Opšti koncepti u Duhovnosti

Ne trošite svoju duhovnu energiju

Obavljanjem duhovne prakse dobija se duhovna energija. Ako ovu energiju koristimo, na primer u obliku molitve, da ostvarimo svetovnu dobrobit, potrošićemo svu energiju. Razlog tome je što crpimo svoju duhovnu energiju kako bismo ostvarili neki svetovni cilj. Tako umesto da iskoristimo duhovnu energiju da duhovno napredujemo možemo čak duhovno nazadovati. Nema kraja svetovnim problemima koji su većinom vezani za našu sudbinu. Duhovnim rastom povećava se sposobnost suočavanja sa sudbinom i njenim konačnim prevladavanjem.