Javljanje noćnih mora pre obavljanja seve produkcije videa za SSRF

U septembru 2010. godine SSRF je snimio video o tretmanu sa slanom vodom, kao meru duhovnog isceljivanja u kojem je demonstraciju obavljala gđa Neha Dongrej, tragateljka iz Odeljenja SSRF-a za znanje o suptilnoj dimenziji. Video prikazuje kako može da se smanji suptilna crna energiju oko osobe. Suptilna crna energija je negativan omotač, nastao zbog naših mana ličnostinegativnih energija i rađa-tama suptilnih komponenti koje sve više prevladavaju u današnjem okruženju. Snimanje videa je trajalo dva dana.

Obe noći uoči snimanja, Neha je imala jake noćne more. Prve noći, videla je sebe okruženu negativnim energijama višeg nivoa. Nalazila se u jednom od hodnika Odeljenja za istraživanje i videla je kako joj se negativne energije približavaju. Uplašena je vikala za pomoć, međutim nikoga nije bilo. U daljini je opazila jednog tragaoca koga je pokušala da dozove, ali su je negativne energije okružile i sprečile. Drugi tragalac joj je prišao, ali iako je panično želela da zove u pomoć, negativne energije su je prisilile da se ponaša normalno. U tom trenutku se probudila. Trebalo joj je neko vreme da se oslobodi neprijatnog osećaja iz sna. Tek kada se usrdno pomolila Bogu za zaštitu, osećaj je nestao.

Posle nekoliko dana, zakazan je drugi dan snimanja. Ponovo je Neha imala noćnu moru kao prethodne noći. Videla je kuću u kojoj su zajedno živeli tragaoci. Bili su zaokupljeni satsevom (služenjem Bogu) u prvoj prostoriji kuće. Neha se nalazila u susednoj sobi. Odjednom je crvena iskra prsnula iz obližnjeg električnog tornja i uletela velikom brzinom u prvu sobu i poubijala sve prisutne tragaoce. Tragaoci u drugoj sobi su saznali šta se dogodilo i rečeno im je da će oni takođe sledeći umreti. Neha je bila izbezumljena kada je videla sve tragaoce mrtve. Tada se probudila sva uplašena, dezorijentisana i na ivici suza. Bilo je 1:30 h u jutro. Iako budna, nije  mogla da se oslobodi osećaja užasne noćne more. Plačući, predano se molila Bogu i Njegovoj Svetosti Dr. Atavleu za zaštitu, posle čega se bolje osećala. Pokušala je da zaspi, ali je ugledala negativnu energiju s velikim srpom koji je ličio  na nož, kako pokušava da joj prereže grkljan. Osećaj je bio tako stvaran da je osetila pritisak oštrice na vratu. Iznova se molila Bogu i Njegovoj Svetosti Dr. Atavleu za pomoć i jedino tada se pritisak na vratu smanjio, pa je mogla da zaspi.

 

Komentar SSRF :Postoje mnogi razlozi zbog kojih negativne energije napadaju osobu. Jedan razlog je da se spreči namera osobe da širi Duhovnost. Jedan od glavnih načina kako negativne energije stvaraju prepreke je da stvore situacije koje bi prouzrokovale strah u tragaocu i udaljile ga od duhovne prakse i širenja Duhovnosti.Tragateljka koja je intervjuisala Nehu kako bi sastavila članak, takođe se suočavala sa preprekama. Rekla je: „Dok sam prekucavala Nehin iskaz, pojačalo mi se kucanje srca i osetila sam kako su mi oči postale teške i pekle su me. Bila sam rastresena i trebalo mi je mnogo više vremena nego što je potrebno da dovršim prvi prepis.”

U SSRF centru za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci, gde se radi mnogo satseva sa ciljem da se pomogne duhovnom rastu društva, postoji i proporcionalno povećanje suptilnih negativnih uticaja na tragaoce. Tragaoci i uprkos tome, nastavljaju da se trude da ostvare duhovni napredak koji dolazi Božjom milošću. U životu se suočavamo sa mnogo prepreka koje nastojimo da prevladavamo. Takođe se i u nastojanju da duhovno napredujemo srećemo sa mnogim preprekama. Suočavanje i prevladavanje prepreka, suptilnih ili drugih, deo je duhovne prakse  tragalaca. Oni koji su neozbiljni odustaju na prvi znak nevolje, ali oni koji su stvarno ozbiljni po pitanju duhovnog rasta, pronalaze  načine i sredstva da prevladaju prepreke, jer im u tome Bog pomaže.