Opšti koncepti u Duhovnosti

Naučite da slušate autoritet na području Duhovnosti

Kad nam se pokvari televizor, odnesemo ga u servis specijalizovan za popravku televizora. Kad se razbolimo, idemo kod doktora. Isto je i u Duhovnosti. Trebamo da slušamo autoritet iz oblasti Duhovnosti. Prema duhovnoj nauci, autoritet iz oblasti Duhovnosti je poznat kao Guru ili Svetac.