Slikanje boljih portreta koji su na duhovan način čistiji

1. Uvod

Slikanje boljih portreta koji su na duhovan način čistijiGledanje u prazno platno pre započinjanja portreta za slikara može da bude iskustvo koje kida živce ili ga dovodi u sumnju. Da se podudare mogućnosti i potencijal praznog platna, zahtevi i očekivanja tog prvog poteza četkice pri hvatanju ljudskog lica na platnu mogu da budu prilično obeshrabrujući. To je zbog toga što pored slikanja samo fizičke sličnosti osobe, slikar ima zahtevan zadatak da uhvati i multidimenzionalnu prirodu ljudske ličnosti u dvodimenzionalnom umetničkom delu..

Radi se o hvatanju nijansi kao što je toplina u očima subjekta, iskrenost u njegovom osmehu i uvek toliko precizno podignute obrve kao i njegov jedinstveni upitni izraz, što oživljava ličnost subjekta.

U nekim slučajevima, slikanje portreta može da traje jedan dan, ali dobri portreti su rad ljubavi koji, da bi se završio, može trajati i stotine sati. Kada se kompletno završi, portret će biti kritikovan ili cenjen u smislu da li je slikar bio u stanju da uhvati srž ličnosti subjekta. Kao što je teoretičar umetnosti iz osamnaestog veka Rodžer de Pajls rekao da portret obuhvata ne samo fizičke osobine tela (subjekta), već i emotivne osobine njihove duše”.To je ta dodatna dimenzija portreta koja ih čini predmetom trajne fascinacije kako umetnika tako i ljubitelja umetnosti.

Međutim, da li je procena Rodžera de Pajla šta je potrebno da bi se napravio suštinski pogođen portret tačna? Većina umetničkih škola i umetničkih studija bi se manje više  složili. Praktično sve studije portreta trenutno se fokusiraju samo na fizičke i psihološke uticaje portreta. Duhovne vibracije portreta nikada se ne uzimaju u obzir prilikom procene.

The new wave of portraits

Slikanje boljih portreta koji su na duhovan način čistiji

Do početka dvadesetog veka, portreti su uglavnom bili rađeni ručno. Sada, uz porast digitalne fotografije i pametnih telefona, oblast izrade portreta se ubrzano povećava. Portreta ima više nego ikada ranije, a većina njih je digitalna. Popularnost selfija je jasna indikacija za ovo.

Sa ovom eksplozijom u broju portreta, uzimanje u obzir njihovog duhovnog uticaja postaje još važnije.

Istorijski, portreti se nisu oduvek procenjivali sa njihovog fizičkog i psihološkog aspekta. U drevnoj Indiji, duhovni faktori su bili glavni kriterijum za vrednovanje portreta i ostalih oblika umetnosti. Cilj crtanja portreta je bio da poveća duhovnu pozitivnost u društvu.

Studija istraživanja o portretiranju

Slikanje boljih portreta koji su na duhovan način čistijiSSRF i Maharši univerzitet za Duhovnost (MAV) su videli ovu prazninu u polju umetnosti i nastojali su da proučavaju i otkriju duhovne aspekte umetnosti. SSRF i MAV imaju više od 20 godina istraživačkog iskustva u proučavanju duhovnih vibracija umetničkog dela, a ove vibracije detaljno proučavaju tragaoci sa naprednim šestim čulom. Jedna takva studija koja ispituje duhovne vibracije koje emituju dva portreta je predstavljena u nastavku.

 

 

 

2. Koji je duhovno bolji portret da visi na zidu?

2.1 Pozadina i uvod

Za ovaj eksperiment izabrana su dva portreta. Prvi portret ne zahteva uvod jer je svetski poznata Mona Liza. Drugi je bio portret Svetice, Njene Svetosti Anđali Gadgil. Ovaj drugi portret je naslikao tragalac-umetnik, gospodin V.T. Kale. Cilj eksperimenta bio je proučavanje duhovnih vibracija koje emituju ova dva portreta.

Slikanje boljih portreta koji su na duhovan način čistiji

2.2 Metodologija

Za ovaj eksperiment korišćena je Polikontrastna interferentna fotografija (PIP). Ispod su prikazane odgovarajuće PIP slike svakog od gore navedenih portreta. Upoređeni su sa osnovnim očitavanjem okruženja u kojem je eksperiment (korišćenjem PIP-a) sproveden. Osnovno očitavanje je uzeto u praznoj sobi sa stolom gde su različite slike postavljane jedna po jedna.

Slikanje boljih portreta koji su na duhovan način čistiji

2.3 Ključna opažanja

Može da se primeti da su boje u svakoj od PIP slika drugačije, označavajući različite procente pozitivnih i negativnih suptilnih vibracija. Izmerena je i upoređena ukupna površina pozitivnih naspram negativnih boja iz svake gore navedene PIP slike. U nastavku „grafikon naslagane kolone” prikazuje procenat pozitivnih i negativnih vibracija viđenih na svakoj PIP slici.

Slikanje boljih portreta koji su na duhovan način čistiji

  • PIP očitavanje portreta Njene Svetosti (Gospođe) Anđali Gadgil pokazuje 50% više pozitivnosti u poređenju sa Mona Lizom.
  • Uočeno je da slika Mona Lize emituje negativne vibracije, a to je verifikovano i PIP-om i kroz razvijeno šesto čulo. U stvari, Mona Liza je povećala negativnost u okruženju u poređenju sa osnovnim očitavanjem prazne sobe.
  • Boje (npr. srebrna) koje se vide na PIP slici Njene Svetosti Anđali Gadgil ukazuju na pozitivnost na višem nivou.

2.4 Analiza posmatranja

Gore navedeni rezultati pokazuju da je Mona Liza u prostoriji PIP-a ustvari smanjila pozitivnost uz povećanje negativnosti. Što znači da je bolje imati praznu sobu nego  Mona Lizu na zidu. Sa druge strane, slike Svetaca imaju ogromnu pozitivnu energiju povezanu sa Njima. Slikanjem živopisnog portreta Sveca,pozitivnost Sveca emituje se iz slike, a time koristi i celokupnom okruženju. Važno je napomenuti da nema duhovne koristi prilikom slikanja portreta osobe koja tvrdi da je duhovni učitelj, a nije (lažni Svetac).

SSRF i MAV su takođe ispitali duhovnu nauku koja se u osnovi detaljno bavi portretima. Ova duhovna nauka bi bila od interesa za umetničku zajednicu.

2.5 Duhovna nauka vezana za portrete

Portreti koji emituju negativne vibracije: Ljudi nabavljaju portrete iz različitih razloga, uključujući estetsku privlačnost, prestiž, kolekcionarsku vrednost itd. Kada neko okači portret na zid, taj će portret emitovati ili pozitivne ili negativne vibracije. Iako prosečna osoba ovo možda ne razume, efekat je ipak prisutan. Na primer, ako neko pije vodu zagađenu tifusnim bakterijama, možda neće odmah shvatiti neželjeni efekat bakterija, ali kada jednom dobije tifus, shvatiće štetne posledice. Slično ovome, kako bi se izbegle štetne posledice slika koje emituju duhovno negativne vibracije, bolje je slikati satvik (duhovno čiste) portrete, na primer, portrete Svetaca.

Duhovno stanje umetnika i subjekta takođe igra ključnu ulogu u duhovnoj čistoti portreta. Na primer, tragalac-umetnik koji je nacrtao portret Nj.S. Anđali Gadgil, je to učinio sa duhovnom emocijom (bavom), tako da je to pozitivno uticalo na duhovnu čistotu slike. Sa druge strane, ako umetnik ne upražnjava duhovnu praksu i uznemiren je negativnim energijama, onda je verovatnije da će portret naslikan od strane takvog umetnika emitovati negativne vibracije.

Slikanje boljih portreta koji su na duhovan način čistiji

Uticaj negativnih energija: jedan medijum kroz koji negativne energije utiču na društvo je umetnost. To je zbog toga što je umetnost nešto što ima široko rasprostranjenu privlačnost i može uticati na veliki deo društva. Negativne energije utiču na umetnike i deluju na njih tako da stvaraju umetnička dela na način da emituju duhovno negativne vibracije. Na taj način, napune umetnička dela crnom energijom (duhovnom energijom koja se koristi u negativne svrhe). Krajnji rezultat je da umetničko delo postaje doživotni predajnik crne energije gde god da ide.

Tačnost: Dodatno, portreti trebaju da se nacrtaju tako da opisuju osobu što je preciznije moguće. Najzahtevniji deo crtanja ili slikanja portreta je da se uhvati sličnost osobe. Međutim, prema duhovnoj nauci, kada je sličnost osobe na portretu postignuta, portret tačno emituje vibracije subjekta. Često, umetnička sloboda likovnog izražavanja korišćena prilikom stvaranja portreta doprinosi da je osoba prikazana tako da ni približno ne odgovara kao portretu na slici. Ovo može da promeni vibracije koje se emituju sa portreta, u slučaju kada je subjekt duhovno pozitivan,kao u slučaju, to može da smanji duhovnu pozitivnost koja se emituje iz njega.

Pozadina: Pozadina portreta takođe utiče na ukupnu satviktu (duhovnu čistotu) portreta. Važno je da pozadina ne treba da narušava ili skreće pažnju sa subjekta i da treba da poveća duhovnu čistotu portreta. U pozadini, mogu da se koriste duhovno čiste boje. Zbog Kalijuge (trenutne ere sukoba), uticaj negativnih energija je visok, te kada se koriste tamnije boje, negativne energije ih iskorišćavaju kako bi uticale na portret, što može da smanji ukupnu duhovnu čistotu portreta.

Crno-bele šeme boja se često koriste u portretnoj fotografiji i drugim portretima kao što su ugljeni portreti radi dodavanja umetničke note. Međutim, veći procenat tamnih boja i oštrih kontrasta povećavaju negativne vibracije koje se emituju iz njih.

3. Zaključak

Portretiranje tj.umetnost crtanja druge osobe je intrigantno, jer je to žanr umetnosti koji „hvata” ne samo fizičku sličnost, već što je mnogo važnije ličnost subjekta. Veština umetnika je njegova sposobnost da slojevito prikaže karakter subjekta kroz predstavljanje izraza lica, izgleda očiju, teksture kože, bora, linija lica i sl. Dok je većina portreta rađena uzimajući u obzir ove tačke, suptilne vibracije koje se emituju iz umetničkog dela retko se uzimaju u obzir. Na svetu ima mnogo portreta koji su estetski ugodni i nameću preterane cene, ali su sa duhovnog gledišta štetni jer emituju duhovno nečiste vibracije.

Za današnje umetnike, ovo je potpuno novi način gledanja na likovnu umetnost, ali u stvarnosti, ovo je u stvari vraćanje na osnove i poštovanje principa umetnosti kako su podučavali mudraci drevnih vremena. Smatra se da predvodnici u umetnosti, kritičari umetnosti i umetnička zajednica mogu biti svesni ovog aspekta kada stvaraju, biraju ili ocenjuju umetnost. To je zbog toga što postoje samo nedostaci u pokazivanju umetničkog dela koje emituje negativne suptilne vibracije, koliko god da je to delo skupo. Sposobnost procene duhovnih vibracija emitovanih portretom može da se razvija samo kroz redovnu duhovnu praksu. Ukoliko umetnici započnu redovnu duhovnu praksu, u njima će se razviti sposobnost da opažaju duhovne vibracije i moći će da shvate da li su portreti ili druga umetnička dela duhovno pozitivni.