakav umor.

4. Dobrobiti Satseve

1. Dobijanje Božanske svesnosti (Čaitanije): Služenje Bogu podrazumeva da smo u sat-u (Apsolutnoj Istini) tokom satseve. Obzirom da radimo Božji posao On nas nagrađuje svojom Božanskom svesnošću. Ta Božanska svesnost smanjuje rađa-tamu i povećeva satviktu koja je cilj svakoga ko teži Duhovnosti.

2. Razvijanje Božanskih kvaliteta: Pomaže u razvijanju Božanskih kvaliteta kao što su tačnost, planiranje, stav služenja, itd.

3. Želja drugoga na prvom mestu: Učimo kako da prevaziđemo reakcije na razlike u karakterima i da stavimo želju drugoga ispred svoje. Svi tragaoci uključeni u satsevu daju predloge koji se jednako razmatraju što nam daje priliku da razumemo i prihvatimo tuđe mišljenje. Ovo nadalje pomaže u smanjivanju ega.

4. Rešenja za prepreke: Učimo iz prepreka sa kojima su se suočili drugi tragaoci i iz svega što su preduzeli da se te prepreke prevaziđu.

5. Smanjuje se ego: Kada tragalac shvati da se služenje veoma lepo odvija posle molitve i odricanja od osećaja da ,,ja radim“, to pomaže u smanjenju ega.

6. Razvija se zajedništvo: Dobijamo priliku da pomognemo drugim tragaocima u duhovnoj praksi. Kada pomažemo drugima to nam pomaže da prebacimo pažnju sebe na druge. Razvija se bliskost sa drugim tragaocima, proširujemo se kao ličnosti i smanjuje se ego.

7. Učenje iz tuđih grešaka: Pomaže da smanjimo broj grešaka koje pravimo tako što učimo iz grešaka drugih.

8. Inspiriše nas: Kada posmatramo koliko se drugi tragaoci trude u služenju Bogu, uprkos preprekama koje imaju, dobijamo inspiraciju da povećamo svoju duhovnu praksu.

9. Dovodi do brzog duhovnog rasta: Daje nam priliku da razvijemo osećaj jedinstva sa misijom širenja Duhovnosti i dovodi do brzog duhovnog rasta.

5. Koja je najbolja satseva?

Postoje razni načini da se stigne do Boga. Najbolja satseva je širenje Duhovnosti.

Neki jednostavni načini na koje možete to raditi:

  • Pošaljite e-mailom prijateljima ili članovima porodice SSRF članke ili linkove vezane za Duhovnost
  • Pomozite da se postavi prostor za radionice, satsange i da se posle počisti
  • Koristite veštine na kompjuteru za satsevu vezanu za vebsajt
  • Delite sa drugima šta ste naučili i iskusili obavljajući duhovnu praksu prema savetima SSRF-a
  • Ako znate još neki jezik možete da volontirate i  da prevodite članke sa SSRF sajta
  • Ako koristite društvene mreže možete preko njih širiti svest o Božanskom Znanju koje se nalazi u SSRF člancima.
  • Podelite sa ljudima kako i oni mogu iskusiti Blaženstvo redovnim obavljanjem adekvatne duhovne prakse prema šest osnovnih principa

6. Duhovna iskustva tragalaca tokom služenja Bogu

vaznost-i-dobrobiti-sluzenja-bogu-satseva1.Pre nekoliko meseci smo jedan tragalac i ja otišli u posetu kolegi. Taj kolega je izrazio želju da nam tehnički pomogne da restruktuiramo SSRF vebsajt. Osetio sam tada da nam je pomoć poslao Božji Princip Učenja (Guru Princip), jer je naš kolega imao iskustva u vezi sa onim što smo mi želeli tehnički da postignemo sa sajtom. Tokom razgovora sa njim osećao sam Božje prisustvo i duhovnu emociju. Isto tako je i tragalac sa kojim sam došao osećao duhovnu emociju. Takođe smo odgovorili na nekoliko pitanja koje je kolega imao o Duhovnosti. Kada smo ga pitali koliko će vremena moći da posveti ovoj satsevi, odgovorio je da će posvetiti sve svoje slobodno vreme. Sledećeg dana nam je ispričao iskustvo koje je imao dok smo razgovarali prethodnog dana.

Ispričao je da kada god bi mu se tokom razgovora sa nama u umu javilo pitanje o Duhovnosti, ja bih dao odgovor, iako ga on na glas nije izgovorio. Izgleda da je bio toliko uzbuđen ovim iskustvom da mu je, kada smo otišli, trebalo neko vreme da shvati šta se desilo. – g. Šon Klark, Australija

vaznost-i-dobrobiti-sluzenja-bogu-satseva

2. Prošle nedelje smo imali SSRF satsang. Na satsangu sam dobio savet da povećam satsevu na jedan do dva sata dnevno. Osetio sam da je Bog nešto stavio u mene, pa sam imao više borbenog duha. Te nedelje sam mogao da radim bar sat vremena satseve svakodnevno.

Posle te nedelje služenja Bogu, shvatio sam koliko sam unutrašnje snage od toga dobio. Nisam osećao bilo kakvu mentalnu ili intelektualnu zbunjenost koje su me ranije često izbacivale iz balansa. Danas se osećam još mirnije, jer sam mogao da povećam sate satseve. Osećam da su sve sumnje i skepticizam vezani za duhovnu dimenziju, koji su me proganjali godinama, jednostavno nestali.

Zahvalan sam Bogu što je imao strpljenja za mene. Godinama nisam radio dovoljno satseve iako mi je rečeno nebrojeno puta. Sada ću raditi koliko god je moguće.

3. Jedan tragalac koji radi duhovnu praksu prema savetima SSRF-a je imao problem sa mucanjem. Ovaj problem je imao još od detinjstva i nije uspevao da ga reši. Sa duhovnom praksom i prihvatajući da govori o Duhovnosti kao deo svoje satseve, isti taj tragalac je mogao tečno da govori pred mnogo publike na jednom duhovnom skupu (satsangu). Većina ljudi bi i ako ne mucaju osećala nesigurnost kada bi trebalo da govore pred publikom zbog osećaja da bi mogli nešto da pogreše. Činjenica da je neko prevazišao mucanje koje ga je pratilo celog života samo radeći satsevu, nije ništa drugo nego čudo.

Zaključak

Možemo zaključiti da je služenje Bogu sredstvo za brz duhovni napredak, to jest, to je prilika da razvijemo kvalitete tragaoca i da razgradimo um, intelekt i ego.

Na tragaocu je da uhvati svaku priliku za satsevu i da je iskoristi na najbolji način. Bez obzira na koji način i kako, Božji posao uvek biva obavljen. Zato tragalac ne treba da razvija ego da je nezamenjiv za obavljanje neke satseve i da ima stalno na umu da, ako on ne uradi određenu satsevu, uvek će se naći neki tragalac koji će je uraditi.

Kada tragalac pokušava da bude medijum u Guruovoj misiji, Božanski Princip Učenja (Guru Princip) se aktivira i dolazi do njega.

Dragi čitaoci i tragaoci, SSRF preporučuje da, kada ste već započeli pojanje i pohađanje satsanga, kao sledeći prirodan korak, pokušate da radite neku satsevu kako bi iz prve ruke osetili ono što smo podelili u ovom članku.

Ako želite da radite satsevu, molimo da nas kontaktirate putem našeg log in linka