Galerija predmeta koji se progresivno menjaju zbog negativne energije

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) od 2000. godine dokumentuje i prikuplja mnoge i različite načine na koje negativne duhovne energije mogu transformisati i ljude i objekte. Prema duhovnom principu da je „suptilno moćnije od fizičkog“, istraživali smo zašto bi negativne energije trošile značajne količine energije za kontinuiranu fizičku transformaciju objekata kada lakše mogu svoju energiju da potroše na suptilnom nivou.

U članku Spontane progresivne promene zbog negativnih energija možete naći detaljne nalaze našeg istraživanja o ovom fenomenu.