Analiza slučaja: Bebina nesanica izlečena metodama duhovnog isceljivanja

Gđa Šaurija Mehta je po zanimanju arhitekta i kao deo svoje duhovne prakse, pomagala je u pripremi arhitektonskih planova za duhovni istraživački centar u državi Goa, u Indiji. Takođe je pomagala u nadziranju njegove izgradnje. Dok je izgradnja istraživačkog centra bila u toku, Šaurijin sin Jaduvir, tada star tek godinu dana, počeo je da ima probleme sa spavanjem. Budio se približno 8 do 10 puta u toku noći. Bebina je nesanica (spavanje na mahove) iscrpljivala i Šauriji je bilo teško da odlazi na gradilište i radi satsevu ceo dan. U početku je posećivala razne pedijatrijske internet stranice u potrazi za rešenjem problema bebine nesanice. Uporedo sa tim, razgovarala je sa mnogim iskusnim majkama. Primenila je sve mere koje su joj preporučene za nesanicu, ali ništa nije delovalo.

Kroz sve to vreme je takođe uključivala i mere duhovnog isceljivanja. Na primer, neke od mera duhovnog isceljivanja uključuju mirišljave štapiće naročito namenjene za duhovno isceljivanje, stavljanje traka od papira sa ispisanim Božjim imenom oko Jaduvirove kolevke, itd. ali besane noći nisu prestale. Mnoge druge majke su joj govorile da ta situacija može da se nastavi do njegove treće godine. S vremenom se Šaurija pomirila sa načinom spavanja svog deteta, i mentalno se pripremila na činjenicu da ova situacija potraje  još mnogo meseci.

Napokon, posle 7 do 8 meseci, Šaurija je spomenula poteškoće sa spavanjem svog sina Gđi Anđeli Gadgil, tragateljki iz duhovnog istraživačkog tima. Gđa. Anđeli Gadgil je odmah rekla Šauriji da je vidljiv suptilni crni omotač negativne energije oko Jaduvirove glave. Preporučila joj je da pre spavanja namaže Sveti pepeo (Vibuti) po njegovoj glavi.

Šaurija prepričava, “Tog istog dana, kako mi je i savetovano, namazala sam Sveti pepeo na Jaduvirovu glavu pre nego što sam ga stavila na spavanje. Jaduvir je prespavao celu noć bez buđenja. Prvi put posle mnogo meseci i ja sam mogla da spavam celu noć. Ponavljanjem mera duhovnog isceljivanja za nesanicu, moj sin je spavao noću bez buđenja. Ovo iskustvo mi je zaista otvorilo oči da shvatim značaj duhovnog isceljivanja”.

SSRF-ov komentar:

  • Uzrok Jaduvirove nesanice (spavanja na mahove) je u potpunosti duhovne prirode. Razlog su preminuli preci.
  • Do 80% problema u našem životu može da ima uzrok u duhovnoj dimenziji. Zbog toga, uz fizičke i psihološke mere koje se koriste za lečenje nesanice, potrebno je da se uključe i mere duhovnog isceljivanja predložene u našem članku o duhovnom isceljivanju.
  • Mere duhovnog isceljivanja koje je Šaurija u početku koristila pomogle su do 30%. Međutim, 70% izlečenja pripisuje se korišćenju Svetog pepela. Važno je da shvatimo da mere duhovnog isceljivanja mogu da se menjaju  u zavisnosti od prirode suptilnog ometanja koji prouzrokuje nesanicu. Zbog toga treba da isprobamo  različite mere duhovnog isceljivanja kako bi se povećala šansa izlečenja ukoliko je uzrok nesanice duhovne prirode. Vašem detetu može samo da koristi pozitivna energija izazvana svakom merom duhovnog isceljivanja.