00-SERB-Tulsi-Landing

1.Uvod u analizu o duhovnim dobrobitima Tulsija ili Svetog bosiljka

Tulsi (Ocimum tenuiflorum) ili Sveti bosiljak se smatra najsvetijom biljkom. Biljka se gaji za religijske i medicinske potrebe i radi njenog esencijalnog ulja. Široko je poznata u celoj Južnoj Aziji kao medicinska biljka i često se koristi u Ajurvedi. Ajurveda je sistem tradicionalne medicine odomaćen na indijskom podkontinentu i predstavlja formu alternativne medicine.

Analizu je sprovela Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) da bi videla efekat Tulsi biljke na okruženje. SSRF je sprovela dalje analize. U eksperimentu su korišćene dve Tulsi biljke:

  • Tulsi biljka A: Ovu Tulsi biljku je zalivala prosečna osoba
  • Tulsi biljka B: Ovu Tulsi biljku je zalivao Njegova Svetost Dr. Atavle, Svetac na duhovnom nivou od preko 90%.

Duhovni nivo osobe može biti utvrđen samo putem razvijenog šestog čula. Međutim, da bi proučio efekat Tulsi biljke na okruženje, SSRF je koristio dva biofidbek aparata tj. aparat za Snimanje rezonantnih polja (RIF) i Polikontrastnu interferentnu fotografiju (PIP).

2. Osnovne informacije o Tulsi biljci i Svecima

U sadašnjoj eri (Kalijuga) prosečni duhovni nivo osobe koja ne radi duhovnu praksu je u između 20 i 25%. Kada osoba započne duhovnu praksu i konstantno se i svakodnevno trudi, njegov duhovni nivo se postepeno povećava. Kada duhovni nivo osobe dostigne 70% smatra se da je ona dostigla Svetost. Duhovni nivo od 100% znači da se osoba u potpunosti spojila sa Božjim principom.

Duhovni nivo osobe je i funkcija proporcije tri suptilne komponente od kojih je osoba sačinjena. Što je viša satva komponenta, koja predstavlja duhovnu čistotu u osobi, to je veći duhovni nivo osobe. Zbog visokog nivoa satvikte u Svecima, oni pozitivno utiču na sve i svakoga samo zahvaljujući svom prisustvu. Kako je Njegova Svetost Dr. Atavle Svetac najvišeg reda, primećeno je da se mnogi predmeti koje je On koristio vidno menjaju zbog Božanske svesnosti koju On zrači. Pročitajte više o fenomenu progresivnih promena na predmetima zbog delovanja pozitivne duhovne energije

SSRF je putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci otkrio da od svih biljaka, Tulsi biljka ima najviše nivoe satva komponente. U oktobru 2013. godine su se na svakom listu Tulsi biljke, koju je Njegova Svetost Dr. Atavle svakodnevno zalivao na Svom balkonu, pojavile Božanske čestice. To je zato što je biljka bila izložena Božanskoj svesnosti koju zrači Njegova Svetost Dr. Atavle.

3. Analiza korišćenjem aparata za snimanje bio-polja

Ako neko ima natprosečno razvijeno šesto čulo, on lako može da primeti duhovno čistu prirodu Tulsi biljke koju je zalivao Njegova Svetost Dr. Atavle i pozitivne vibracije koje ona emituje. Neke biofidbek opreme kao što su RFI (snimanje rezonantnih polja) i PIP (polikontrastna interferentna fotografija: tip opreme za snimanje bio-polja) mogu da uhvate vibracije oko objekta i prikažu ih u vizualnom formatu. To prosečnoj osobi pruža mogućnost da vizualno vidi auru ili energetsko polje objekta i njegovog okruženja.

3.1 RFI očitavanja

Meri se:

Očitavanje

Šta to znači

Okruženje pre stavljanja Tulsi biljke koju je zalivala prosečna osoba

121.2 MHz

Boja ove frekvencije je prema RFI narandžasta koja ukazuje na dominantno prisustvo tama vibracija ili duhovno nečistih vibracija. Suptilna komponenta tama predstavlja duhovnu nečistoću i označava duhovno neznanje i inerciju.

Okruženje posle stavljanja Tulsi biljke koju je zalivala prosečna osoba

121.2 MHz

Odgovarajuća boja na RFI grafikonu je narandžasta što ukazuje na pritisak i negativnost u okruženju.

Okruženje Tulsi biljke koju je zalivao Njegova Svetost Dr. Atavle

125.0 MHz

Njegova boja je zlatna i ona ukazuje na visok nivo pozitivnih vibracija.

3.2 PIP očitavanja

Korišćenjem PIP aparata za snimanje bio-polja uradili smo tri očitavanja:

  1. Okruženje bez Tulsi biljke
  2. Okruženje sa Tulsi biljkom koju je zalivala prosečna osoba
  3. Okruženje sa Tulsi biljkom koju je zalivao Njegova Svetost Dr. Atavle

Pogledajmo sada svaku od aura koju je snimio PIP aparat za snimanje bio-polja.

3.2.1 Okruženje bez Tulsi biljke

Ovo je snimak aure okruženja kada je ono bilo prazno i dok još u njega nije uneta Tulsi biljka. Kao što može da se vidi na sledećoj slici, dominantne boje koje se vide su narandžasta i ljubičasta, koje ukazuju na negativnost. Zelena boja koja ukazuje na pozitivnost je potisnuta unazad zbog narandžaste. Ovo je bilo osnovno očitavanje okruženja pre nego što je u njega postavljena Tulsi biljka A.

01-SERB-pip_no_tulsi

3.2.2 Okruženje sa Tulsi biljkom koju je zalivala prosečna osoba – Tulsi biljka uzorak A

U sledećem stadijumu testiranja, Tulsi biljka A, koju je zalivala prosečna osoba je uneta u isto okruženje. Kao što se može videti na sledećem dijagramu, došlo je do značajne promene u auri za samo pet minuta. Smanjile su se boje koje ukazuju na negativnost, a više se vide boje koje se smatraju pozitivnima, kao što su  zelena i tragovi svetlo plave. To pokazuje da Tulsi biljka ima pozitivan uticaj na okruženje.

02-SERB-pip_tulsi

Okruženje nakon stavljanja Tulsi biljke koju je zalivala prosečna osoba i pre stavljanja Tulsi biljke koju je zalivao Njegova Svetost Dr. Atavle

03-SERB-pip_pp_no_tulsi

3.2.3 Okruženje sa Tulsi biljkom koju je zalivao Njegova Svetost Dr. Atavle – Tulsi biljka uzorak B

Na kraju je sklonjena obična Tulsi biljka i zamenjena je Tulsi biljkom koju je zalivao Njegova Svetost Dr. Atavle. Kao što se može videti sa sledeće slike aure, došlo je do značajnog povećanja količine svetlo plave boje. Svetlo plava se prema PIP aparatu za snimanje bio-polja smatra još pozitivnijom u odnosu na zelenu. To pokazuje da je Tulsi biljka koju je zalivao Njegova Svetost Dr. Atavle mnogo pozitivnija nego obična Tulsi biljka.

04-SERB-pip_pp_tulsi

3.2.4 Rezime zaključaka i značaj

U ovom eksperimentu, rezultati koji su dobijeni pomoću aparata za snimanje bio-polja samo potvrđuju nalaze dobijene putem šestog čula o duhovnoj čistoti Tulsi biljke i neizmernoj dobrobiti prisustva Sveca. U nastavku su glavni zaključci eksperimenta.

  • Tulsi biljka je veoma pozitivna i ima pozitivan efekat na okruženje koji postiže u kratkom vremenu
  • Gajenje Tulsi biljke u kući ili bašti će imati efekat duhovnog isceljivanja na okruženje što će zauzvrat doneti dobrobit njegovim stanarima
  • Ako neko obavlja duhovnu praksu, kako raste njegov duhovni nivo, tako raste i pozitivni uticaj na okruženje
  • Kada osoba dostigne duhovni nivo Sveca, samo zahvaljujući Njenom ili Njegovom prisustvu, ljudi i predmeti u blizini su ispunjeni duhovnom pozitivnošću.

Prethodni snimci i analize su napravljeni uz pomoć g. Santoša Đošija (istraživač univerzalnih energija, Mumbaj, Indija).

SSRF poziva naučnike i stručnjake da nam se pridruže u proučavanju različitih neobjašnjivih fenomena u Centru za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci u Goi, Indija.